Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Unikátní projekt Světová škola úspěšně využívá i komiks

23.4.2019
PRAHA [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Mezi tuzemské projekty podporované ČRA v rámci výzvy „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ patří také mezinárodní projekt Světová škola. Jeho unikátnost spočívá mimo jiné v tom, že na něm dlouhodobě spolupracuje několik neziskových organizací, vedle společnosti Člověk v tísni to jsou ADRA, ARPOK a Multikulturní centrum Praha. Díky jejich aktivitě se v současné době pyšní oceněním Světová škola 84 českých mateřských, základních a středních škol a další přibudou v letošním roce. Projektu, který se snaží prohloubit odborné znalosti pedagogů o globálních problémech a rozvojové problematice a zvýšit motivaci začleňovat daná témata do školního kurikula, pomáhají i originální komiksoví hrdinové Bohouš s Dášou vytvoření renomovaným českým výtvarníkem Karlem Jeriem.
Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen již od roku 2006, kdy probíhal úspěšný evropský projekt Světová škola, jehož se vedle České republiky účastnily i Velká Británie, Polsko, Rakousko, Slovensko, Malta a Thajsko. Cílem projektu bylo vytvořit mezinárodní síť škol, ve kterých se studenti učí o globálních problémech. V roce 2009 se rozběhl navazující projekt s oficiálním názvem Světová škola 2 sledující podobný záměr, tentokrát propojený se zapojením místní komunity. Na tento úspěšný projekt navázala společnost Člověk v tísni udělováním certifikátu Světová škola v rámci projektu „Učíme světově“ a následně projektu „Školy k světu“. V letošním roce, kdy se projekt vrací k původnímu názvu „Světová škola“, o certifikát usiluje dalších 12 škol.

„Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. Světová škola je místem, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy. Žáci se pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě, získávají informace o globální problematice, identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení. Základní filozofie programu spočívá v podpoře vzdělávání a přípravy žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej,“ přibližuje projekt jeho koordinátorka Kateřina Sobotková z Člověka v tísni a dodává, že ačkoli se řada pedagogů snaží globální rozvojová témata zařazovat do svých hodin a představovat je atraktivní formou, chybí jim často efektivní vzdělávací nástroje, které by jim pomohly při formování pozitivních postojů žáků.

Přitom podle průzkumu se žáci českých škol o globální témata zajímají a setkávají se s nimi především v online prostoru v médiích. Na základě dotazníkového šetření mezi středoškoláky v roce 2017 bylo zjištěno, že žáci vnímají jako největší a nejzávažnější globální problémy válečné konflikty, terorismus a migraci. Jako závažný problém pak také často označují globální oteplování. Téma migrace a životního prostředí vnímají jako problém, jak v souvislosti s místem, kde žijí, tak v celorepublikovém kontextu. Studenti zároveň uvedli, že škola by jim měla pomoci orientovat se ve společenském a světovém dění, ale současně také školu jako pomocníka v orientaci v aktuálním celospolečenském dění uvádí jako hlavní zdroj pouze 26%, jako nejčastější zdroj dokonce pouze 2% studentů.

Na tyto potřeby studentů se snaží projekt reagovat nejen poskytnutím dostatečného zázemí aktivním pedagogům, ale i oslovením širokého spektra pedagogické veřejnosti včetně vysokoškolských studentů – budoucích pedagogů. „Především tak činí prostřednictvím odborných, metodických a didaktických materiálů a poskytováním školení pro pedagogy a budoucí pedagogy. Interaktivní vyučování s důrazem na rozvíjení kritického myšlení, dovedností a postojů žáků je považováno za nezbytné pro kvalitní a efektivní výuku globálních a rozvojových témat,“ přibližuje hlavní důvody podpory projektu Barbora Žáčková, která má v ČRA na starosti oblast tuzemských dotací a vysílání učitelů.

V rámci projektu tak letos proběhnou např. semináře vedené experty, které probíhají za využití metod aktivního učení, kdy mají účastníci možnost vyzkoušet si roli žáka a aktivně rozvíjet vlastní dovednosti a formovat názory či postoje k probíranému tématu. Jako nový nástroj metodické podpory učitelů bude využit také online video kurz. Důležitým předpokladem pro zdárné začlenění globálního rozvojového vzdělávání do školních vzdělávacích programů a života českých škol je komunikace témat, metod a novinek směrem k pedagogům i odborné veřejnosti. Na webu www.svetovaskola.cz bude proto postupně vznikat historie škol, zapojených v projektu a bude možné se zde dočíst, jakým tématům se školy věnovaly a čeho dosáhly. Do více než 1600 škol a dalších institucí z oblasti vzdělávání v ČR bude distribuován i informační bulletin pro pedagogy informující o nejnovějších publikacích a dostupných zdrojích k danému tématu.

Komiks jako atraktivní médium k otevírání komplikovaných celospolečenských témat

Od roku 2011 pořádá vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět, do níž se každoročně zapojuje více než 300 žáků základních a středních škol z celé ČR. Cílem této soutěže je motivovat žáky, aby se zajímali o současné dění, pojmenovali aktuální společenské problémy a snažili se nacházet jejich řešení. „Žáci budou vyzváni k tvorbě komiksových příběhů na aktuální společenská témata s globálním přesahem. V minulosti byly mezi tématy například demokracie, potravinová bezpečnost, lidská práva či inkluzivita škol. Vítězové získají kvalitní komiksové knihy, výtvarné potřeby a mají možnost setkat se s výtvarníkem Karlem Jeriem, který je odborným garantem soutěže, členem poroty a současně autorem originálních komiksových hrdinů Bohouše a Dáši, průvodců našimi metodickými příručkami,“ doplňuje Kateřina Sobotková. Hlasovat o nejlepší komiks může každoročně také veřejnost na webu www.respektneboli.eu.

Práci s komiksem jako atraktivním médiem, skrze nějž lze otevírat komplikovaná celospolečenská témata, přiblíží projekt také učitelům v rámci květnového dvoudenního komiksového workshopu vedeného odborným lektorem. Cílem workshopu je motivovat učitele, aby se nejen zapojili se svými žáky do komiksové soutěže, ale aby také prostřednictvím atraktivního formátu zařazovali témata udržitelného rozvoje, změny klimatu a celkové ochrany životního prostředí do učebních plánů a aktivit škol. Jako příklad mohou posloužit např. komiksové metodické příručky Bohouš a Dáša: klima v tísni či Bohouš a Dáša: na stopě hladu.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz