Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ornitologové se obrací na veřejnost s výzvou o pomoc při mapování čejek

27. 3. 2012 - PRAHA [Econnect]

Česká společnost ornitologická (ČSO) a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU) se obrací na veřejnost s výzvou, aby se zapojila do mapování hnízdišť čejky chocholaté. Početnost tohoto elegantního bahňáka s typickou chocholkou se v posledních desetiletích významně snížila, což dokládají jak výsledky mapování hnízdního výskytu ptáků a Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP), tak také analýza kroužkovacích dat. Podle JPSP se velikost populace čejky na našem území snížila od roku 1982 až o 90%! Ornitologové proto chtějí prostřednictvím tohoto mapování získat detailnější informace o tom, v jakém prostředí a jak početně dnes čejky hnízdí a využít tato data při návrhu vhodné ochrany nejvýznamnějších hnízdních lokalit.

První čejky přilétají ze zimovišť v závislosti na počasí už od konce února, ale většina našich ptáků se na hnízdištích objevuje až v druhé polovině března. V této době už je možné pozorovat především nad poli a loukami jejich charakteristické svatební lety plné akrobatických přemetů doprovázených pronikavým voláním kvííí-vit. Právě díky tomuto nezaměnitelnému projevu a typickému vzhledu pozná čejky i úplný laik. Přestože jsou tokající čejky dobře viditelné, často se na lokalitě zdržují i jedinci, kteří jen odpočívají nebo sbírají potravu. Proto je vhodné si vzít s sebou na procházku také dalekohled a aspoň několik minut čejky pozorovat. Zjištěné výskyty je možné následně vkládat do speciální databáze na internetové stránce www.birdlife.cz/cejka.html, kde zájemci naleznou také podrobné informace o monitoringu.

„Čejky obsazují nejprve ty nejvhodnější lokality, proto bychom rádi podchytili co nejvíce hnízdišť do 10. dubna. Právě kuřata vylíhlá z prvních snůšek mají největší šanci na přežití,“ upřesňuje Václav Zámečník z České společnosti ornitologické.

„Monitoring hnízdišť je jen jednou z aktivit, kterou v letošním roce plánujeme. Rádi bychom také prakticky vyzkoušeli přímou ochranu hnízd v oraništích, kde mají čejky největší hnízdní ztráty, a plánujeme telemetrické sledování čejčích kuřat,“ doplňuje Miroslav Šálek z FŽP ČZU, který se výzkumu čejky chocholaté věnuje už více než 20 let. A k tomu dodává. „O tom, jak se chovají čejčí kuřata v podmínkách naší krajiny, nevíme skoro nic, přitom právě jejich přežívání je pro udržení populace klíčové.“

“Dle aktuální situace z českobudějovického terénu to vypadá na celkově podprůměrnou sezónu pro hnízdící čejky chocholaté. Tomu nejvíce přispívá momentální sucho v krajině. Čejky se však objevují zejména na svých tradičních hnízdištích, jejichž zaznamenání je pro nás velmi důležité. Proto se nenechte od mapování odradit tím, že letos hnízdní v krajině méně čejek!” komentuje současnou situaci Vojtěch Kubelka, koordinátor pracovní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB).

Česká společnost ornitologická (ČSO)
ČSO je občanské sdružení, založené v roce 1926. Zabývá se výzkumem a ochranou ptáků a jejich prostředí, ekologickou výchovou, vydáváním publikací a periodik. Je partnerem celosvětového sdružení BirdLife International v České republice. V současnosti sdružuje více než dva tisíce ornitologů, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. Ochraně čejky chocholaté se úzce věnuje také Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků, která funguje pod záštitou ČSO od roku 2007 a zaměřuje se na sběr faunistických dat a praktickou ochranu bahňáků a jejich prostředí. Více informací na www.birdlife.cz a www.svobcso.wz.cz.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi a progresivními směry vědy a výzkumu v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i související ekonomiky a řízení. Díky rozsáhlým mezinárodním aktivitám, moderně vybaveným laboratořím a dalšímu zázemí včetně školních podniků nabízí moderní vzdělávání, možnost zapojit se do vědeckých projektů, ale i prostředí k osobnímu růstu. Česká zemědělská univerzita zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. Ve výzkumné oblasti spolupracuje s mnoha vědecko-výzkumnými institucemi i soukromým sektorem.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz