Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Konference v Almaty: GMO budou podřízeny Aarhuské úmluvě

31. 5. 2005 - ALMATY / PRAHA [EkoList]

V pátek v kazašské Almaty skončilo 2. setkání smluvních stran Aarhuské úmluvy. Kromě delegací států, které úmluvu podepsaly, se účastnili zástupci zemí, které podpis plánují, a zástupci evropských i asijských nevládních organizací (NNO), z nichž nejvýznamnější je síť evropských organizací EcoForum a Regionální environmentální centrum (REC). Nejdůležitějšími třemi body agendy třídenní konference bylo zhodnocení národních zpráv o zavádění úmluvy do praxe, podřízení problematiky geneticky modifikovaných organismů úmluvě (GMO) a návrh na použití principů úmluvy na ostatní mezinárodní fóra.

Cílem národních zpráv je upozornit na nedostatky a problémy při zavádění požadavků úmluvy do praxe jednotlivých států. Doručené zprávy byly velmi rozdílné úrovně. "Ty, které vznikaly ve spolupráci s NNO byly kritičtější, některé naopak zjevně nepopisovaly skutečný stav, na což bylo upozorňováno přítomnými NNO," říká Pavel Černý z Ekologického právního servisu, který se setkání zúčastnil.

V oblasti GMO se strany dohodly na podřízení této problematiky Aarhuské úmluvě. Podle nově přijaté dohody získá veřejnost právo na informace o rozšiřování GMO a jejich uvádění na trh a možnost účastnit se povolování. Není ale jasné, zda bude mít veřejnost právo obrátit se ve věci GMO na soud a dát přezkoumat správní rozhodnutí o GMO.

Strany se dohodly na přijetí Pravidel k účasti veřejnosti na mezinárodních jednáních a přípravě zásadních dokumentů, které se týkají životního prostředí. Jejich praktickou aplikaci budou sledovat a podpořily nabídku UNEP k monitoringu jejich využívání.

Obě tyto dohody vstoupí v platnost po ratifikaci jednotlivými státy.

Kromě uvedených témat byl pro NNO sdružené v koalici EcoForum prioritou rovněž přístup ke spravedlnosti (soudní ochraně). "Na rozdíl od předchozích bodů nepřijala konference v této oblasti žádné zásadní rozhodnutí, schválila pouze obecná doporučení," říká Pavel Černý. Podle názorů NNO je naplňování závazků úmluvy týkajících se přístupu ke spravedlnosti nedostatečné v podstatě ve všech zemích a jde prakticky o největší slabinu naplňování úmluvy. NNO, zastoupená EcoForem, se domnívají, že bez soudní ochrany nejsou další práva vyplývající z úmluvy dostatečně zabezpečena. Přes tuto výhradu všichni účastnící konference vyjádřili s výsledky spokojenost.

Pavel Činčera

Článek jsme převzali se svolením redakce on-line deníku EkoList po drátě. Ukázkový výtisk tištěné verze časopisu si můžete objednat zde.


Poznámky Econnectu:

Českou Zprávu o naplňování Aarhuské úmluvy zpracoval Zelený kruh. Ze závěrů vyplývá, že občanům ČR jsou běžně protiprávně odepírány informace o životním prostředí, úřady nedodržují lhůty ve správních řízeních a soudy zasahují pomalu a bez ambicí učinit nápravu.
Úřady se dle zprávy ještě nenaučily s veřejností pracovat. Neumějí ji včas oslovit, vyjednávat a zapracovávat její podněty a připomínky. Nemají také jasný výklad, co je informace o životním prostředí a zda vedou řízení podle zákona o právu na informace (právo na informace má každý) či např. podle stavebního zákona (právo na informace mají jen účastníci řízení).
Soudy jsou pomalé, zaměřují se pouze na procesní nedostatky, a protože se nevyužívá odkladný účinek, i když soud rozhodne ve prospěch občanského sdružení, bývá už pozdě, protože stavba stojí.
Zpráva také obsahuje výčet závěrečných doporučení pro implementaci Aarhuské úmluvy.
Více informací a zprávu najdete na www.ucastverejnosti.cz

Chcete-li se o Aarhuské úmluvě, výsledcích jednání v Almaty, či Strategii vzdělávání UNECE pro udržitelný rozvoj dozvědět více, můžete navštívit diskusní seminář „Aarhuská úmluva a vzdělávání k udržitelnému rozvoji“, který pořádá Společnost pro trvale udržitelný život v úterý 7. června 2005 od 16:00 hod. v Klubu Techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 319.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz