Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČSO: Zajímá českou veřejnost stav vody v našich rybnících?

12. 1. 2016 - PRAHA [Econnect/ČSO]

Jedním z projektů občanské vědy zaměřených na zapojení veřejnosti, které v loňském roce organizovala Česká společnost ornitologická (ČSO), bylo měření průhlednosti vody našich rybníků pomocí jednoduchého zařízení – Secchiho desky. Cílem bylo upozornit na špatný stav našich rybníků zejména jako důležitého biotopu pro vodní ptáky. Proč právě průhlednost Průhlednost vody je limitujícím faktorem pro výskyt ptáků zejména během hnízdního období, kdy potřebují krmit svá mláďata. To platí zvláště pro potápku černokrkou, ptáka roku 2015, která se při lovu potravy orientuje pomocí zraku. Potápka černokrká byla vyhlášena ptákem roku především z důvodu katastrofálního úbytku početnosti – a ten se naneštěstí netýká jen potápek. Nízká průhlednost vody neškodí jen ptákům – v zakalené vodě mají ztížené podmínky pro život rostliny, bezobratlí či obojživelníky. Sníženou průhlednost vody v rybnících má u nás na svědomí zejména nepřirozeně vysoká obsádka komerčně chovaných kaprovitých ryb. Příliš vysoký počet nasazených ryb dokáže zcela zlikvidovat drobné vodní bezobratlé (zooplankton), což má za následek přemožení drobných řas (fytoplankton) a následnou sníženou průhlednost vody. Kapři při hledání potravy ryjí v bahně na dně, čímž ničí vodní rostliny a zároveň dále zvyšují zákal vody. Co říká Secchiho deska o našich rybnících Průhlednost vody v nádržích v Česku se v roce 2015 pohybovala od maxima 410 cm na Kolovském rybníce v okrese Karlovy Vary (který si zachoval nadprůměrně vysoké hodnoty průhlednosti až do konce sezony), po téměř nulovou průhlednost na více lokalitách koncem srpna. Průměrná průhlednost podle očekávání s postupem vegetační sezóny v jednotlivých měsících klesala, a to od hodnoty 87 cm v dubnu, 77 cm v květnu, 64 cm v červnu, 48 cm v červenci až po 41 cm v srpnu. Výsledky jednotlivých měření i souhrnné výsledky po okresech jsou k dispozici na stránce voda.birds.cz. Jaké bylo zapojení Průhlednost vody jsme měřili od dubna do srpna, s důrazem na hnízdní období. Celkem se za loňský rok sešlo 686 samostatných měření z 353 různých lokalit po celé republice. Mezi nejlépe pokryté regiony patří okresy Rokycany, Karlovy Vary, okolí Prahy, Jindřichohradecko, Českobudějovicko, okres Nymburk, okolí Velkého Meziříčí či Moravskoslezský kraj. Do akce se zapojilo 56 samostatných měřicích skupin, od jednotlivců až po kolektivy s více než 20 členy. Na nejpodrobněji sledovaných lokalitách je k dispozici až 13 měření za sebou (rybníky Karásek a Labutinka, vodní nádrž Klabava a Ejpovické jezero, všechny v okrese Rokycany). Koordinátorku kampaně Katarínu Slabeyovou z ČSO těší zájem lidí, který vyplývá z nasbíraných čísel. „Díky zapojení dobrovolníků máme velké množství údajů ze všech koutů republiky. Bez aktivní účasti veřejnosti by bylo velmi obtížné a nákladné sesbírat podobný soubor informací. I touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za jejich přínos,“ říká Slabeyová. Jsme světoví Podobné projekty, jako bylo naše loňské měření, existují i jinde ve světě. „Nejslavnější, největší a nejstarší projekt tohoto druhu byl založen r. 1994 v Kent State University, Ohio, USA a jmenuje se „Secchi Dip-in“. Měření dobrovolníků z USA a Kanady ukazují nejširší veřejnosti dlouhodobé trendy v průhlednosti Severoamerických jezer,“ přibližuje Daniel Fiala z Výzkumného ústavu Vodohospodářského T. G. Masaryka. „Za dvacet let se podařilo vytvořit unikátní databázi měření z více jak 13 000 jezer, z nichž asi 2 000 jsou sledovány dlouhodobě. Do projektu se za dobu trvání zapojily tisíce lidí a k roku 2010 naměřili přes 41 000 záznamů,“ dodává Fiala. Důležitost sledování stavu vod zdůrazňují i závěry loni vydané Zprávy o stavu přírody v EU, která přímo uvádí „Poškození přírodních podmínek bylo nejpodstatnějším ohrožením pro ptáky, kteří žijí na sladkovodních stanovištích, pravděpodobně kvůli snížení dostupnosti míst pro hnízdění a krmení“. A co bude dál? V současné době probíhá ve spolupráci s odborníky z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyhodnocování výsledků z měření i ve vztahu k výskytu a početnosti vodního ptactva. „S našimi partnery plánujeme v kampani pokračovat i v příštím roce a přibude i několik novinek. Zájemci se vše brzy dozvědí na stránce voda.birds.cz,“ uzavírá Slabeyová.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz