Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekodomov: Povinnost třídit bioodpady bude

10. 7. 2012 - PRAHA [Econnect/Ekodomov]

Událostem posledních dnů, kde horko a sucho střídají přívalové deště a povodně, přispívají i zemědělští velkopodnikatelé. Nedostatečné hnojení organickými hnojivy má za následek sníženou vodozádržnost půdy. Rychlý odtok dešťové vody do vodotečí způsobuje bleskové povodně a hospodářské škody. Jedním z důvodů, proč tito zemědělci využívají hlavně chemická hnojiva, je nedostatek statkových hnojiv, který vznikl regulací masné produkce po našem vstupu do EU. Kvalitním zdrojem organického hnojiva by mohl být kompost vyrobený z bioodpadů. Pro sběr a zpracování bioodpadů je však nutné nastavit pravidla, která budou obce a zemědělce motivovat ke spolupráci.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ve své odpovědi na dotaz Ekodomova, týkající se zpracování a využití bioodpadů, uvedl: „Ministerstvo životního prostředí připravuje věcný záměr nového zákona o odpadech, ve kterém je navržena nová povinnost pro obce zajistit mj. oddělený sběr biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů.“ Financování odděleného sběru bioodpadů lze realizovat z úspor, které obci přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu. Pro identifikaci možností vlastních úspor a snadnější hledání příkladů dobré praxe jsme připravili benchmarkingový dotazník, který je přístupný na www.kompostuj.cz/zapojte-se.

Obce mohou ZDARMA identifikovat možnosti jak snížit náklady na odpadové hospodářství ve své obci pomocí marketingové metody benchmarkingu. V našem případě se jedná se o porovnávání srovnatelných obcí, které jsou podobné svou velikostí, počtem obyvatel a strukturou zástavby. Porovnáním nákladů na odpadové hospodářství, způsobu jakým se s odpadem nakládá včetně využívaného typu platby za odpady a způsobu komunikace s občany, zapojené obce získají informace, kde a jak jiné obce dosahují lepších výsledků. Porovnáváním výsledků a nástrojů, jakými toho bylo dosaženo ve srovnatelných obcích, přináší inspiraci a podněty všem zúčastněným k vlastnímu rozvoji.

Aby se porovnatelné obce mohly snadno dohledat a mohly rychle zjistit, jak a v čem se jejich výsledky vzájemně liší a proč, připravili jsme dotazník, který identifikuje základní oblasti týkající se problematiky nakládání s bioodpady. Výstupy z dotazníků dostanou všechny zapojené obce k dispozici, a tím se usnadní vzájemný přenos know-how a zkušeností mezi jednotlivými obcemi. Stačí tedy vyplnit benchmarkingový dotazník a stanete se součástí projektu, který již prokázal, že šetřit náklady je možné a jednoduchá řešení existují.

Zapojením do projektu obce získají také kontakty na příslušné pracovníky, kteří odpadovou agendu mají na starosti. Zapojené obce se tak mohou snadno vzájemně propojit a vyměnit si své zkušenosti a doporučení. Uplatňuje se tak princip „win win“, při kterém všichni zúčastnění ze zapojení do spolupráce profitují.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz