Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

První jarní den přivítají divocí koně na velké pastvině, ochránci je vypustí v pravé poledne

20. 3. 2015 - PRAHA [Econnect/Česká krajina]

Příchod jara bude letos v České republice ve znamení divokých koní. První jarní den je totiž ochránci přírody vypustí z malé aklimatizační ohrady na velkou, čtyřicetihektarovou pastvinu. Tam budou divocí koně celoročně spásat vzácnou stepní vegetaci a bránit tak jejímu zarůstání agresivními travinami a náletovými křovinami.

Slavnostního vypuštění se v sobotu od 12:00 hodin zúčastní hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, náměstek hejtmana Marek Semerád, starosta Milovic Milan Pour, náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí Martin Kubica a další hosté.

Ti zároveň slavnostně otevřou první část Přírodní rezervace Milovice, kde je vzácná příroda chráněna právě díky pastvě velkých kopytníků. Zdejší řídké trávníky obývá řada vzácných rostlin a živočichů. Výjimečná je zejména rozmanitost bezobratlých živočichů. „Ve vysychajících tůních a kalužích tu najdeme například trilobitům podobné korýše listonoha letního a žábronožku letní. Přežívá tu řada vzácných a ohrožených brouků z řad chroustků, střevlíků, drabčíků či chrobáků,“ popisuje Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

V roce 2009 bylo v této lokalitě zjištěno 62 druhů denních motýlů, na české poměry nezvykle vysoký počet. Význam lokality pro zachování přírodní rozmanitosti naší země nejlépe ilustruje skutečnost, že někteří bezobratlí se u nás už nikde jinde nevyskytují.

Nekorunovaným králem zdejších motýlů je modrásek hořcový Rebelův, jehož jedinou živnou rostlinou je hořec křížatý. Ten je pro změnu králem místních rostlin. Zdejší populace obou druhů patří k nejpočetnějším v Čechách. „Královský pár si však sám nevystačí. Larvy modráska se sice napřed živí hořcem, pak ale spadnou na zem, kde čekají, až je najdou mravenci a odnesou je do mraveniště. Zde housenky jeden až dva roky na mravencích parazitují, někdy dokonce požírají jejich vajíčka a larvy,“ popisuje Miloslav Jirků.

Housenky mravencům voní jako mravenčí larvy, takže je považují za své vlastní a krmí je. Dospělosti se jich přesto může dožít jen 10 až 20 procent. Kvůli své vazbě na vzácný hořec křížatý je modrásek hořcový Rebelův v české přírodě vymírající, kriticky ohrožený motýl.

Divocí koně přijeli do Milovic 28. ledna. Pocházejí z anglického Exmooru, kde žijí od nepaměti ve volné přírodě. První písemná zmínka o nich pochází již z roku 1086 a patří k nejstarším záznamům o volně žijících koních v Evropě. Genetické výzkumy z posledních let zjistily, že právě koně z Exmooru přesně odpovídají svým vzhledem a zbarvením původním divokým koním Evropy.

Sobota dopoledne bude také na určitý čas posledním dnem, kdy si budou moci návštěvníci divoké koně dobře prohlédnout. Na rozsáhlé pastvině se totiž budou často pohybovat na místech vzdálených zraku návštěvníků. „V dalších částech projektu počítáme s vybudováním vyhlídkových věží, aby turisté mohli koně spatřit i když se budou pást ve větší vzdálenosti,“ říká Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.

Na divoké koně se v zimě, mimo turistickou sezonu, přijely do Milovic podívat tisíce návštěvníků z celé republiky. Stali se tak jednou z nejvyhledávanějších atrakcí v regionu. Do budoucna by zájem návštěvníků měly zvýšit nejen vyhlídkové plošiny, ale také další atraktivní druhy zvířat. Ochránci přírody plánují doplnit koně o zpětně šlechtěné pratury a do nedaleké lokality se mají rovněž vrátit zubři.

Velcí kopytníci pomohou v Milovicích chránit nejenom ohrožené motýly, ale i celou řadu dalších vzácných živočichů. Vyskytuje se zde například ropucha krátkonohá, ropucha obecná či ropucha zelená a skokan štíhlý. Žije zde také čolek velký a čolek obecný, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, užovka obojková nebo užovka hladká. Pravidelně se zde objevuje a občas i hnízdí dudek chocholatý.

Ornitologové v Milovicích pozorují také druhy jako strnad luční a strnad zahradní, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý a bramborníček hnědý, krutihlav obecný, chřástal polní, kalous pustovka, křepelka polní, koroptev polní, moták pilich, včelojed lesní a ťuhýk obecný. Přírodu zde obohacuje také minimálně deset druhů netopýrů. Většina z těchto živočišných druhů patří mezi ohrožené, řada z nich kriticky.

Na péči o divoké koně může přispět také veřejnost zasláním dárcovské zprávy ve tvaru DMS KRAJINA na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30 korun, na péči o koně jde 28,50 korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Projekt záchrany ohrožených druhů motýlů a dalších vzácných druhů v Milovicích s pomocí pastvy divokých koní podpořil Operační program Životní prostředí, Středočeský kraj, společnost Net4Gas, rodina Orlických i veřejnost.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz