Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Orchidejová louka, Mokřady Jablonné či Nový prales se díky Čmeláku opět přiblížily přírodě i lidem

19. 1. 2016 - LIBEREC [Econnect/Čmelák – Společnost přátel přírody]

Osm přírodně cenných lokalit v Libereckém kraji se v roce 2015 dočkalo dalšího rozvoje. V rámci projektu "Společně pro přírodu: Obnovit znamená víc než chránit" nezisková organizace Čmelák pokračovala v komplexní péči o revitalizované pozemky. Jejich paleta je velmi pestrá, najdeme mezi nimi přírodě blízké lesy, rybníček, mokřady či louku se vzácnými orchidejemi.

Všechny provedené činnosti jsou přínosné pro "lidi i pro přírodu", přesně v souladu s mottem Čmeláka. "Cílem projektu je propojit obnovu přírodních lokalit se systematickým zapojením a osvětou veřejnosti přímo v terénu," uvedl vedoucí projektu Jiří Římánek.

Základem byly aktivity zvyšující přírodní hodnotu. "Kupříkladu jsme kosili luční porosty, vytrhávali orobinec tůní nebo ochraňovali původní druhy stromů, abychom podpořili druhovou pestrost." Na to navazovaly aktivity prospěšné pro širokou veřejnost. "Uspořádali jsme nespočet exkurzí, dobrovolnických akcí a vytvořili jsme nové ekovýchovné programy pro mládež. Také jsme instalovali nové vybavení pro návštěvníky, jako jsou naučné cedule na jednotlivých lokalitách," upřesňuje Římánek.

Všechny činnosti v rámci projektu se soustřeďují na osmi lokalitách o celkové rozloze téměř 50 hektarů. V Novém pralese na Ještědském hřebeni je smrková monokultura přeměňována na přírodě blízký les. V Mokřadech Jablonné v Podještědí je ze zanedbaného koutu města s černými skládkami vytvářen malebný mokřadní park. Na louce v Horním Maxově je pečováno o vzácné české orchideje. Projekt bude pokračovat až do konce srpna 2016.

Revitalizované lokality jsou ideálním místem, kde se návštěvníci mohou vzdělávat. "Věříme, že projekt povede ke zvýšení informovanosti veřejnosti a k jejich motivaci aktivně napomáhat obnově a ochraně přírodních lokalit," doplňuje manažerka propagace Adéla Kurková.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a http://www.eeagrants.cz


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz