Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ropákem roku se stal ministr životního prostředí Chalupa, Zelenou perlu získal Jakl

26. 4. 2013 - BRNO [Econnect/Děti Země]

Celkem 96 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 21. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin a 18. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just a další. Titul Ropák 2012 získal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, Zelenou perlu 2012 získal bývalý tajemník prezidenta ČR Ladislav Jakl.

1) Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (375 bodů)
- za vypracování návrhu zákona o Národním parku Šumava, který pro I. zónu předpokládá plochu o velikosti 35 % parku až v roce 2057, ačkoliv současný plán péče uvažuje o rozsahu I. zóny na ploše 50 % parku již v roce 2030, a za vytvoření I. zóny parku ihned po schválení jen o velikosti 22,1 % parku, přestože odborníci doporučují plochu nejméně 26,6 % území parku a navíc Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) varuje, že schválení této verze zákona může znamenat vyškrtnutí Šumavy z mezinárodního seznamu národních parků při OSN,
- za trvající nečinnost předložit vládě ke schválení zahrnutí chybějících cenných území ČR do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, včetně údolí Labe, kde se u Děčína plánuje výstavba jezu za cca 5 miliard korun, a území Slavíkových ostrovů s uvažovaným pravobřežním plavebním kanálem u Přelouče za cca 3 mld. Kč s desítkami zvláště chráněných a vzácných druhů organismů, jak na tento nedostatek v březnu 2011 opět upozornila Evropská komise, ačkoliv do května 2004 měla být všechna tato území již součástí této soustavy,
- za podporu výstavby dvou jaderných bloků v JE Temelín a pátého bloku v JE Dukovany, ačkoliv pro životní prostředí, zejména pro stav ovzduší, je výhodnější podporovat energetické úspory a alternativní zdroje energie, čímž lze ušetřit až dvě třetiny celkové spotřeby energie v ČR i bez těchto staveb a levněji,
- za zodpovědnost při více než pětiměsíční nečinnosti při neposkytnutí zvukového záznamu z veřejného projednávání posudku o hodnocení vlivů výstavby dvou nových jaderných bloků JE Temelín na životní prostředí, které proběhlo dne 22. 6. 2012 v Českých Budějovicích, ačkoliv jeho okamžité zaslání veřejnosti umožňuje zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí, takže neexistuje žádný zákonný důvod takový záznam utajovat,
- za účelové omezování činnosti veřejné služby a personálně-odborné kompetentnosti ministerstva a dalších institucí, včetně podřízených a vědeckých pracovišť, které provádějí ochranu životního prostředí a přírody a krajiny (např. klesá počet kontrol ČIŽP), s tvrzením, že není potřeba zajišťovat státní ochranu přírody, provádět vědecký výzkum či podporovat angažující se veřejnost, pokud tuto činnost vykonávají jiné orgány nebo některé samosprávné orgány a pokud se pro ni nedostávají potřebné peníze,
- za odmítnutí schválit zákaz geologického průzkumu a následné těžby tzv. břidličných plynů metodou hydraulického štěpení hornin pro komerční účely na území ČR, zejména na Berounsku, Trutnovsku, Náchodsku, Broumovsku a Valašsku, který prosazuje občanská Koalice STOP HF s podporou nejméně 50 dotčených obcí a desítek občanských sdružení, přestože použitím této metody může s vysokým rizikem dojít ke znečištění podzemních zdrojů vod, včetně pitných, k likvidaci řady cenných území a k negativnímu ovlivnění života mnohých obyvatel obcí a měst ČR.

1) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR (189 bodů)
„A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat.“
z článku Cyklistiku je nutno okamžitě zakázat
http://jakl.blog.idnes.cz/c/312994/Cyklistiku-je-nutno-okamzite-zakazat.html, 27. 12. 2012

V anketě Ropák 2012 se na dalších dvou místech umístili:

2) MUDr. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu (ODS) – Česká republika (244 bodů)
- za předložení aktualizace Státní energetické koncepce ČR do roku 2040 v jedné variantě, která obsahuje výstavbu dvou nových jaderných bloků v JE Temelín a pátého bloku v JE Dukovany a navíc navrhuje schválit mechanismus garantované ceny takto vyrobené elektřiny, což by ale mohlo představovat sta miliardové dopady na spotřebitele elektřiny, dále obsahuje snižování až zastavení finanční podpory obnovitelných zdrojů energie, ačkoliv lze očekávat postupný pokles její ceny, a podporu výstavby nových spaloven komunálního odpadu, ačkoliv levnější a efektivnější je rozšiřovat jejich sběr, třídění a recyklaci,
- za obhajobu výroby elektřiny z neobnovitelných zdrojů, zejména jaderné až na úroveň poloviny celkového „energetického mixu“, a její další vývoz, namísto aspoň časově podmíněné podpory obnovitelných zdrojů výroby energie a podpory energetických úspor s potenciálem ušetřit až dvě třetiny celkové spotřeby ČR, jak za reálné mj. považují studie Chytrá energie a Energetická (r)evoluce, čímž by se podstatně snížila stávající vysoká produkce 12 tun oxidu uhličitého na obyvatele a rok a závislost na dovozu ropy, zemního plynu a jaderného paliva,
- za předložení aktualizace Surovinové politiky ČR do roku 2040 v jedné variantě, která mj. předpokládá prolomení územních limitů na Mostecku a zbourání Horního Jiřetína a Černic, i když podmíněně, pokračování v těžbě uranu v Rožínce i za cenu jejího dotování a zvažuje zahájení těžby uranu na Jihlavsku a v Podještědí s rizikem znečištění podzemních vod, přitom odstranění škod po těžbě uranu chemickým loužením má stát kolem 32 miliard korun, a dále chce do horního zákona vrátit již v prosinci 2012 parlamentem zrušený institut vyvlastnění pozemků nad vyhrazenými ložisky nerostných surovin.

3) Mgr. Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava (ODS) – Jihočeský kraj (205 bodů)
- za návrh vyřadit Národní park Šumava ze seznamu mezinárodně uznávaných parků jako chráněné území z kategorie II. a nechat ho zařadit do kategorie IV. podle členění Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), který při schvalování plánu péče na rok 2013 předložil na jednání Rady parku v červnu 2012 několik dní před nástupem do funkce po Janu Stráském,
- za podporu návrhu zákona o Národním parku Šumava podle vypracované verze MŽP, který pro I. zónu předpokládá plochu o velikosti 35 % parku až v roce 2057, ačkoliv současný plán péče uvažuje o rozsahu I. zóny na ploše 50 % parku již v roce 2030, a za vytvoření I. zóny parku ihned po schválení jen o velikosti 22,1 % parku, přestože odborníci doporučují plochu nejméně 26,6 % území parku a navíc Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) varuje, že schválení této verze zákona může znamenat vyškrtnutí Šumavy z mezinárodního seznamu národních parků při OSN,
- za objednání účelového a metodologicky a odborně pochybného posudku o „zpětném“ vyhodnocení vlivu zásahů proti lýkožroutu smrkovému v roce 2011 na lokalitě Na Ztraceném a vlivů nových zásahů v letech 2012-13, který v březnu 2012 předložila absolventka Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci učitelského oboru matematika a chemie Mgr. Oľga Pospiechová, neboť např. srovnává variantu se zásahem proti kůrovci s neexistující a nereálnou Nulovou variantou bez zásahu nikde na území parku, která by údajně znamenala významný negativní vliv i na druhy rostlin a živočichů, které se v biotopech s tímto broukem vůbec nevyskytují, dále chybí popis konkrétních vlivů na konkrétních místech NP Šumava, takže by ji za takový posudek v ČR čekalo odejmutí autorizace k hodnocení vlivů záměru na soustavu NATURA 2000, což se ale stát nemůže, neboť žádnou takovou autorizaci pro vypracování těchto typů posudku vůbec nemá,
- za pokračující personálně-odbornou destabilizaci činnosti Správy NP Šumava při ochraně přírody a oslabení odborné péče o park rušením pracovních míst kompetentním a kvalitním úředníkům.

V anketě Zelená perla 2012 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Marek Benda, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (163 bodů)
„Nedovolíme, aby se ekoteroristé zmocnili čísel z ČEZ.“
(k návrhu zákona, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření i státních akciových společností)
z článku Pan Morální kredit
Respekt, 19. 3. 2012

3) Michal Hašek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a hejtman Jihomoravského kraje (ČSSD) (160 bodů)
„Naopak. Po Fukušimě je jasné, že se jedná o bezpečný zdroj energie, který dokáže i v méně dokonalém provedení přežít pětimetrovou vlnu tsunami, zemětřesení a výpadek elektřiny. Jádro je podle mne budoucnost, nikoli minulost.“
(z odpovědi na otázku: „Zakázal byste po neštěstí v japonské Fukušimě jaderné elektrárny?“)
z článku Zahálka plodí jen nenávist
Reflex, 19. 1. 2012

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2012

4) Ing. Veronika Vrecionová, senátorka Senátu P ČR (ODS) – Česká republika (106 bodů)
- za podání návrhu novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu společně s dalšími pěti senátory v červenci 2012 s výrazným snížením finančních odvodů za zábor půdy pro průmyslové zóny, dopravní infrastrukturu a pro stavby pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, neboť tato vysoká daň údajně negativně omezuje jejich výstavbu a vznik nových pracovních míst, ačkoliv se každoročně výstavbou zničí téměř 60 hektarů zemědělské půdy a poplatky byly nově zvýšeny po téměř dvaceti letech až v lednu 2011 s clem zlepšit využívání půdy, takže tento návrh jde proti smyslu zákona.

5) Ing. Jan Bureš, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (95 bodů)
- za podání pozměňovacího návrhu v únoru 2012 k návrhu vlády schválit nový zákon o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 449), podle kterého by buď do roku 2015, nebo do roku 2021, mělo dojít k postupnému snižování poplatků za znečištění ovzduší velkými stacionárními zdroji, takže by od roku 2022 žádné nebyly, a to údajně z důvodu zajištění konkurenceschopnosti českého průmyslu, ačkoliv Ministerstvo životního prostředí plánovalo, že by se tyto poplatky měly naopak do roku 2021 zvýšit až na 3,5násobek dnešní hodnoty a pak by následovalo z roku na rok ještě dvojnásobné zdražení.

6) Ing. Jan Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR – Česká republika (92 bodů)
- za prosazování koncepce utratit do roku 2020 kolem 17 miliard korun na zlepšení plavebních podmínek na Labi až do Pardubic (zejména pro nákladní vodní dopravu) mj. výstavbou jezu u Děčína za 5 mld. Kč, plavebního kanálu u Přelouče za 3 mld. Kč, plavebního stupně Srnojedy za 420 mil. Kč, přístavu v Pardubicích za 220 mil. Kč a dalších staveb a na zlepšení plavebních podmínek na Vltavě až do Českých Budějovic (zejména pro osobní vodní dopravu) mj. výstavbou obrovských lodních zdvihadel Slapy a Orlík, prodloužením plavební komory na Kamýku, výstavbou nové komory na jezu v Hněvkovicích či nového přístavu v Hluboké nad Vltavou atd., přestože jde téměř vždy o dopravně neodůvodněné, finančně velmi náročné a ekologicky nepřijatelné megalomanské stavby s nízkým veřejným užitkem, zejména na Labi, které mělo být od května 2004 součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, neboť jde o přírodně velmi cenné území se desítkami zvláště chráněných druhů organismů,
- za úmyslnou, plánovanou a systematickou obstrukční nečinnost a porušován zákona č. 106/1999 Sb. od ledna 2012 při vyřizování téměř 20 žádostí o informace, které se týkaly zaslání odborných studií a smluv s fakturami o výdajích veřejných prostředků za práci externích odborníků a právníků při přípravě vodních staveb v ČR, zejména jezu v Děčíně a plavebního kanálu u Přelouče.

7) František Brendl, náměstek primátorky Pardubic (Sdružení Pardubáci) – Pardubický kraj (80 bodů)
- za vytrvalé prosazování projektu z roku 2008 „Revitalizace Tyršových sadů“ v Pardubicích (na ploše 10 hektarů v centru města) s obrovským nárazovým vykácením asi poloviny stromů, tj. 400 kusů, a téměř všech keřů, ačkoliv proti tomuto zásahu od roku 2011 svými podpisy pod tři petice protestuje téměř 12 tisíc občanů města, přičemž rozsáhlé kácení více než 200 kusů stromů kritizuje i odborný znalecký posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z prosince 2011 a od generální rekonstrukce za 75 miliónů korun odstoupila i firma, která vyhrála veřejné výběrové řízení,
- za zodpovědnost při vykácení podlimitních 160 stromů a 156 keřových skupin a solitérů v Tyršových sadech v Pardubicích na jaře 2012 s odůvodněním, že je nutné provést údržbu parku, ačkoliv většina těchto dřevin byla zcela zdravá a nebyl žádný vážný důvod je kácet,
- za zodpovědnost při získávání povolení v letech 2011-12 k vykácení 220 kusů stromů a 28 kusů keřů v Tyršových sadech v Pardubicích, přičemž Krajský úřad Pardubického kraje v srpnu 2012 toto povolení zrušil, neboť chybělo řádné odůvodnění, nebylo pečlivě zohledněno riziko vysoké hladiny podzemních vod atd., takže město v prosinci 2012 zatím upustilo od vykácení asi 120 kusů „nadlimitních“ stromů a nové řízení o povolení kácení se zřejmě povede už jen pro zbývajících asi 100 kusů stromů a o keře.

8) Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu – Česká republika (77 bodů)
- za návrh od roku 2014 zrušit státní finanční podporu všem obnovitelným zdrojům energie, včetně třeba instalacím fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů, neboť občané musejí za tuto podporu nyní platit více než 38 miliardami korun, ačkoliv při započtení všech nákladů (i externích) za výrobu elektřiny z fosilních paliv by náklady z obnovitelných zdrojů byly nižší a nepotřebovaly by tak žádnou finanční podporu, nicméně za současných podmínek je rozumná podpora nutná, což je i evropský trend, jehož cílem je snížit dovoz a spotřebu fosilních paliv podporou úspor a obnovitelných zdrojů.

9) Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí – Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj (70 bodů)
- za odmítnutí nechat přepracovat dokumentaci EIA o výstavbě dvou nových jaderných bloků JE Temelín na veřejném projednání posudku o hodnocení vlivů těchto staveb na životní prostředí dne 22. 6. 2012 v Českých Budějovicích, ačkoliv chybělo posouzení jiných variant a použití konkrétní technologie a nedošlo ke splnění všech přísných podmínek závěrů zjišťovacího řízení, které sama vydala v lednu 2009,
- za vydání stanoviska EIA se 48 podmínkami v únoru 2012 pro stavbu nádrže Nové Heřminovy na řece Opavě s maximálním objemem akumulované vody 15 miliónů m3 a pro související stavby na snížení povodňových rizik, přičemž náklady mají být 3 miliardy korun, ačkoliv již v roce 2005 byla vypracována odborná studie, která bez výstavby tak obrovské nádrže a bez likvidace části obce Nové Heřminovy navrhla řadu reálných a levných opatření ke zvýšení kapacity koryta řeky a k jeho revitalizaci, a to i v Krnově, přičemž se posouzení této varianty, jejíž náklady jsou odhadnuty jen na asi 800 miliónů korun, při hodnocení vlivů nové velké nádrže na životní prostředí nebylo provedeno.

10) Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s. – Plzeňský kraj (42 bodů)
- za trvající snahu začít v roce 2013 budovat velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně za cca 2,5 miliardy korun s roční kapacitou 95 tisíc tun odpadů (před referendem občanů to bylo 60 tisíc tun/rok), ačkoli v kraji takové množství odpadů ani nevzniká a jeho dovážení z jiných částí ČR nebo ze zahraničí by vážně ohrožovalo životní prostředí v okolí, jako je zvýšení dopravních intenzit s hlukem a emisemi, došlo by k znesnadnění vzniku efektivního systému sběru, třídění a recyklace odpadů, resp. nebyly posouzeny jiné varianty jako například zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů; navíc nebyla za účasti veřejnosti posouzena varianta nakládání s odpady bez výstavby spalovny.

11) Ing. Zdenka Švehlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje – Ústecký kraj (16 bodů)
- za opakované potvrzení územního rozhodnutí pro část dálnice D8-0805 v úseku Lovosice – Řehlovice přes CHKO České středohoří délky cca 4,7 km v dubnu a v srpnu 2012, přestože z rozsudků Krajského soudu v Ústí nad Labem z února a z července 2012 jednoznačně vyplývá, že podkladové stanovisko o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí bylo v roce 1995 vydáno nezákonně a mělo být před vydáním územního rozhodnutí nahrazené novým, nikoliv tuto nezákonnost opakovaně a úmyslně ignorovat, takže Krajský soud v Ústí nad Labem toto územní rozhodnutí v prosinci 2012 podruhé zrušil, čímž se dálnice D8-0805 staví bez jediného platného územního rozhodnutí, neboť všechny byly soudem zrušeny pro zjevnou nezákonnost.

12) RNDr. Tomáš Burian, vedoucí oddělení životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje – Ústecký kraj (11 bodů)
- za povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v prosinci 2012 ke škodlivému zásahu do biotopů 12 zvláště chráněných druhů živočichů na území uvažovaného logistického areálu CPI Park Žďárek nedaleko Ústí nad Labem o rozloze téměř 54 hektarů se zástavbou na 33 hektarech, ačkoliv nebyla správně doložena převaha veřejného zájmu na výstavbě tohoto areálu nad zájmy ochrany přírody, která tak může zbytečně zničit další zemědělskou půdu a negativně ovlivnit krajinný ráz v okolí města a pod Krušnými horami: o odvolání proti povolení této výjimky nyní rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2012

4) Jana Bobošíková, předsedkyně politické strany Suverenita – Blok Jany Bobošíkové (145 bodů)
„Na Vysočině jsme připraveni udělat vše pro to, abychom rozšířili těžbu uranu, rozšířili elektrárnu Dukovany a vytvořili tak pracovní místa a udělali tím z České republiky jadernou elektrárnou Evropy.“
z tiskové zprávy SUVERENITA: Pro Vysočinu jádro, pro jižní Moravu úrodnou půdu
http://www.suverenita.cz/clanky/tiskove-zpravy/suverenita-pro-vysocinu-jadro-pro-jizni-moravu-urodnou-pudu, 9. 8. 2012

5) Petr Nečas, předseda české vlády a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (130 bodů)
„Zpracovávat nějakou EIA na energetickou koncepci, to je něco, co bych nazval takřka lunetickým nápadem.“
(z odpovědi na otázku, zda podle zákona proběhne posouzení vlivů energetické koncepce na životní prostředí)
z tiskové konference po jednání české vlády
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--12--zari-2012--99001, 12. 9. 2012

6) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (114 bodů)
„Šumava se stala experimentem našich zelených Khmérů, kteří v zájmu své ideologie popřeli všechny zásady lesnického hospodaření a zaseli zkázu v tomto krásném přírodním koutu naší země.“
z článku Hynek Fajmon: Suchá fakta o suchých šumavských hvozdech
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hynek-fajmon-sucha-fakta-o-suchych-sumavskych-hvozdech, 25. 9. 2012

7) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS) (103 bodů)
„Pikantní na tom je, že stát si eko-teroristy hýčká štědrými dotacemi ze státního rozpočtu, místo aby je postavil mimo zákon, což ovšem nebude s ohledem na EU snadné.“
z článku Eko-teroristé útočí na dálnici D8
Teplický deník, 4. 8. 2012

8) Dagmar Tůmová, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie, o. s. (85 bodů)
„Slepice je vyšlechtěná do velkochovu a ocení jedině žrádlo a pití. Jsou to omezená stvoření řízená pudy.“
z článku Slepice získaly prostor, jsou nyní šťastnější?
MF DNES, 17. 3. 2012

9) Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje (KSČM) (81 bodů)
„Na druhou stranu jsme při stavu ovzduší v minulosti nevěděli, co je to plíseň na rajčatech a okurkách.“
(odpověď na otázku: „Chcete popřít, že se životní prostředí v Ústeckém kraji za posledních dvacet let zhoršilo?“)
z článku Nevím, neznám, nastuduji
Týden, 12. 11. 2012

10) Pavel Blažek, radní města Brna a místopředseda ODS (74 bodů)
„Pak vám vznikají organizované skupiny – jestli jsou to tu či onde zelení, jestli jsou někde jiní lobbisté, jestli jsou to někde jinde ti, co je zajímají jenom peníze, tak ti se tomu věnují a dostávají se čím dál tím dál. Důsledkem je, že dnes aby se ve vládě málem každý bál, jak hlasovat, protože se to všichni hned dozvědí.“
z nominačního projevu na místopředsedu ODS o občanských právech na 23. kongresu ODS v Brně
http://www.ods.cz/clanek/3282-nominacni-projev-na-mistopredsedu-ods, 4. 11. 2012

11) Jaroslav Doubrava, senátor Senátu P ČR (Severocesi.cz) (61 bodů)
„Podle mého názoru přijala okolní příroda, jejíž jsme součástí, dálnici do sebe, jezdíme po ní přirozenou krajinou s faunou a flórou, která sem patří.“
(odpověď na otázku, jaký vliv má dálnice D8 na přírodu CHKO České středohoří)
z článku Senátor Jaroslav Doubrava: Proti ekoteroristům je třeba zasáhnout
http://www.severocesi.cz/images/stories/zpravodaj/zpravodaj_zima2012.pdf, Zpravodaj Severocesi.cz, zima 2012

12) Jitka Marková, lékařka – alergoložka (47 bodů)
„Byla bych ráda, kdybych mohla být označena za duchovní matku výrazu ekologický kmotr, neboť ekologismus – či environmentalismus – považuji za mnohem hrozivější metlu lidstva nežli poklidného občana Hluboké nad Vltavou, jenž popíjí svou kávu v tamních restauračních zařízeních.“
z článku Válka kmotrů
http://jitkamarkova.blog.idnes.cz/c/279536/Valka-kmotru.html, 15. 7. 2012

13) Kateřina Kočí, místostarostka Obce Karlovice (35 bodů)
„Nezvažujeme to, zda nádrž bude nebo nebude, investiční plán na stavbu nádrže je hotová věc, to že není dopočítán dopad nádrže na průtok, neznamená, že se nádrž nepostaví.“
(z diskuse občanů zpochybňující potřebnost výstavby největšího suchého poldru v Moravskoslezském kraji „Opatření na horní Opavě – stavba Nádrž Jelení“ délky 270 m a výšky 16 m)
ze zápisu z I. zasedání zastupitelů Karlovic o návrhu směny pozemků pro tuto stavbu, 20. 1. 2012

14) Robert Kotzian, náměstek brněnského primátora (ODS) (13 bodů)
„To, že se ministerstvo rozhodlo variantu v centru zařadit, mě nevzrušuje. Nemůže totiž obstát vedle varianty připravované a prosazované městem už osmdesát let. Nesčetněkrát jsme ji prověřili, je nejlepší. Proto se nebojím, že se na rozhodnutí o poloze něco změní.“
z článku Nové hlavní vlakové nádraží v Brně: centrum je opět ve hře
http://brnensky.denik.cz/presun_nadrazi/nove-hlavni-vlakove-nadrazi-v-brne-centrum-je-opet-ve-hre-20120430.html, 30. 4. 2012

15) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje (ČSSD) (12 bodů)
„Krajský úřad i lovosický stavební úřad provedly svoji práci dobře. Nyní je na soudech, aby měly odvahu rozhodovat o dálnici D8 také podle veřejného zájmu.“
z článku Nekrolog za D8? Ještě snad ne
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=12976, 27. 7. 2012

16) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (10 bodů)
„A tak jsme svědky toho, že díky dogmatu nezasahovat, se Šumava stává jednou velkou plantáží vánočních smrčků.“
z článku Hynek Fajmon: Suchá fakta o suchých šumavských hvozdech
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hynek-fajmon-sucha-fakta-o-suchych-sumavskych-hvozdech, 25. 9. 2012

16) David Macek, radní pro územní rozvoj Jihomoravského kraje (KUD-ČSL) (10 bodů)
„Pokud by zásady před soudem neobstály, hrozí kraji anarchie. Nikdo by nehájil veřejný zájem, protože developeři by mohli postavit na území jednotlivých obcí cokoliv.“
(k projednávání žaloby obcí proti schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje)
z článku Kraj: Trasa R43? Jen hrubý návrh
Brněnský deník, 20. 6. 2012

17) Jiří Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR (1 bod)
„Je pro mne frustrující, že poté, co jsme projekt dotáhli do opravdu vycizelované podoby mající špičkové evropské parametry, začne stejnou obstrukční taktiku jako profesionální aktivisté používat dokonce samotné ministerstvo.“ (reakce na to, že MŽP podruhé vrátilo dokumentaci EIA pro jez u Děčína k přepracování) z článku ŘVC: Chalupa má na ministerstvu chaos, který zpožďuje stavby
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/50507-rvc-chalupa-ma-na-ministerstvu-chaos-zpozduje-stavby, 1. 6. 2012


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz