Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Diakonie ČCE poskytuje humanitární pomoc v ČR i v zahraničí již druhé desetiletí

14. 8. 2013 - PRAHA [Econnect/Diakonie ČCE ]

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci se připojuje k oslavám Světového humanitárního dne (19. 8.). Diakonie ČCE poskytuje opakovaně humanitární pomoc lidem postiženým povodněmi v ČR, aktivně se zapojuje do pomoci uprchlíkům ze Sýrie a severního Mali. Vysílá české dobrovolníky do zahraničí, aby proškolovali místní komunity v přípravě na krizové situace.

Pomáháme při povodních a mimořádných událostech v České republice.

Během letošních povodní jsme pomáhali zaplaveným rodinám v 19ti obcích na území čtyř krajů. Od začátku června jsme pomáhali s odklízením následků povodní v domácnostech, provozovali povodňovou infolinku, monitorovali škody v zaplavených obcích. Během prvních týdnů se přihlásilo 800 dobrovolníků a 250 z nich se přímé pomoci účastnilo. Působíme na Novopacku, Vrchlabsku, v okolí Hostinného, na Terezínsku a Mělnicku. V současné době se naše Středisko intenzivně zabývá šetřením a vyhodnocením škod v téměř 400 domácnostech. Uvolnění finanční pomoci lidem nejvíce zasaženým povodněmi zahájí Diakonie už v srpnu. Výtěžek letošní povodňové sbírky už v červenci přesáhl 5,2 miliónu.

Diakonie ČCE je součástí Integrovaného záchranného systému ČR. Prostřednictvím krizového štábu a regionálních středisek se zapojuje do pomoci obětem záplav materiální i finanční pomocí již od r. 1997 a do dnešního dne zde rozdělila více než 67 milionů korun. Zároveň dlouhodobě vzdělává a zajišťuje dobrovolníky, kteří jsou na zasažená místa vysíláni.

Poskytneme příspěvky rodinám postiženým tornádem v Krnově

Humanitární komise Synodní rady ČCE rozhodla podpořit také rodiny zasažené červnovým tornádem v Krnově. Postiženo bylo 100 domácností, z nichž některé nejsou schopny vlastními silami zvládnout úhrady škod na domech, zejména střechách a promočených zdech. Pracovníci našeho Střediska navštívili nejvíce ohrožené domácnosti, výsledky šetření s návrhy na podporu rodin projedná Humanitární komise v září.

Podporujeme rodiny uprchlíků ze severního Mali. Z prostředků z naší veřejné sbírky a daru společnosti T-Systems se snažíme zajistit základní potřeby pro rodiny uprchlíků v hlavním městě Mali - v Bamaku – léky, přikrývky, potraviny.

Situaci v západoafrickém Mali sledujeme od jara 2012 a již v létě jsme vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům, kteří museli opustit své domovy v důsledku tvrdých bojů mezi povstalci ze skupin teroristických islámských skupin a vládními vojsky v severní části země. Ačkoli již mezinárodní společenství zakročilo a vyslalo vojenskou pomoc na zastavení bojů a násilností na civilním obyvatelstvu, je ještě daleko doba, kdy boje ustanou a uprchlíci se budou moci vrátit domů. V provizorních podmínkách žije téměř půl milionu uprchlíků.

Pomáháme zajistit odpovídající přístřeší a vybavení pro obzvláště ohrožené rodiny syrských uprchlíků v utečeneckém táboře Za´atari v Severním Jordánsku.
Ve spolupráci s Luterskou světovou federací a za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR jsme před koncem roku 2012 zajistili dodávku 45 obytných kontejnerů. Obytné buňky poskytly přístřeší obzvláště ohroženým skupinám v táboře: rodinám s malými dětmi, těhotným ženám, starým a dlouhodobě nemocným obyvatelům. Z prostředků Evangelické církve byly na začátku letošního roku pořízeny teplé oděvy pro děti. Další dětské oděvy a obuv, tentokrát na letní období, jsme v uplynulých měsících pořídili opět za finanční podpory MZV ČR.

Vysíláme dobrovolníky do zahraničí, aby připravili obyvatelstvo na budoucí hrozby (přírodní katastrofy, ale i o krize způsobené politickou či ekonomickou nestabilitou), a tím se snížily škody na životech a majetku.

Tři čeští dobrovolníci se v červenci vrátili z Etiopie a Kambodži. Působili v zemích, které jsou nyní stabilní, ale v budoucnosti by se mohly stát obětmi humanitární katastrofy. Jejich úkolem bylo zmapovat a popsat místní zdroje, které mohou být využity pro vytvoření jednoduchého varovného systému pro případ nenadálé události. V následujících týdnech budou přednášet o svých zkušenostech na mnoha místech ČR. Seznam nejbližších akcí a odkazy na jejich blogy na Respekt.cz najdete na www.hrp.diakonie.cz.

Světový humanitární den se slaví 19. srpna již od roku 2008 se na počest humanitárních pracovníků, aktivistů a dobrovolníků, kteří zahynuli při výkonu své práce. Světový humanitární den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na památku obětí bombového útoku na hotel Canal v Bagdádu dne 19. srpna 2003, při němž bylo zabito 22 lidí včetně 18 pracovníků OSN a řada dalších byla zraněna. Při tomto bombovém útoku přišel o život také Sergio Vieira de Mello, zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN a bývalý pracovník UNHCR.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

Diakonie ČCE

DČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc v ČR. Poskytuje pomoc a podporu ve více než 110 zařízeních po celé republice. Diakonie denně pomáhá v přímé péči tisícům klientů ve složitých životních situacích - od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylových domů, chráněných dílen, občanských poraden ad. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající. V Diakonii ČCE pracuje kolem 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie ČCE směřuje k tomu, aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz