Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Plzeňská teplárenská podruhé prohrála spor o informace

17. 1. 2019 - PLZEŇ [Econnect / Děti Země]

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země z 9. října 2018 proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., vyřídit jejich žádost o poskytnutí vyjádření ke dvěma soudním sporům o zákonnosti stavebního povolení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově vydal dne 28. listopadu 2018 usnesení, v němž potvrdil, že firma v době podání žádosti o informace dne 3. srpna 2018 měla o ní rozhodnout.

Svou nečinností tak porušila zákon, neboť mylně tvrdila, že není veřejnou institucí, což se stalo až od 31. října 2018 vstupem soukromého akcionáře. Firma tak musí zaplatit soudní náklady ve výši 11.200 Kč.

„S postupem soudu jsme spokojeni, neboť nám podruhé potvrdil, že Plzeňská teplárenská, kterou plně vlastnilo město Plzeň, svou nečinností opět odmítlo respektovat zákon o právu na informace, takže podruhé nám musí firma zaplatit soudní náklady. Navíc při výstavbě spalovny dvakrát porušila stavební zákon, takže od stavebního úřadu dostala pokutu v celkové výši 230 tisíc korun,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Plzeňská teplárenská v prvním sporu o informace rovněž tvrdila, že není veřejnou institucí, ale akciovou společností Plzně. Tento názor ovšem soud ve svém rozsudku z října 2015 zamítl. V aktuálním druhém sporu firma opět tvrdila, že není povinna informace poskytovat, neboť od konce října 2018 se druhým akcionářem stala firma EP Infrastructure, a. s. Nicméně podle soudu byla v době podání žádosti povinna ji řádně vyřídit.

V usnesení o zastavení soudní sporu ze dne 28. listopadu 2018, č. j. 57 A 122/2018 – 47 se totiž přímo uvádí: „Soud shledal, že žalobce má právo na náhradu nákladů řízení, neboť v době podání žaloby byla žalovaná povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, avšak žalobce vzal podanou žalobu zpět v důsledku pozdějšího chování žalované, konkrétně v důsledku změny akcionářské struktury (statutární město Plzeň počínaje 31. 10. 2018 není jediným akcionářem).“

„Porušování zákonů ze strany Plzeňské teplárenské během povolování, výstavby a provozování spalovny komunálních odpadů v Chotíkově nám připadá už skoro standardní,“ myslí si Patrik, podle kterého se Děti Země pokusí sehnat žádané informace spalovně jiným způsobem, když firma už není povinným subjektem.

Nicméně soudní spory Dětí Země o zákonnosti povolování spalovny v Chotíkově stále probíhají, neboť Nejvyšší správní soud od srpna 2018 řeší stavební povolení a Krajský soud v Plzni od ledna 2019 zase územní rozhodnutí. Krajský soud dosud pravomocné územní rozhodnutí i pravomocné stavební povolení zrušil třikrát.

Výstavba spalovny za asi 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013 a asi v polovině července 2016 byla dokončená. Od poloviny srpna 2016 probíhá zkušební provoz, který je povolen do poloviny srpna 2019. Spalovně ovšem stále chybí pravomocné dodatečné stavební povolení a také kolaudační souhlas.


* * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně


Řízení o poskytnutí informací: vyjádření Plzeňské teplárenské, a. s., k návrhům Dětí Země přiznat žalobám v roce 2016 a 2018 proti vydání stavebního povolení pro spalovnu odpadů odkladný účinek

01) 03.08.2018 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
02) 22.08.2018 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
03) 09.10.2018 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
04) 28.11.2018 = Krajský soud v Plzni v usnesení spis. zn. 57 A 122/2018 ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 11.200 Kč, neboť uznal, že firmu v době podání žádosti o informace ze 100 % vlastnila Plzeň a až od 31.10.2018 je menšinovým vlastníkem také soukromý akcionář


Řízení o poskytnutí informací: konzervační práce na spalovně odpadů

01) 29.05.2015 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
02) 17.06.2015 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
03) 20.07.2015 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
04) 19.10.2015 = Krajský soud v Plzni v rozsudku spis. zn. 57 A 90/2015 ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., žádost do deset dní vyřídit a zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 12.200 Kč
05) 14.12.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., žádosti Dětí Země vyhovuje a posílá požadované informace


Řízení o správním deliktu za dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení

01) 14.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně byla provedena dostavba několika objektů bez pravomocného stavebního povolení
02) 27.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
03) 28.11.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 180.000 Kč za nezákonnou dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení o změně stavby před její dokončením


Řízení o správním deliktu za pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení

01) 29.04.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně probíhala výstavba části spalovny bez pravomocného stavebního povolení
02) 05.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
03) 30.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 50.000 Kč za nezákonnou výstavbu spalovny v období od 20. 4. do 25. 4. 2016 bez pravomocného stavebního povolení


Řízení o povolení zkušebního provozu spalovny odpadů

01) 12.08.2016 = MěÚ Nýřany vydává povolení ke zkušebnímu provozu spalovny do 12.08.2017
02) 31.05.2017 = MěÚ Nýřany vydává povolení o prodloužení zkušebního provozu spalovny do 12.08.2018
03) 03.07.2018 = MěÚ Nýřany vydává povolení o prodloužení zkušebního provozu spalovny do 12.08.2019


Územní řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově

01) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 01.06.2012 = MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
03) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
04) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
05) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
06) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
07) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
08) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
09) 14.11.2018 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 15.01.2019 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Plzni žalobu


Stavební řízení pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově

01) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
02) 18.01.2013 = MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
03) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
04) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
05) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
06) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
07) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
08) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
09) 18.12.2017 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
10) 31.05.2018 = Krajský soud v Plzni rozhodnutí KÚ v Praze uznává a žalobu Dětí Země zamítá
11) 06.08.2018 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz