Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropský soudní dvůr vyjádřil podporu fair trade ve veřejných zakázkách

30. 5. 2012 - PRAHA [Econnect/NaZemi]

Evropský soudní dvůr vydal dlouho očekávané vyjasnění právních předpisů potvrzující, že fairtradová kritéria mohou být začleněna do vypisovaných veřejných zakázek. Ve svém rozhodnutí uvedl, že veřejní zadavatelé mohou zvolit kritéria environmentální nebo sociální povahy a že je možné v kritériích veřejné zakázky odkazovat na požadavek "zda je produkt fairtradového původu". Rozhodnutí představuje důležitý signál i pro české veřejné zadavatele.

„Veřejný sektor nakupuje celou řadu produktů, které jsou vyráběny v rozvojových zemích, často za nedůstojných pracovních podmínek. Jednat se může například o kávu, občerstvení, uniformy, dřevo, kámen či propagační materiály. U většiny těchto produktů přitom již existují věrohodné certifikace, které zaručují jejich etický původ,“ vysvětluje Stanislav Komínek, koordinátor kampaně Fair point z organizace NaZemi. A dodává: „Věříme, že rozhodnutí Evropského soudního dvora podpoří i české zadavatele v implementaci principů fair trade a dalších sociálních kritérií do nákupní praxe.“

Rozhodnutí Evropského soudního dvora se týkalo právní pře mezi nizozemskou vládou a Evropskou komisí. Provincie North Holland zveřejnila v roce 2008 veřejnou zakázku na zajištění dodávky nápojových automatů s certifikační známkou Max Havelaar (holandská známka označující fairtradové výrobky) a EKO. V roce 2010 dala Evropská komise provincii k soudu za údajné nedodržování evropských pravidel veřejného zadávání.

Evropský soudní dvůr nyní explicitně uvedl, že veřejní zadavatelé mohou při výběru dodavatele využít i environmentální a sociální kritéria či požadavek, aby byl produkt „fairtradového původu". Veřejní zadavatelé tak mohou dát přednost nabídce, která zahrnuje fairtradová kritéria.

Podle soudního rozhodnutí zadavatel nepostupoval správně pouze v tom, že odkazoval na konkrétní certifikační známku bez detailní specifikace požadavků (základních fairtradových principů), které známka naplňuje. Mezi ně patří například zákaz nucené a dětské práce, ochrana lidských a pracovních práv, výkupní ceny pokrývající produkční náklady či šetrnost k životnímu prostředí. Tyto požadavky je třeba při zadávacím řízení uvádět. Jednotlivé certifikační známky (Fairtrade, Max Havelaar) považuje Evropský soudní dvůr za platný prostředek k ověření naplnění požadavků, přičemž zadavatel musí umožnit i jiné důkazní prostředky. Tento postup se shoduje s doporučeními v právě dokončené studii Fairtradové veřejné zakázky, kterou vydala organizace NaZemi.

Studie Fairtradové veřejné zakázky poskytuje veřejným zadavatelům návod, jak se ve společensky odpovědném veřejném zadávání vyznat, jak při tomto způsobu vypisování veřejných zakázek postupovat a obsahuje modelové příklady.

„Platný právní rámec v České republice nevytváří překážky, jež by bránily zohledňování kritérií tzv. spravedlivého obchodu (fair trade) ve veřejných zakázkách,“ shrnuje závěry studie její autor JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Reflexe sociálních, ekonomických a environmentálních aspektů v rámci veřejných zakázek je přípustná a možná a v budoucnosti patrně bude hrát významnou úlohu z hlediska posuzování nabízených plnění,“ říká JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. Upozorňuje také, na co je třeba dávat pozor: „V zadávacím řízení je samozřejmě nutné respektovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Na straně zadavatele je také třeba zajistit znalost principů fair trade a politickou podporu udržitelnému zadávání veřejných zakázek.“

Zájem českých veřejných institucí o fairtradové produkty a odpovědné nákupy roste – Litoměřice, Vsetín a Volyně jsou držiteli titulu Fairtradové město a o stejný titul v současnosti usiluje téměř desítka dalších českých měst.

Ve Vsetíně se chystají zařadit článek o využívání fairtradových kritérií ve veřejných nákupech do Směrnice o zadávání veřejných zakázek, zkušenosti s nakupováním fairtradových výrobků mají také v Litoměřicích. "Vítáme rozhodnutí Evropského soudního dvora. Potvrzuje správnost úsilí v podpoře udržitelného rozvoje. Již nyní se snažíme v rámci limitů naší Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odpovědně nakupovat se zaměřením na sociální kritéria a fairtradové výrobky," uvedla k tomu vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče města Litoměřic Ing. Andrea Křížová

Fairtradová kritéria je nejvhodnější začlenit do technické specifikace nebo dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz