Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Neziskovky pozor! Hlaste se o 35 milionů: rozhoduje kvalita

19. 7. 2012 - BRNO [Econnect/Nadace Partnerství]

Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat Nadaci Partnerství o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše jednoho grantu je přes 4,5 milionů korun, nadace rozdělí celkem až 35 milionů korun. Uzávěrka podávání žádostí o grant je 2. října 2012. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce, konkrétně ze 3. výzvy Blokového grantu.

„Finanční prostředky nebudeme rozdělovat rovnoměrně do jednotlivých krajů, při výběru žádostí bude rozhodující pouze kvalita předkládaných žádostí,“ uvádí František Brückner z Nadace Partnerství. O tom, které projekty byly při žádání úspěšné, bude nadace informovat do konce ledna 2013.

Mezi projekty zaměřené na podporu seniorů, dětí, rodin i přírody rozdělila Nadace Partnerství v předchozích dvou výzvách Blokového grantu už přes 67 milionů korun. Ve třetí výzvě oznamuje neziskovým organizacím hned dvě dobré zprávy: „Protože stále ubývají možnosti k financování činností neziskovek, rozhodli jsme se umožnit jim nově žádat o podporu také na oblast sociálního poradenství a rozvoj udržitelné místní ekonomiky,“ říká Brückner.

Švýcarské velvyslanectví se spolu s Ministerstvem financí rozhodli na základě kvalitního a transparentního průběhu Blokového grantu navýšit objem rozdělovaných peněz o prostředky, které se nepodařilo rozdělit v jiných fondech Programu švýcarsko-české spolupráce. To umožní Nadaci Partnerství podpořit téměř o třetinu více projektů, než bylo původně v plánu: „Jsme rádi, že tak můžeme mezi neziskovky ve třetí výzvě rozdělit o celých dvacet milionů korun více, než bylo v původních možnostech Blokového grantu. Navíc ještě na začátku roku 2013 vyhlásíme čtvrtou výzvu, ve které budeme rozdělovat zbylou část financí, zhruba 8 milionů korun,“ dodává Brückner.

Blokový grant je určený neziskovým organizacím, které působí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Není nutné, aby v těchto krajích měly své oficiální sídlo. Neziskové organizace mohou žádat především o podporu na své sociální a environmentální projekty. Kromě toho ale mohou žádat i na posílení kapacit organizace. Například na prostorové a materiálové vybavení, vytváření strategického plánu, posílení marketingového a projektového řízení, zvýšení kvalifikace pracovníků nebo na podporu publicity poskytovaných služeb. V prvních dvou výzvách šla podpora z Blokového grantu například na Centrum aktivního stáří v Karviné, rodiny s handicapovanými dětmi na Šumpersku nebo ochranu živočichů ohrožených stavebními úpravami v 9 městech Olomouckého a Zlínského kraje.

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace je součástí Programu švýcarsko – české spolupráce. Podpora z Blokového grantu je určena na sociální a ekologické projekty neziskových organizací. Administrátorem Blokového grantu je Nadace Partnerství, která měla v původních třech plánovaných grantových výzvách rozdělit v letech 2010 - 2014 celkem 85 milionů korun. V roce 2012 došlo k navýšení objemu rozdělovaných peněz a nadace tak rozdělí celkem cca 111 milionů korun. www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant

Program švýcarsko-české spolupráce
V roce 2007 se vlády České republiky a Švýcarska dohodly, že se společnými silami zasadí o snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Na základě této dohody získá Česká republika v pětiletém období 2010 - 2014 od Švýcarské konfederace celkem 109,78 milionů švýcarských franků (2 miliardy korun). Poskytnuté peníze pomohou při realizaci projektů v důležitých oblastech: životní prostředí a infrastruktura, podnikání, rozvoj lidských zdrojů, zdravotní a sociální oblast. S touto podporou se v následujících letech budeme setkávat pod označením Program švýcarsko-české spolupráce.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné turistiky, zklidňování dopravy a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz