Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nejnovější průzkum CVVM: většina obyvatel ČR chce zákaz kožešinových farem

10. 12. 2015 - PRAHA [Econnect/Svoboda zvířat]

„V české společnosti již řadu let jednoznačně převažuje názor, že by chov kožešinových zvířat měl být zakázán. V aktuálním výzkumu, který v listopadu realizovalo CVVM na reprezentativním vzorku 1 054 respondentů starších 15 let, se pro tento zákaz vyslovilo 70 % dotázaných," komentuje výsledky výzkumu Naděžda Čadová, analytička CVVM.

Průzkum dále ukázal, že 78 % obyvatel ČR nesouhlasí se zabíjením zvířat pro jejich kožešinu. „Výrazná většina obyvatel ČR si tedy pokračování tohoto systematického týrání zvířat nepřeje. Jiný názor mají bohužel politici. Problematiku projednával na svém listopadovém zasedání Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny PČR. Jeho členové považují toto zbytečné týrání zvířat za okrajový problém a jakoukoli změnu odmítli,“ upozorňuje Tereza Bílá, asistentka kampaně Proti srsti, kterou vede organizace Svoboda zvířat.

V ČR žije na 10 kožešinových farmách odhadem 10 000 zvířat a to převážně norků a lišek, méně pak činčil. Na kruté podmínky chovu zvířat na kožešinových farmách dlouhodobě upozorňuje organizace Svoboda zvířat. Zvířata jsou podle organizace chována v nevyhovujících podmínkách, trpí nejrůznějšími nemocemi, vykazují známky stereotypního chování, dochází u nich k sebepoškozování a výjimkou není ani zabíjení vlastních mláďat matkami.

Další otázky průzkumu se vztahovaly k problematice chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech a testování prostředků na nádobí, pracích prášků, leštidel a dalších čisticích prostředků pro domácnost na zvířatech. „Proti pokračování testování na zvířatech je 53 % obyvatel ČR, 51 % pak proti cirkusům se zvířaty,“ uvádí Lucie Moravcová, předsedkyně organizace Svoboda zvířat.

ČR svým přístupem zaostává za některými zeměmi západní Evropy. „Například v sousedním Rakousku je mimo chovu tzv. kožešinových zvířat zakázán i chov volně žijících zvířat v cirkusech,“ doplňuje Lucie Moravcová. Testování kosmetiky na zvířatech je zakázáno v celé EU. Zákaz testování čistících a dalších prostředků pro domácnost na zvířatech platí prozatím jen v Německu.

Představení výsledků se účastnila senátorka Ivana Cabrnochová (SZ) společně se senátorem Petrem Gawlasem (ČSSD). „Téma ochrany zvířat je mi osobně velice blízké a sympatické. Zvířata by neměla být v naší současné společnosti využívána jako atrakce a prostředek k podnikání, které jim způsobuje utrpení, nadměrnou bolest nebo je nutí žít ve stísněných prostorech“ uvedla senátorka. „Civilizovaný člověk se pozná nejen podle toho, jak se chová k lidem, ale i podle toho, jaký je jeho postoj ke zvířatům. My bychom se jednoznačně měli snažit o to, aby Česká republika nepatřila mezi země, kde se zvířatům a ochraně jejich práv nedostává dostatečného prostoru“ dodává k zveřejněným výsledům Petr Gawlas.

Zástupci organizace Svoboda zvířat si uvědomují, že samotné výsledky výzkumu veřejného mínění ke změně postoje politiků stačit nebudou. „Chtěli bychom tak požádat všechny občany, kteří nejsou k utrpení zvířat lhostejní, aby vyjádřili svůj názor aktivně. Vedle možnosti podepsat petice, které jsou ke stažení na našem webu, bychom chtěli občany povzbudit k aktivní komunikaci se svými poslanci a senátory. Napsání mailu zabere několik minut, může však pomoci zastavit zbytečné utrpení tisíců zvířat,“ uzavírá Lucie Moravcová.

Svoboda zvířat je nejstarší českou organizací pro ochranu práv zvířat. V loňském roce oslavila 20leté výročí od založení. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Kromě kampaní za nahrazení pokusů na zvířatech, zákaz chovu zvířat na kožešinových farmách a v cirkusech pořádá Svoboda zvířat také ekovýchovné programy pro děti a pomáhá opuštěným kočkám.

e-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
www.svobodazvirat.cz

Poznámky a další informace:

1. PROTI SRSTI: Cílem kampaně Proti srsti je prosadit zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice. Aktivních chovů se na našem území v současnosti vyskytuje 10, chovají se zde lišky, norci a v menší míře také činčily. Problémy, kterými zvířata v chovech následkem nevyhovujících podmínek trpí, jsou vedle různých onemocnění, zranění nebo biologických abnormalit také poruchy chování, velmi často dochází i k zabíjení mláďat matkami.
Více informací najdete na www.protisrsti.cz.

2. ZA NAHRAZENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH: Každoročně je na celém světě použito pro pokusy nejméně 115 milionů zvířat. Tyto pokusy jsou nejen velmi kruté pro zvířata, ale i značně nebezpečné pro lidi. Z těchto důvodů se Svoboda zvířat staví proti všem typům pokusů na zvířatech. V rámci kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech vede Svoboda zvířat několik projektů (Oběti krásy - proti testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech, Humánní vzdělávání - za nahrazení pokusů na zvířatech ve vzdělávání, Nejbližší příbuzní - za zákaz pokusů na primátech v EU, Zameťte s krutostí – za zákaz testování čisticích prostředků na zvířatech).
Více informací najdete na www.pokusynazviratech.cz, www.netestovanonazviratech.cz.

3. CIRKUSY BEZ ZVÍŘAT: Cílem kampaně Cirkusy bez zvířat je prosazení zákazu využívání především divokých zvířat v cirkusech a přehodnocení vhodnosti drezury domestikovaných zvířat. Svoboda zvířat chce také vytvoření právních podmínek, za jakých by bylo možné odebírat chovatelům v cirkusech jejich zvířata, pokud nebudou splňovat podmínky stanovené vyhláškou.
Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz.

Obrazové materiály k jednotlivým kampaním:
https://svobodazvirat.app.box.com/tk-senat-prosinec-2015


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz