Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Alej roku v Německu vyhrály stromy v Severním Porýní-Vestfálsku, Durynsku a Sasku

17. 12. 2013 - PRAHA [Arnika/Econnect]

Alej roku není anketou, která by byla atraktivní jen v České republice. Její předobraz vznikl před pěti lety v sousedním Německu. I letos tamní organizace BUND (Sdružení pro životní prostředí a ochranu přírody Německa) hledala cestu či stezku lemovanou stromy, konkrétně s podtitulem "Alej - prostor pro život". Z více než 160 přihlášených vybrala porota spolku tři vítězky roku 2013.

Udělením "Alej roku" BUND chce upozornit problematiku stromořadí u silnic, která je důležitým tématem jak v celém N2mecku, tak i u nás. Aleje jsou nejen kulturní památky. Filtrují znečišťující látky z ovzduší, jsou biotopem a často fungují jako útočiště ohrožených druhů zvířat. Proto zásadním způsobem přispívají k ochraně životního prostředí a přírody. Stromořadí jsou typickým prvkem české a středoevropské krajiny vůbec a plní i u silnic celou řadu dalších funkcí.

"Aleje okolo silnic a cest stojí mnoho, často i stovky let. Pokud motoristé dodržují pravidla silničního provozu, nikdo nemá problém - ani řidiči, ani stromy. Stromy zůstávají mimo silnici a vozy zůstávají na vozovce. Problémy ale způsobují různá pochybení řidičů, jako je nepřiměřená rychlost, alkohol, drogy, atd. Ke snížení možných rizik významně přispívá snížení povolené rychlosti v aleji nebo instalace svodidel. Kácení stromů jako takzvané řešení je velmi krátkozraká a neudržitelná varianta, obzvlášť s vědomím, že mnohé aleje mají velkou hodnotu z hlediska cestovního ruchu," říká člen rady Německé alejové cesty a ředitel turistických služeb německého autoklubu ADAC Erwin Pfeiffer.

První místo patří Severním Porýní-Vestfálsku

Vítězný snímek vyfotografoval Thomas Ulrich a ukazuje uzavřenou alej lip, z nichž většina je kolem 150 let stará. Alej je vyfocena v srpnu v obci Schlangen-Oesterholz am Teutoburger Wald v Severním Porýní-Vestfálsku. Je to příklad významu starších cest pro biologickou rozmanitost. Lipová alej poskytuje stín květinám a funguje jako útočiště různých druhů hmyzu, netopýrů a ptáků. Alej vede podél dlážděné silnice přes vojenský prostor, což ale není důvod, proč by neměla být ponechána v současném stavu. Z území by se po změně hranic vojenského areálu mělo stát území Národního parku Senne-Egge.

Druhé místo patří Durynsku: Alej v Kefferhausen

Druhé místo vyhrál Edgar Weidemann z Heiligenstadtu s fotografii dobře zachovalé jeřábové aleje poblíž Kefferhausen v Durynsku. Fotografie z více než 100 let staré aleje přesvědčila porotu svým celkově harmonickým obrazem. Vzkvétající podrost poskytuje místo k životu hmyzu, obojživelníkům, drobným savcům a i ohroženým volně žijícím druhům rostlin v okolní zemědělské krajině.

Třetí místo patří Sasku: alej v Chemnitz

Třetí místo ve fotografické soutěži vyhrál snímek aleje ve městě Chemnitz. Autorkou je Elinor Matschewsky. Platanová alej je ale ohrožena plánovanou výstavbou tramvajové tratě. Jedná se o asi čtyřicetileté stromy, které by ještě minimálně 100 let mohly zlepšovat okolní životní prostředí a tak se v současné době jedná o alternativní variantě vedení tratě. Alej chrání místní občanské sdružení.

Proč anketa o alejích?

BUND se už mnoho let zabývá ochranou alejí. Stovky dobrovolníků aktivně pečují o "své" aleje na místní úrovni. Zejména jde o aleje Braniborska, Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska-Anhaltska. V těchto státech se nachází asi patnáct tisíc kilometrů cest, okolo kterých vede více než polovina z celkové délky alejí celého Německa.

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) je největším automobilistickým klubem v Evropě s více než 18 miliony členy. Od roku 1992 financuje "Německou alejovou cestu", která v délce 2500 km spojuje turisticky atraktivní lokality napříč všemi německými spolkovými zeměmi pomocí silnic lemovaných alejemi stromů. Více na http://arnika.org/nemecka-alejova-cesta-deutsche-alleenstrasse


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz