Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropská komise se ptá občanů, jaké ovzduší chtějí. Zbývá několik posledních dní k vyjádření

1. 3. 2013 - PRAHA [Centrum pro životní prostředí a zdraví/Econnect]

Už jen posledních pár dní mají občané České republiky a dalších zemí Evropské unie na to, aby vyjádřili svůj názor na budoucí evropskou politiku zaměřenou na čistotu ovzduší. Znečištění ovzduší zůstává vážným problémem, neboť ohrožuje zdraví i životy lidí. V roce 2011 mělo v České republice na svědomí asi 6 400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Miliony lidí žijí v oblastech, kde je překračován limit pro znečištění ovzduší prachem daný zákonem i evropskou směrnicí. Internetová veřejná konzultace, které se může zúčastnit kdokoli, byla zahájena 10. prosince 2012 a je otevřena až do 4. března. Konzultace je součástí právě probíhajícího přezkumu evropské politiky zlepšování kvality ovzduší.

„Podrobnější verze konzultace je určena pro hlavně pro odborníky, organizace a veřejnou správu. Ale jednodušší verze dotazníku je určena pro širokou veřejnost a jeho vyplnění zabere jen několik minut. Lidé mohou vyjádřit např. svůj názor na to, zda současná legislativa je postačující nebo zda by měla být přísnější.,“ uvedl MUDr. Miroslav ŠUTA z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: „Jedná z otázek se ptá na to, zda by měl být současný limit pro jemný prach (PM2,5) blíže k hodnotě doporučené odborníky Světové zdravotnické organizace (WHO). Zatím je totiž 2,5x vyšší než doporučuje WHO a odborníci varují, že evropský limit nechrání zdraví lidí. Podle zprávy SZÚ byl v roce 2011 v České republice roční limit pro jemný prach (25 μg/m3) překročen na 9 z 32 hodnocených stanic – v Bohumíně, Třinci, Ostravě, Přerově, v Brně a v Plzni. Hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (roční průměr 10 μg/m3) byla překročena na všech hodnocených měřících stanicích!“

Jako jemný prach (PM2,5) jsou označovány částečky o průměru do 2,5 μm, které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Proto jsou považovány z hlediska lidského zdraví za nebezpečnější. Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Centrum pro životní prostředí a zdraví se počátkem roku 2013 obrátilo společně dalšími 17 ekologickými, zdravotními a spotřebitelskými organizací v 12 dalších evropských zemích na ministry životního prostředí s rezolucí žádající podporu konkrétních opatřeními pro čistější ovzduší. Za důležité tyto organizace považuje zejména následující požadavky:

· Posílit evropské normy znečištění ovzduší, neboť některé stávající limity jsou výrazně vyšší než doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).
· Zahrnout do limitů také počet prachových částic.
· Prosadit nové Národní emisní stropy a jejich kontrolu, které povedou ke snižování škodlivých emisí polutantů jako černý uhlík (black carbon, BC), oxidy dusíku a amoniak.
· Snížit emise ze zemědělství, zejména amoniaku a metanu, které přispívají jak ke špatné kvalitě ovzduší, tak ke globálnímu oteplování.
· Snížit emise z malých průmyslových spalovacích zařízení (1 až 50 MW), které jsou významným zdrojem emisí prachových částic s velkým dopadem na lidské zdraví.
· Snížit emise prachu, a tím i černého uhlíku (BC), z nesilničních mobilních zařízení (NRMM).
· Snížit emise prachu, BC a oxidů dusíku z lodní dopravy.
· Další regulace soustředit na emise za běžných reálných podmínek a musí zahrnovat i běžné jízdní podmínky, včetně provozu za nízkých teplot.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

2. 3. 2013
2. 3. 2013

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz