Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výzkumníci Akademie věd varují: Bez zásadní změny lesního zákona se naše lesy neuzdraví

9. 1. 2019 - PRAHA [Econnect / Hnutí Duha]

Právě zveřejněné Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR vyzývá k přijetí nového zákona o lesích, který "by měl k lesům přistupovat nikoli jako ke zdroji hospodářského zisku (...) ale jako k součásti životního prostředí, která má (vedle funkcí hospodářských) nenahraditelné funkce ekologické, sociální, estetické a v neposlední řadě i zdravotní".

Komise Akademie věd v návaznosti na to dochází k závěru: "Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj." Stanovisko na dnešním semináři Akademie věd představil MUDr. Radim J. Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Komise pro životní prostředí Akademie věd konstatuje, že nynější plošný rozpad lesů a lesnicko-dřevařská krize je výsledkem působení probíhající klimatické změny, umocněné výrazně pozměněnou skladbou lesů, degradovanou půdou a neúměrně vysokými stavy spárkaté zvěře poškozující přirozenou i umělou obnovu lesa, ale také nevhodným obchodním modelem státního podniku Lesy ČR. Ten neumí pružně reagovat na náhlé výkyvy požadavků na lesnické hospodaření a významně přispěl k destabilizaci vztahu lidí na venkově k lesnímu hospodářství.

Stanovisko v návaznosti na to popisuje nejpalčivější problémy stávajícího lesního zákona: "Je nutné změnit současnou kategorizaci lesů, zrovnoprávnit systém pasečného (holosečného) hospodaření se systémem nepasečným, nahradit monokulturní stejnověký les lesem smíšeným a různověkým, s ponechanými stromy k zetlení, upřednostňovat a zvyšovat podíl přirozené obnovy celé palety dřevin včetně smrku na stanovištně vhodných polohách i přizpůsobovat vždy druhovou skladbu lesa daným přírodním podmínkám." Dále stanovisko upozorňuje na nefunkční systém zadávání zakázek státním podnikem Lesy ČR a skutečnost, že bez nového zákona nemohou být naše lesy pestřejší a odolnější.

Stanovisko upozorňuje, že návrhy, které by zajistily dlouhodobě udržitelné lesnictví, byly vypracované už v rámci konsensuálního Národního lesnického programu II v roce 2008, ale následně již nebyly do praxe Ministerstvem zemědělství zavedeny [6]. Podle Komise pro životní prostředí právě naopak "vedení sektoru zaujaté především ekonomickými zájmy nereagovalo včas na probíhající změny klimatu a nepřizpůsobilo tomu dostatečně způsob hospodaření". Stanovisko upozorňuje, že "existující a ani novelizovaná legislativa tento problém neřeší."

Hnutí DUHA připravilo spolu s lesníky a vědci komplexní balíček návrhů "Co dělat, abychom zachránili naše lesy" a předalo jej v červnu 2018 Vládě České republiky, vláda se jím ovšem dosud nezabývala. Jeho součástí je i změna lesního zákona. Řešení představená výzvou Zachraňme lesy již podpořilo téměř dvacet tisíc lidí.

Dnes probíhající konference "Současná situace v českém lesnictví - dosavadní přístupy a jejich důsledky" se zabývá současnou situací v českém lesnictví z pohledu ekonomického, ekologického i sociálního a vystupují na ní přední odborníci zejména z různých odborných ústavů Akademie věd. K "předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám". jednomyslně vyzval 21. listopadu 2018 Vládu ČR i Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl: "Výzkumníci Akademie věd upozorňují, že k řešení současné krize lesů je nezbytný nový lesní zákon. Potřebujeme zákon, který usnadní hospodařit bez holosečí a s pestrou druhovou skladbou našich lesů."

"Vládě jsme již v červnu předali balíček návrhů, který zahrnuje i změnu lesního zákona. Na potřebu jeho změny nyní upozorňuje i Akademie věd. Rozpad lesů v letošním roce násobně překoná ten loňský. Je tedy nejvyšší čas, aby Ministerstvo zemědělství novým lesním zákonem začalo krizi našich lesů řešit."

Tento i další komentáře a tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz