Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pralesy pod Suchým vrchom vo Veľkej Fatre sa dočkali zákonnej ochrany

31. 1. 2014 - BANSKÁ BYSTRICA [Econnect/Prales]

Pralesy v závere Zelenej doliny pod Suchým vrchom a Ostrým Brdom v Národnom parku Veľká Fatra budú od 1. februára 2014 prísne chránené. Stanú sa súčasťou Prírodnej rezervácie Suchý vrch. Na dlhú dobu to môže byť posledná vyhlásená prírodná rezervácia na Slovensku.

Ide o vyústenie niekoľkoročnej snahy o ochranu tohto územia. Projekt ochrany, ktorý riešil rozšírenie národnej prírodnej rezervácie Suchý vrch s výmerou 71 ha vyhlásenej v roku 1988, bol vypracovaný ešte v roku 2010. Po zdĺhavom pripomienkovaní a sérii rokovaní s vyhlásením rezervácie súhlasil aj rozhodujúci správca pozemkov – Lesy SR, š.p. Vyhlásenie rezervácie podporilo aj Ministerstvo životného prostredia SR a tak v závere minulého roka vydal Okresný úrad v Žiline vyhlášku, ktorou sa vyhlasuje Prírodná rezervácia Suchý vrch na výmere 288,74 ha. Územie leží v katastri obce Liptovské Revúce.

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany veľmi cenných prírodných lesov s pestrým drevinovým zložením a štruktúrou pralesovitého charakteru. Nájdeme tu pralesy kde dominuje buk alebo smrek. Popri týchto dvoch drevinách tu rastie aj jedľa, javory, brest horský, jaseň štíhly a celý rad ďalších. Na skalách Radova rastie niekoľko jedincov tisu a za pozornosť stojí aj reliktný výskyt kosodreviny na skalnej troske Suchého vrchu. Najhrubšie smreky na lokalite dosahujú prsný obvod až 460 cm, pričom najstarší smrek, pri ktorom bol zisťovaný vek má približne 430 rokov.

Predmetom ochrany je aj viacero typov prirodzených a sekundárnych nelesných spoločenstiev, ktoré sa vyskytujú vo vrcholovej časti a viacero chránených a vzácnych druhov flóry a fauny. Počas prieskumov bolo na území zaznamenaných 42 druhov lišajníkov, 11 druhov machorastov, 11 druhov húb a 32 taxónov vyšších rastlín, ktoré patria medzi vzácne alebo osobitne chránené druhy. Bolo tu zistených 82 druhov vtákov, z toho 66 druhov tu aj hniezdi. K najvzácnejším iste patrí murárik červenokrídly (Tichodroma muraria).

„Rozšírenie Národnej prírodnej rezervácie Suchý vrch o priľahlé oblasti smerom na Ostré brdo a pod Chýžky je chvályhodným počinom na poli ochrany ekosystémov nielen v kontexte NP Veľká Fatra, ale dovolím si povedať, že aj Slovenska. Pralesovité lesné ekosystémy v rozšírenej časti rezervácie sú mimoriadne zachovalé a predstavujú najmä do budúcnosti vedecký klenot, a to nielen výlučne pre lesnícke disciplíny. V tejto národnej prírodnej rezervácii sa zachovala „divočina“ v pravom zmysle slova. Rozšírením pôvodnej rezervácie o mimoriadne cenné priľahlé územia sa mi splnil dávny detský sen a chod srdiečka sa mi vyladil do najšťastnejšej amplitúdy...,“ hovorí Miroslav Saniga, prírodovedec a rodák z Liptovských Revúc.

Po Smrekovici ide o druhý prales, ktorému sa v posledných rokoch podarilo zabezpečiť adekvátnu ochranu. K ochrane pralesov nás zaväzuje okrem iného aj Karpatský dohovor. Podľa výsledkov posledných prieskumov sa na Slovensku zachovalo len okolo 10 000 ha pralesov na 122 lokalitách, čo je menej ako 0,5 % slovenských lesov. Z nich nie je ešte prísne chránených vyše 50 lokalít s celkovou výmerou takmer 2 800 ha. „Veríme, že sa podarí nájsť riešenie zabezpečujúce ochranu všetkých slovenských pralesov. Nebude to však jednoduché. Suchý vrch bol poslednou rezerváciou vyhlásenou úradom životného prostredia, od začiatku tohto roka môže rezervácie vyhlasovať už len vláda. Vzhľadom na to, že prenos kompetencie ešte viac komplikuje aj tak zložitý proces vyhlasovania predpokladám, že Prírodná rezervácia Suchý vrch zostane ešte dlhé obdobie poslednou vyhlásenou rezerváciou na Slovensku,“ konštatuje Marián Jasík, projektový manažér PRALES, .o.z.

PRALES, o.z. je občianske združenie, ktoré združuje široké spektrum ľudí so záujmom aktívne prispievať k ochrane a obnove prírodných a kultúrnych hodnôt v krajine. Medzi hlavné ciele združenia patrí aj snaha o zachovanie a ochranu pralesov a prírodných lesov. V súvislosti s tým združenie v súčasnosti realizuje projekt „Poznávame a chránime pralesy Slovenska“, ktorý je spolufinancovaný z Programu Švajčiarsko – Slovenskej spolupráce prostredníctvom nadácie Ekopolis. Realizáciu projektu podporuje aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF).

Viac informácii o združení a projekte nájdete na webstránkach www.oz-prales.com a www.pralesy.sk.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz