Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Je třeba harmonizovat využívání geotermálního potenciálu a hodnocení střetů zájmů při geotermálním mapování na mezinárodní úrovni?

27.12.2016
Essen, DE [Česká geologická služba]
Autor: Jan Holeček, tel: 774081937

Projekt GeoPLASMA-CE
GeoPLASMA-CE je mezinárodní projekt podpořený dotačním mechanismem Interreg-CE s působností v regionu střední Evropy. Projekt je zaměřen na podporu využívání mělké geotermální energie pro vytápění a chlazení v městských aglomeracích i na venkově. Řešitelem projektu je jedenáct institucí z řad státních geologických služeb, vysokých škol, neziskových organizací, správních úřadů i soukromých poradenských společností z České Republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a Slovinska. Za Českou republiku jsou řešiteli projektu odborníci z České geologické služby.
Cílem projektu je sjednocení postupů využívání mělkých geotermálních zdrojů, což do budoucna přinese širší a udržitelné využití tohoto obnovitelného zdroje energie. Projekt bude v následujících třech letech řešen v šesti pilotních oblastech v partnerských zemích, mezi něž patří Vogtland-západní Čechy, Valbřich-Broumovsko, Krakov, Vídeň, Bratislava a Lublaň.
Mělká geotermální energie je všeobecně dostupným obnovitelným zdrojem tepla, který není zdrojem emisí. Vývoj technologií pro využívání obnovitelných zdrojů energie je klíčový pro snižování dopadů lidské činnosti na klimatické změny a kvalitu ovzduší.
Jedním z cílů projektu GeoPlasma-CE je vytvoření středoevropského informačního portálu jak pro experty, tak i pro širokou laickou veřejnost, šíření osvěty, know-how a znalostí rizik při plánování, výstavbě a provozu mělkých geotermálních instalací.

Expertní seminář a výměna zkušeností
Vytápění a chlazení pomocí geotermální energie si v poslední době získává čím dál větší oblibu a roste jeho význam. Různé přístupy vědeckých studií a iniciativ hodnotících potenciál a rizika spojená s čerpáním mělkých geotermálních zdrojů vedou k roztříštěnosti metodik hodnocení těchto zdrojů a jejich rizik.
Na expertním semináři v Essenu se sešli nejen řešitelé projektů GeoPLASMA-CE a Greta, ale i zástupci vědecké komunity a účastníci z oblasti administrativy a zájmových skupin, aby spolu diskutovali o možnostech rozvoje mělkých geotermálních instalací. Celkově seminář navštívilo 25 účastníků ze 7 evropských zemí.
V první části semináře byly předneseny příspěvky týkající se probíhajících nebo již ukončených mezinárodních projektů zabývajících se tématem využívání mělké geotermální energie. Kromě příspěvků projektů GeoPLASMA-CE a Greta byly předneseny výsledky projektů ReGeoCities, ThermoMap, GeoTrainet, TransGEOTHERM, COST Action GABI a CHEAP GSHPs.
V druhé polovině semináře proběhla panelová diskuze o klíčových otázkách mapování geotermálního potenciálu. Byly diskutovány postupy při tvorbě geotermálních map, porovnatelnost map z různých zdrojů a potřeba sjednocení metodiky hodnocení geotermálního potenciálu.
Ze společné diskuze vyplynula potřeba kritického zhodnocení současných přístupů a a nutnost sestavená návrhu jednotné metodiky a postupů. Rizikové faktory jsou všeobecně známé a dobře popsané, avšak metodika hodnocení možností instalace geotermálních zařízení a čerpání tepla různými technologiemi není jednotná. Při klasifikaci geotermálního potenciálu musí být hodnocen nejen stav horninového prostředí, ale i technické požadavky na tepelný výkon pro vytápění a konfiguraci vytápěcího systému.
Při hodnocení geotermálního potenciálu také záleží na měřítku, odlišná kritéria je třeba užít při regionálním plánování a při plánování instalací jednotlivých geotermálních zařízení. Z diskuze také vyplynula potřeba sjednocení geotermálních map v jednotlivých správních oblastech, aby nedocházelo k právním rozkolům na hranicích regionů kvůli odlišnosti legislativních předpisů platných v různých regionech. Širší otázkou je pak sjednocení právního rámce využívání mělké geotermální energie napříč Evropou. Toto téma bude podrobněji diskutováno na příštím semináři projektů GeoPLASMA-CE a GRETA v průběhu roku 2017.
Bližší informace o projektu GeoPLASMA-CE naleznete na webových stránkách http://www.interreg-central.eu/GeoPLASMA-CE

Kontakt:
Mgr. Jan Holeček, Ph.D.
Koordinátor projektu
Česká geologická služba
jan.holecek@geology.cz
+420 251 085 240


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz