Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dospívající s dyslexií - mezinárodní analýza podpůrných opatření

7.11.2015
PRAHA [DYS-centrum Praha o.s.]
Autor: Lenka Krejčová, tel: 732 643 901

Co zpráva říká? Učitelé jsou mnohem optimističtější, co se týká poskytované podpory žákům s dyslexií, než jak situaci reflektují sami žáci a jejich rodiče. Mnohá podpůrná opatření jsou stále spíše hypotetická, hovoří se o nich, jsou doporučována, ví se, že pomáhají, přesto ve školách nejsou využívána. Zůstává otázka proč. Učitelé argumentují nedostatkem času. V důsledku je ovšem jejich chování diskriminující a v rozporu se zákonem! V kontextu mezinárodního srovnání uvedených čtyř států ovšem Česká republika pečuje o středoškoláky s dyslexií na relativně kvalitní úrovni - z hlediska existující legislativy, nabídky diagnostických i poradenských služeb.

Kdo je DYS-centrum Praha o.s.? DYS-centrum Praha o.s (dále jen DYS-centrum) je nestátní nezisková organizace, která vznikla před dvaceti lety z podnětu dětského psychologa prof. Z. Matějčka. DYS-centrum nabízí poradenské, diagnostické, terapeutické a konzultační služby dětem, dospívajícím i dospělým se specifickými poruchami učení (dyslexie je jedna z těchto poruch) i jejich rodinám. DYS-centrum je akreditované pracoviště MŠMT ČR a organizuje vzdělávací akce pro učitele všech stupňů vzdělávání, poradenské pracovníky i další odborníky z dané sféry. DYS-centrum vydává a distribuuje pomůcky pro žáky se specifickými poruchami učení. Více informací na www.dyscentrum.org.

Proč vznikla mezinárodní analýza? DYS-centrum je zapojeno do mezinárodního projektu „Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia“, který je podpořen Evropskou unií. Jeho cílem je vytvořit ucelenou koncepci vzdělávání učitelů středních škol, která se bude zaměřovat na dospívající s dyslexií. Když se učitelé naučí učit žáky s dyslexií, pomůžeme mnohem více takovým žákům, než budeme-li poskytovat jen individuální pomoc konkrétním jedincům s dyslexií. V rámci projektu vznikne příručka pro učitele, akreditovaný kurz, budou vydány podněty pro změnu legislativy v zemích podílejících se na projektu, bude-li to nutné. Mezinárodní analýza byla logickým předstupněm vzniku všech dalších projektových výstupů. Informace, které z ní vzešly, budou využity pro tvorbu vzdělávací koncepce.

Co je dyslexie? Tzv. specifická porucha učení, která způsobuje obtíže ve čtenářském i písemném projevu. Tyto obtíže jsou na neurobiologických podkladech, jsou vrozené a nejsou způsobeny neadekvátním vzděláváním či nedostatečnou péčí (detailnější definice viz Mezinárodní analýza). Také lze říci, že je to „civilizační choroba“, protože - „Kdy jste naposledy za celý den vůbec nic nepřečetli, ani nenapsali?“ - těžko si vzpomenout... V současné době žijeme v informační společnosti, kdy nás čtení a psaní jako forma práce s informacemi provázejí na každém kroku. Dyslexie tu byla vždy, ale požadavky dnešní společnosti dyslektické obtíže značně umocňují. Můžeme ovšem říci, že lidé s dyslexií se učí jinak. Je důležité hledat spolu s nimi cesty, jak se učí, jak pracují s informacemi, čili jak můžeme rozvíjet jejich potenciál, nadání, kreativitu, jak zajistit, aby se staly platnými členy pracovních týmů, vynikajícími odborníky ve svých oborech, nenaráželi na překážky v každodenním životě.

Více informací na www.dyscentrum.org nebo u předsedkyně DYS-centra PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D. (tel. 732 643 901; e-mail: dyscentrum(at)dyscentrum.org).

Dále lze získat informace o projektu na tradiční výstavě a konferenci DYSKORUNKA 2015, kde budou přítomni i zahraniční partneři a celá jedna sekce přednášek bude problematice věnována, viz http://www.dyscentrum.org/dyskorunka.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz