Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V České republice byla zahájena kampaň Fairtradové církve a náboženské společnosti

27. 9. 2012 - PRAHA [Econnect]

Právě dnes v České republice odstartovala národní verze kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti. Ta je součástí širšího projektu Fairtradová města, který se úspěšně prosadil již ve 23 zemích světa. Jedná se o mezinárodní iniciativu označování míst, kde podporují fair trade. Titul „Fairtradová“ mohou získat jednotlivé sbory, farnosti či náboženské obce, kampaň je otevřená všem církvím a náboženským společnostem.

„Kampaň se připravovala velmi dlouho a jsme rádi, že ji nyní můžeme oficiálně spustit. Zájem jednotlivých sborů a farností o zapojení je velký, a tak očekáváme rychlý rozjezd jednotlivých aktivit. Věříme, že v nej¬bližší době již budeme moci předat titul prvnímu sboru či farnosti,“ říká Hana Chorváthová, vedoucí sekretariátu Fairtrade Česká republika.

„Koncept fair trade se zrodil právě v církevním prostředí, což už dnes mnoho lidí neví. Je proto přirozené, že v zahraničí se církve k fair trade hlásí, například ve Velké Británii má kampaň již dlouhou tradici a podporuje ji tam řada náboženských společností,“ vysvětluje Hana Chorváthová.

Také v České republice má fair trade v církevním prostředí dlouholetou tradici. V první polovině 90. let se jako první tomuto způsobu obchodu začala věnovat obecně prospěšná společnost Jeden svět, díky její-muž působení se podporou fair trade nyní zabývá mnoho sborů po celé republice. „Spolupracujeme s více než třiceti sbory Českobratrské církve evangelické a díky kampani Fairtradová města přibývají další. Forma této pomoci lidem v rozvojových zemích je transparentní a smysluplná. Neposílají se peníze ani dárcovské SMS, ale dá se těmto lidem příležitost. Mottem naší činnosti je: Nedávej rybu, nauč ryby lovit,“ říká Magdale-na Jelínková, ředitelka organizace Jeden svět.

Proč by se měly církve a náboženské společnosti do kampaně zapojit? Co jim kampaň přináší? „Křesťanská víra se v praxi projevuje solidaritou a úsilím o spravedlnost. Fair trade k tomu dává vynikající příležitost," odpovídá jeden z koordinátorů kampaně, teolog a ředitel Ekumenické akademie Praha Jiří Silný.

„Posláním církví je kromě šíření evangelia i služba a pomoc druhým – a aktivní podpora pěstitelů a výrobců z rozvojových zemí a zmírňování jejich špatných životních podmínek k této pomoci určitě patří. Naše víra, kterou hlásáme, by bez skutků byla prázdná. Zmírňování bídy a utrpení našich bližních nejenom tady, ale i v zemích, které nám připadají velmi vzdálené, je jedním z našich úkolů. Můžeme tak přispět k budování lepšího světa,“ dodává k tomu Sandra Silná, farářka Církve československé husitské. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje.

Jednotlivé sbory, farnosti či náboženské obce mohou titul získat při splnění pěti kritérií, mezi něž patří informování svých členů, oficiální podpora fair trade, využívání fairtradových produktů pro svou spotřebu či osvětové aktivity pro širší veřejnost. Sbory či farnosti mohou například uspořádat besedu či výstavu
k pracovním podmínkám v rozvojových zemích.

Hnutí fair trade má své kořeny v období po druhé světové válce, kdy církevní organizace v USA a Evropě začaly v rámci poválečné solidarity s rozvojovým světem dovážet a prodávat řemeslné výrobky z těchto zemí. Vyplácením spravedlivých cen a poskytnutím lepšího přístupu na trh se tak zasazovaly o zlepšení životních podmínek tamních výrobců.

Kampaň Fairtradové církve a náboženské společnosti je, stejně jako kampaň Fairtradové školy, sou-částí úspěšné mezinárodní iniciativy Fairtradová města, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a pod-pora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Projekt Fairtradová města běží ve světě již déle než
10 let a v současnosti se k němu hlásí přes 1146 měst ve 23 zemích světa včetně metropolí jako je Londýn, Brusel či Řím. V České republice kampaň odstartovala v lednu 2011.

Garantem kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti je Fairtrade Česká republika, hlavními koordinátory jsou Ekumenická akademie Praha a nevládní nezisková organizace NaZemi.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz