Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Priatelia Zeme-CEPA podporia solárne inštalácie na strechách

23. 3. 2012 - BRATISLAVA [Econnect/Priatelia Zeme-CEPA ]

Priatelia Zeme-CEPA poskytli ďalšie školenie svojím spolupracovníkom, ktorí chcú pomáhať majiteľom rodinných domov v regióne Poľana rozumne využívať energiu. Tentokrát sa zamerali na prácu so softvérom na návrh jednoduchých strešných fotovoltaických systémov.

Potenciál energie slnka na výrobu tepla aj elektriny je v tomto vidieckom regióne obrovský. Zatiaľ čo strešných inštalácií termických solárnych panelov, ktoré sa používajú najmä na ohrev teplej vody, postupne pribúda, fotovoltaické inštalácie stále ostávajú veľkou raritou. Podľa združenia tomu bráni spletitá a komplikovaná byrokracia, nezmyselne nastavené stimulačné opatrenia štátu, všeobecná neznalosť problematiky a nedostatok praktických príkladov.

Priatelia Zeme-CEPA si obstarali softvér, pomocou ktorého budú môcť vyškolení poradcovia rýchlo posúdiť rôzne varianty fotovoltaických systémov v konkrétnych podmienkach, vypočítať ich finančnú bilanciu a porovnať návratnosť. Využitím tohto softvéru budú pomáhať najmä majiteľom rodinných domov z regiónu pri rozhodovaní, či a aký fotovoltaický systém si na svoje strechy nainštalujú. Softvér nerieši kompletný technický návrh, ale zrozumiteľne znázorňuje výhody a nevýhody rôznych spôsobov inštalácií.

„Bude to zaujímavá doplnková služba, ktorá rozšíri náš poradenský repertoár pre obyvateľov nášho regiónu,“ hovorí vedúci programu Inteligentná energetika Juraj Zamkovský.

„Samozrejme, našou prvoradou úlohou je povzbudzovať ľudí k úsporám, zatepľovaniu domov a efektívnejšiemu využívaniu energie. Popri tom ale chceme pomôcť tým, čo sa rozhodnú rozumne využiť slnečnú energiu, ktorej je všade dostatok,“ dodáva.

Podľa Priateľov Zeme-CEPA môže byť región Poľana úplne energeticky autonómny. Môže sa tak vymaniť z pozície rukojemníka dodávateľov palív a energie a monopolných distribučných firiem a stať sa nezávislý od rastúcich cien palív a energie. O to isté by sa mali usilovať aj individuálni spotrebitelia.

„Investície do úspor, odstránenia zbytočného plytvania a decentralizovaného využívania miestnych obnoviteľných zdrojov, vrátane slnečnej energie, je najinteligentnejšou formou dôchodkového sporenia. Garantuje pohodlie, zráža každodenné výdavky na minimum a zvyšuje bezpečnosť ľudí na staré kolená,“ tvrdí Zamkovský.

Energetické poradenstvo Priateľov Zeme-CEPA sa doteraz zameriavalo najmä na samosprávy v obciach okolo Poľany, v tomto roku však svoju činnosť rozširujú aj na obyvateľov.

Priatelia Zeme-CEPA (http://www.priateliazeme.sk/cepa/index.php?id=1&level=2) sú občianske združenie, ktorého poslaním je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Priatelia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú, podporujú a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručností a schopností svojich členov, pomáhajú vidieckym samosprávam pripravovať a realizovať projekty, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť. Organizácia sídli na Ponickej Hute a má pobočky v Banskej Bystrici a v Bratislave.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz