Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vláda se zavázala vyřešit krizi v lesích. Musí však prosadit konkrétní řešení

8. 1. 2018 - PRAHA [Econnect/Hnutí Duha]

Dnes schválené programové prohlášení vlády Andreje Babiše konkretizuje proti původnímu návrhu plán na ozdravění českých lesů. Ty velmi rychle chřadnou zejména vlivem dlouhodobě nešetrného hospodaření a změny klimatu. Nemocných je už 75% smrků a 42% listnáčů.

Vládní závazek odpovídá kritickému zdravotnímu stavu českých lesů: "Jako vláda garantujeme nezcizitelnost státních lesů. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Lesy České republiky jako státní podnik budou hlavním nositelem této strategie. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu."

Vláda bude muset udělat následující praktické kroky:

Rozhodnutí o certifikaci státních lesů certifikátem FSC.
Velmi důležité (nelegislativní, ale ekonomické a současně ekologické) opatření je zavést ve státních lesích spravovaných podniky Lesy ČR, s.p. a Vojenské lesy a statky, s.p. mezinárodně uznávanou certifikaci FSC. Ta zaručuje dodržování pravidel udržitelného lesního hospodaření a zachování lesů pro příští generace a zároveň udržení tisíců pracovních míst v našem dřevařském a nábytkářském průmyslu, který certifikaci po vzoru zákazníků požaduje.

Novela lesního zákona
Novelizovat zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) a prováděcí vyhlášky tak, aby bylo posíleno přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, ponechávání části dřeva k zetlení, zlepšení druhové skladby stromů, využívání přirozené obnovy atd.). Jinak budou lesy nadále rychle chřadnout, bude se snižovat schopnost krajiny zadržovat vodu a prohlubovat ztráta státního majetku (situace je akutní).

Novela zákona o myslivosti
Novelizovat zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti a prováděcí vyhlášky, které určí povinnost určovat plán lovu podle škod na lesích (nyní se plány určují podle myslivci "spočítaných" stavů zvěře, což vede k nízkému odlovu a přemnožení zvěře, která ničí mladé stromky, zejména listnáče a jedle).

Území pro divokou přírodu
Identifikovat vhodné plochy pro reprezentativní síť území (min. 10 km2) ponechaných samovolnému přírodnímu vývoji a zároveň volnému přístupu veřejnosti. Vymezit několik prvních území po dohodě s vlastníkem a správcem (nejspíše státních lesů ve správě LČR či VLS).


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz