Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

NESEHNUTÍ pořádá víkendovou školu mladých novinářů a novinářek

22. 3. 2012 - PRAHA [Econnect]

NESEHNUTÍ uspořádá 24.-25. 3. v Brně mediálně-vzdělávací víkend pro studenty a studentky středních škol, který je zdarma přístupný i veřejnosti. Budou představeny základy mediální a žurnalistické práce Mgr. Jakubem Mackem, Ph.D., v navazujícím odpoledním workshopu se budou odhalovat stereotypy ve vytváření obrazu o příchozích a cizincích obecně v českých médiích se zaměstnankyní organizace Člověk v tísni, Mashou Volynsky. Na konci víkendu studenti a studentky vytvoří týmy a bude zahájen 2. ročník soutěže o nejlepší týmový studentský mediální výstup věnující se multikulturní problematice. Vyhlášení vítězů bude v červnu po rozhodnutí odborné poroty.

Ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání – Lipka, pracoviště Kamenná, se ve dnech 24. - 25. 3. uskuteční zážitkově vzdělávací víkend, který bude zakončením další fáze projektu Multikulti Challenge: Accepted, jejímž obsahem byly vzdělávací protirasistické workshopy na středních a základních školách v Česku.

Od 11. hodiny sobotního dopoledne všichni absolvovují workshop s žurnalistou Mgr. Jakubem Mackem Ph.D. z Fakulty sociálních studií v Brně, věnovanou možnostem vyjádření svého názoru pomocí médií, zvláště formou studentských časopisů a využitím nových médií. Pod dohledem Mashy Volynsky, zaměstnankyně organizace Člověk v tísni a odbornice na zobrazování cizinců v médiích, se studenti a studentky odpoledne od 15:30 budou soustředit na
způsoby, jakými se v českém tisku píše o cizincích a cizinkách a jaký obraz o nich média vytvářejí. V podvečer si pak studenti sami vyzkouší natáčení krátkých videospotů. V neděli dopoledne pak společně všichni ještě absolvují workshop vedený Petrem Tkáčem z NESEHNUTÍ o základech grafiky s použitím volných softwarů, kde základní otázkou bude, čemu se při práci vyvarovat, s prakticými ukázkami.

Na konci víkendu NESEHNUTÍ vyhlásí druhý ročník studentské soutěže. Během následujících 2 měsíců budou studenti samostatně tvořit své projekty, jejichž hlavním cílem je vyjádření jejich vlastního názoru a postoje k menšinám v jejich regionu - ovšem založeného na osobní zkušenosti. Na začátku června proběhne vyhodnocení studentských prací, kterého se zúčastní odborná porota složená z profesionálních novinářů, akademiků a zástupců neziskového sektoru. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Skoumalová k tomu dodává: „Naším cílem je především zviditelnit názory mladé generace, která bude mít v rukou další směřování české společnosti a příchozích v ní.“

Soutěž probíhá v rámci projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V průběhu roku 2010 a 2011 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu „Společně k rozmanitosti“ organizace NESEHNUTÍ, tak i jedním z největších projektů této organizace. Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V rámci šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopů otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu žákyň, žáků, studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu podzimního festivalu „Týden lidských práv“ pak budou studenti své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i vydávání časopisu „PŘES hranice, předsudky, lhostejnost“, ve kterém je posléze tvorba studentů rovněž publikována.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz