Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Oživení spouští projekt Hlásnátrouba.cz: Sledujeme zneužívání radničních novin a informačních kampaní pro politickou propagaci

9. 10. 2014 - PRAHA [Econnect/Oživení]

Řada samospráv v České republice vydává tzv. radniční periodika. Jejich obsah by měl přispět k objektivnímu informování občanů a podpořit veřejnou diskusi. V řadě případů však tomu tak není. Politické vedení radnic má tendenci obsah periodik ovlivňovat a cenzurovat ve svůj politický prospěch, což je nejvíce viditelné právě v době předvolební kampaně. Poprvé na problém zneužívání periodik upozornilo svým průzkumem Oživení ve spolupráci s Otevřenou společností a IuRe v roce 2006. Nyní průzkum zopakujeme a zapojíme do spolupráce také aktivní veřejnost a zastupitele, říkají aktivisté.

Různé zpravodaje či noviny vydávané českými obcemi, městy či kraji jsou jedním z tradičních informačních kanálů pro občany, jsou vydávány pod záštitou radnice místních samospráv a za veřejné peníze. Nekritickými informacemi o činnostech úřadu, fotkami starostů a radních a chybějící polemikou spíše připomínají propagační materiály politických stran než informačně hodnotné médium. „Zneužívání obsahu místních zpravodajů pro politickou propagandu přitom narušuje místní politickou soutěž, dochází k nelegálnímu financování politických kampaní a manipulaci s veřejným míněním. To ve výsledku snižuje možnost občanů zapojit se do správy věcí veřejných,“ shrnuje problém Oldřich Kužílek, odborný poradce v projektu.

Obdobným způsobem bývají zneužívány také různé informační kampaně radnic a magistrátů, u kterých může mít záměr informovat občany ryze politický motiv, tj. získat podporu pro politické rozhodnutí bez diskuse nad alternativním řešením, zase za veřejné peníze.

Problém si uvědomili i zákonodárci, kteří minulý rok schválili novelu tiskového zákona. Ta dává všem zastupitelům právo na přiměřený prostor pro jejich názory v periodiku samosprávy, neřeší však celkovou otázku politických zásahů do obsahu periodik.

Oživení proto plánuje zopakovat unikátní průzkum a analyzovat 500 čísel periodik 100 vybraných samospráv, zjistit současný rozsah problému a ověřit funkčnost novely tiskového zákona.

"Monitoringu podrobíme také vybrané informační kampaně magistrátů a radnic. Do projektu chceme rovněž zapojit aktivní veřejnost a zastupitele, kterých se problém bezprostředně týká. Občané budou moci nahlašovat případy zneužití, které budeme postupně dle preferencí vyhodnocovat a výsledky uveřejňovat. Zastupitelé se mohou již nyní obracet na naši právní poradnu při potížích s vymahatelností tiskového zákona," uvedli organizátoři projektu.

Občané se mohou zapojit prostřednictvím webu www.hlasnatrouba.cz, kde mohou nahrávat své podněty a kontaktovat právní poradnu. Na webu budou postupně přibývat další funkce a informace. Uživatelé budou moci uveřejněné podněty sdílet, hodnotit a komentovat jejich dosažené výsledky. Dále budou mít k dispozici e-learningový program pro hodnocení periodik a vymáhání zákonných práv.

„Projektem chceme znovu upozornit na přetrvávající problém zneužívání obsahu místních periodik a informačních kampaní k politické propagaci, což oslabuje demokratickou správu místních samospráv. Jde nám především o aktivizování veřejnosti, podporu a šíření principů médií veřejné služby v každodenní praxi vydávání místních zpravodajů a nacházení systémových řešení a příkladů dobré praxe,“ uzavírá Martin Kameník, vedoucí projektu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz