Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Den bezpečnějšího internetu 2013: „Komunikujte ohleduplně“

5.2.2013
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.p.o.]
Autor: Lenka Eckertová, tel: +420 252 548 438

Evropské sítě INSAFE a INHOPE (síť evropských center bezpečnějšího internetu a síť horkých linek) dnes již po desáté připomínají Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day, SID). Iniciativa zrozená v rámci programu Safer Internet Evropské komise nabízí možnost zapojit se do aktivit, které učiní z internetu bezpečnější a lepší místo pro děti a mladé lidi. Již od svého prvního uvedení v roce 2004 zaznamenává událost trvalý růst zájmu. Nyní se kampaň rozšířila do více než 100 zemí na šesti světadílech, včetně všech 27 členských států Evropské unie. Safer Internet Day 2013 je zaměřen na téma online práv a zodpovědnosti pod heslem „Komunikujte ohleduplně!“.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) se opět připojuje k celosvětové kampani ke Dni bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day, SID 2013). Letos se SID v České republice koná pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Mgr. Moniky Šimůnkové. NCBI v průběhu kampaně zviditelňuje aktivity vlastní i významných českých subjektů. Organizuje také soutěž – zejména pro školy, knihovny, zájmové organizace i pro nadšené jednotlivce, kteří jsou ochotni věnovat čas osvětě ve prospěch bezpečnosti dětí a mládeže (ale nejen jich) na internetu. Veškeré informace jsou dostupné na www.saferinternetday.cz.

Každý rok probíhá v evropských osvětových centrech zapojených do sítě INSAFE řada konferencí, seminářů a akcí, včetně publikování připravených učebních pomůcek, video spotů a dalších osvětových materiálů. K takovým patří i kniha „Bezpečnost dětí na Internetu – rádce zodpovědného rodiče“, kterou vydává nakladatelství Computer Press ve spolupráci s NCBI, nebo sada výchovných filmů NETstory připravených Národním centrem bezpečnějšího internetu.

Informace o mezinárodních online a offline aktivitách, dostupných zdrojích a novinkách jsou na webu Safer Internet Day (www.saferinternetday.org a www.saferinternetday.cz). Aktuality jsou průběžně publikovány na Twitteru pod tagem #SID2013.

Vicepresidentka Evropské komise Neelie Kroes, která zodpovídá za digitální agendu a strategii bezpečnějšího internetu pro děti, si uvědomuje, že internet poskytuje mládeži ohromné možnosti – ale současně, že musí nabízet bezpečný přístup. Ve svém online spotu pro Safer Internet Day říká: “Svět zítřka, naše ekonomika a společnost se digitalizuje: a děti zde sehrávají plnoprávnou úlohu. Podněcováním online kreativity jim můžeme pomoci využívat internet hodnotně. Jestliže rozvíjíme jejich digitální dovednosti v souladu se zásadami bezpečnosti, mohou plně zužitkovat online svět se všemi možnostmi a nástroji, k učení, sdílení a zábavě.”

Koordinátorka INSAFE, Janice Richardson, o kampani řekla: "Za dobu své existence se Safer Internet Day stal zásadní událostí v kalendáři online bezpečnosti – akcí, která se rozšířila po celé zeměkouli. Letošním tématem online práv a odpovědnosti chceme oslovit různé skupiny uživatelů: děti a mladé lidi, rodiče, vychovatele a pedagogy, ale také komerční a neziskový sektor – s cílem zvýšit povědomí, že každý z nás je spoluzodpovědný za internet coby bezpečnější a lepší místo pro všechny.“

Zmocněnkyně pro lidská práva Vlády ČR, Mgr. Monika Šimůnková, převzala záštitu nad Dnem bezpečnějšího internetu v České republice s těmito slovy: „Ráda přebírám záštitu nad Dnem bezpečnějšího internetu 2013, koordinovaným Národním centrem bezpečnějšího internetu. Je mi blízké letošní zaměření na otázky uplatňování práv a uvědomění si vlastní zodpovědnosti, zvláště co se týče ochrany práv dětí na internetu. Doufám, že právě Den bezpečnějšího internetu 2013 přispěje ke zlepšení povědomí o rizicích, která na děti a mladé na internetu číhají, a možnostech, jak se jim bránit.“

Den bezpečnějšího internetu 2013 podpořily i mnohé společnosti, působící v oblasti ICT, které mimo jiné věnovaly hodnotné ceny do soutěže k SID 2013.

„Těší nás, že problematika bezpečnějšího internetu a ochrany osobních údajů je také v České republice stále více diskutovaným tématem a existuje již řada iniciativ a kanálů, včetně portálu Bezpecnyinternet.cz, kterými aktivně napomáháme předcházet rizikům v důsledku používání internetu,“ říká Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy ze společnosti Microsoft, která je jedním z partnerů Dne bezpečnějšího internetu 2013. Portál společnosti Microsoft a jejích partnerů, www.bezpecnyinternet.cz, je zdrojem kvalitních informací, který průběžně shrnuje hlavní rizika v této oblasti a prostřednictvím článků, ale i speciální poradny, přináší tipy, jak se proti nim bránit.

„Den bezpečnějšího internetu nám každý rok připomíná, jak důležité je zůstat ostražitý a chránit se na internetu. S letošním tématem online práv a povinností se snažíme oslovit všechny důležité cílové skupiny od dětí přes rodiče a učitele až po další výrobce a nezávislé organizace. Chceme zvýšit povědomí, že je odpovědností nás všech, aby byl internet bezpečnějším a příjemnějším místem. A vzdělávání je důležitý první krok,“ říká Patrick Müller, Consumer Sales Account Manager, tým Norton společnosti Symantec.

„Naše podnikání závisí na důvěře a zapojení všech zúčastněných stran, především našich zákazníků. Proto jsme si vědomi naší odpovědnosti na ochranu soukromí našich klientů a dětí online. Schopnosti chytrých telefonů nebo tabletů jsou podobné notebookům a musíme je proto chránit stejným způsobem. Naše firemní odpovědnost vůči našim zákazníkům spočívá v jejich informování. Dáváme jim proto jednoduché bezpečnostní tipy, které jsou poskytovány videi s O2 Guru nebo na našich prodejnách. Nedávné studie ukazují, že většina uživatelů chytrých telefonů používá stejný mobilní telefon pro práci i pro osobní použití. To vyžaduje znalost, jak udržet oba typy informačních dat v bezpečí. Zamykání obrazovky s heslem, používání antiviru nebo pravidelná aktualizace operačních systémů chrání uživatele chytrých telefonů před možnými hrozbami,“ řekl k příležitosti Dne bezpečnějšího internetu Jakub Chytil, člen představenstva Telefónica Czech Republic.

Informační gramotnost se stává podobně nezbytnou výbavou pro sdílení benefitu informační společnosti podobně jako porozumění psanému textu v minulém století. Bezpečný pohyb a ochrana práv těch nejbezbrannějších ve virtuálním světě je pak nutnou podmínkou rozvoje dalších generací homo sapiens conexus. Společnost Intel podporuje edukaci zásad online bezpečnosti a vyvíjí technologie pomáhající uživatelům ICT zabezpečit svoje data i virtuální identity proti rizikům zneužití,“ konstatoval v souvislosti s tématem Dne bezpečnějšího internetu 2013 Pavel Kubů, business development manager společnosti Intel Česká republika.

“Internet nabízí spoustu výhod a příležitostí: usnadňuje život, šetří čas, umožňuje sdílet a komunikovat na dálku, zpřístupňuje informace, ke kterým bychom se jinak nedostali... Ale tak, jako je pro příjemnou jízdu důležité znát pravidla silničního provozu, stejně důležité je znát pravidla bezpečného používání internetu. A právě o tom je internetová gramotnost, která je jedním ze tří základních pilířů našeho celoročního vzdělávacího programu,” říká Janka Zichová, manažerka PR a externí komunikace českého Googlu.

O INSAFE a INHOPE
INSAFE a INHOPE spolupracují v rámci programu Safer Internet Evropské komise na propagaci bezpečného a zodpovědného užívání internetu a mobilních technologií dětmi, mládeží, jejich rodiči a pedagogy. Usilují o identifikaci a odstraňování nezákonného online obsahu. Více informací najdete na www.saferinternet.eu, kde jsou také odkazy na národní centra, novinky a odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se bezpečnějšího internetu.

O Dni bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) Safer Internet Day je součástí globální kampaně osvětových center, propagující bezpečnější a lepší internet pro všechny uživatele, zejména mladé lidi. Je globálně organizovaný sítěmi INSAFE a INHOPE v rámci programu Safer Internet Evropské komise. Další informace najdete na www.saferinternetday.org a www.saferinternetday.cz.

O Národním centru bezpečnějšího internetu
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah
a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací na www.saferinternet.cz.

Odkazy na video spoty vicepresidentky Neelie Kroes:

mpeg2: http://c14005-o.l.core.cdn.streamfarm.net/findmedia/00/075840/MP2_I075840INT1W.mpg

mp4: http://c14005-o.l.core.cdn.streamfarm.net/findmedia/00/075840/LR_I075840INT1W.mp4DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz