Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země: Veřejnost může připomínkovat koncepci vodní dopravy. Jde o absurdní plán, jak zkanalizovat poslední zbytky našich řek

13. 8. 2015 - BRNO [Econnect/Děti Země]

Ministerstvo životního prostředí oznámilo zahájení procesu hodnocení vlivů koncepce vodní dopravy na životní prostředí, takže ke vstupnímu materiálu, oznámení, se může do 1. září 2015 vyjádřit každý občan či instituce.
Podle Dětí Země jde o předstíranou snahu Ministerstva dopravy chránit českou přírodu, ačkoliv bylo opakovaně doloženo, že výstavba vodní infrastruktury pro nákladní dopravu ji rozvrátí.

„Koncepce je jen skrytým nástrojem stavební lobby utratit miliardy korun veřejných prostředků bez ekonomického a dopravního efektu, neboť nenastane významné zvýšení dopravních výkonů a množství dopravovaného nákladu po řekách. Naopak dojde ke zničení posledních zbytků cenných lužních lesů a biotopů vzácných živočichů a rostlin a k rozvrácení vodního režimu,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Připomínky veřejnosti by měly obsahovat návrhy, na jaké složky životního prostředí a v jaké míře podrobnosti se má pak hodnocení zaměřit a zda posoudit i nějaké varianty koncepce.

Ze získaných vyjádření se pak vypracuje samotné odborné hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, k němuž se podle zákona č. 100/2001 Sb. bude veřejnost opět vyjadřovat. MŽP má souhlasné stanovisko vydat v prosinci 2015.

„Zarážející je, že není k dispozici samotná koncepce, ale jen stručný popis, a že největší střety se životním prostředím a s přírodou se v koncepci vůbec hodnotit nebudou. U staveb jako je jez u Děčína jde prý o velký detail a u kanálu Dunaj – Odra – Labe se vlivy budou hodnotit až podle toho, jak dopadne studie proveditelnosti,“ kroutí hlavou Patrik, který celý proces považuje spíše za absurdní divadlo.

Ze stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 23. července 2015 přitom vyplývá, že i taková (ne)koncepce může z odborného hlediska jen stěží získat souhlasné stanovisko, protože plánované dopravní stavby se významně negativně dotknou nejméně patnácti území evropské soustavy NATURA 2000, včetně Slavíkových ostrovů s plavebním kanálem u Přelouče a údolí Labe s jezem u Děčína.

Z oznámení vyplývá, že hlavním přínosem koncepce s výstavbou dopravní vodní infrastruktury za miliard korun bude nákup nových plavidel s lepšími ekologickými parametry a mimodopravní funkce. Ironií ale je, že podmínky pro využití těchto moderních lodí, tj. výstavba přístavů, skladišť, jezů a kanálů, způsobují největší ekologická negativa, a mimodopravní funkce lze řešit daleko levněji a rychleji, než realizací této koncepce.

Koncepce Ministerstva dopravy předpokládá zlepšit plavební podmínky pro nákladní a osobní dopravu na Labi od Pardubic ke státní hranici s přístavem Pardubice, s plavebním kanálem u Přelouče a s jezem u Děčína (247 km) a na Vltavě od Třebenic až k soutoku s Labem (91 km) a pro osobní dopravu na Vltavě do Českých Budějovic, na Berounce z Prahy do Černošic a na Moravě na Baťově kanále z Otrokovic do Rohatce (72 km).


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz