Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropský festival ptactva přilákal tisíce pozorovatelů ptáků

8. 10. 2013 - PRAHA [Econnect/ČSO]

Více než 19 tisíc nadšených pozorovatelů ptáků z 30 zemí Evropy a Střední Asie o uplynulém víkendu sledovalo fascinující představení, která každoročně na podzim předvádějí tažní ptáci. Festival připomněl nutnost chránit tažné ptáky nejen na hnízdištích v Evropě, ale i v průběhu migrace a také na jejich zimovištích v jižní Evropě, Africe i Asii.

Evropský festival ptactva slavil letos své 20. výročí a ptáci opět nezklamali. Na více než 900 akcích o uplynulém víkendu napočítali milovníci přírody více než 2,4 milionu ptáků stěhujících se nyní Evropou na svá zimoviště.

Letošní Evropský festival ptactva, koordinovaný Slovenskou ornitologickou společností, tak opět nalákal spousty natěšených “birdwatcherů” všech věkových kategorií, aby se sešli, pozorovali ptáky, sdělovali si své zážitky a užívali si kouzlo podzimní migrace ptáků. Na akcích Evropského festivalu mají milovníci přírody a ptáků zvláště příležitost se také dozvědět mnohá tajemství z ptačího života včetně různých typů nebezpečí, která tažné ptáky ohrožují.

„Festivalové akce jsou především místem setkání milovníků ptáků, kteří chtějí ptáky pozorovat, povídat si o nich a vůbec se těšit z jejich přítomnosti. Mnozí vášniví ornitologové se ale chtějí i více dozvědět o tom, co všechno tažným ptákům na jejich cestách hrozí, ať už jsou to masové odchyty a lov ve Středomoří nebo ztráta přirozeného prostředí na zimovištích v Africe,” říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, která festival každoročně koordinuje v České republice.

Cílem festivalu je proto také připomenout důležitost ochranářských projektů, které mají za úkol chránit tažné ptáky během celého roku, tzn. na jejich hnízdištích, zimovištích i v průběhu jarního a podzimního stěhování. Takové cílené projekty vznikají v různých zemích a mají za úkol chránit buď jednotlivé druhy a lokality (například ochrana shromaždišť poštolky jižní v Senegalu, ochrana tahových cest čápa černého mezi Evropou a Afrikou či ochrana ibise skalního v Maroku) nebo si kladou za cíl mezinárodní ochranu tažných ptáků, jak jsou pojaté mnohé ochranářské projekty z Holandska a Švýcarska, které díky spolupráci s organizacemi ve východní Evropě, Mediteránu a Africe zajišťují ochranu tažných ptáků po celý rok.

Ornitologické zajímavosti Evropského festivalu ptactva:
• Tři nejpočetnější ptačí druhy pozorované během Evropského festivalu ptactva 2013 byly: špaček obecný, lyska černá a pěnkava obecná.
• Masová migrace, kdy na zimoviště táhnou najednou tisícihlavá hejna, je typická pro některé druhy ptáků. Ohromná hejna migrujících špačků měli šanci pozorovatelé sledovat v Maďarsku i v Česku, ve Finsku si zase užili tisíce bernešek bělolících, pěnkav, hřivnáčů nebo jeřábů.
• Vzácné druhy byly k vidění napříč celou Evropou. Například byli pozorováni sup hnědý, vlha modrolící a racek tenkozobý (Arménie), slípka modrá (Azerbajdžán), orel volavý (Bulharsko a Maďarsko), jespák skvrnitý (Itálie), jespák plavý a budníček pruhohlavý (Holansko), budníček tlustozobý, budníček temný a pěnice bělohrdlá (Finsko), racek velký a chaluha malá (Polsko), potáplice žlutozobá a raroh lovecký (Švédsko), ibis hnědý (Švýcarsko) anebo pěvec ryšavý (Uzbekistán).
Podrobné evropské výsledky jsou zveřejněny na webu Slovenské ornitologické společnosti: http://ebw2013.vtaky.sk/stranka/114-RESULTS.html.
Zajímavosti z festivalu v Česku
• Nejvíce ptáků pozorovali na Žehuňském rybníku — téměř 57 tisíc ptáků a to především díky ohromným hejnům špačků (cca 55 tisíc jedinců).
• Návštěvníci festivalu u rybníka Nesyt měli štěstí na vzácné pozorování rákosníka tamaryškového.
• U Vavřineckého rybníku viděli více než 300 vlaštovek, což v říjnu již nebývá obvyklé. Důvodem je zřejmě pozdní hnízdění a současné stále teplé počasí s dostatkem hmyzu přes den.
• V Lednici měli neobvyklé pozorování velkého hejna čírek obecných (300 jedinců).
• Na Červenohorském sedle zaznamenali silný průtah pěnkavy obecné (cca 12 tisíc jedinců).


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz