Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekologické principy v nemocnici pomáhají pacientům, personálu i financím

12. 3. 2012 - PRAHA [Econnect]

Žádná z nemocnic v České republice dosud nemá certifikát ekologického managementu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Na rozdíl od řady zdravotnických zařízení v sousedních zemích se tak nemohou chlubit důslednějším přístupem k ochraně životního prostředí.

Nastavení ekologického provozu přitom může pomoci snížení provozních nákladů nebo osvobodit nemocnici od nutnosti zajistit si finance pro předcházení ekologické újmy. EMAS také zvyšuje důvěryhodnost organizace nejen pro banky či veřejnou správu, ale i u široké veřejnosti. Především to však znamená používat méně toxických látek a dále tak neohrožovat nejen životní prostředí, ale i zdraví personálu a pacientů. Arnika navazuje na úspěšnou spolupráci s několika nemocnicemi na náhradě rizikových materiálů a v rámci svých současných aktivit chce probudit větší zájem zdravotníků o tuto problematiku a nabídnout jim další informace.

„Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami o chemické bezpečnosti, jako je například Stockholmská úmluva či Basilejská úmluva. Chceme pomoci českým institucím v naplňování těchto závazků," vysvětluje vedoucí projektu EMAS pro nemocnice Jiří Kristian z Arniky. Změna zdravotnické péče tak, aby sama neohrožovala jak lidské zdraví, tak životní prostředí, je i cílem organizace HealthCare Without Harm (Zdravotnictví bez poškozování), jejíž je Arnika členkou. HCWH sdružuje několik set profesionálních zdravotnických, nemocnic, odborových organizací a environmentálních sdružení z 52 zemí celého světa.

Arnika se dosud věnovala především aktivitám zaměřeným na zdravotnické pracovníky, pro které připravila například tištěné informační materiály. Na nejbližší období chystáme například prezentaci výsledků rozborů PVC podlahových krytin a tapet, rozbory prachu ve stomatologických ordinacích či odbornou konferenci určenou zejména pro zdravotníky. Vendula Krčmářová z Arniky se v dubnu zúčastní mezinárodní konference v Malmö, která se bude týkat právě tématu toxických látek v nemocnicích a ekologickému řízení zdravotnických zařízení.

V zásadě existují dvě možnosti ekologické řízení organizace – norma ISO 14001 a EMAS. Rozdíly mezi oběma systémy spočívají především v tom, že normu lze implementovat i jen na část organizace, např. oddělení, kdežto EMAS se zavádí na celou organizaci. Certifikát ISO 14001 vlastní v současnosti v ČR celkem 7 nemocnic, certifikát EMAS nemá žádná česká nemocnice.

V některých zdravotnických zařízeních v České republice probíhá nebo proběhla částečná náhrada zdravotnických pomůcek z PVC. Jednou z nich je například nemocnice v Havlíčkově Brodě. Například na novorozeneckém oddělení se již téměř ve všech případech používají bezftalátové pomůcky.

Například v Německu je EMAS zaveden ve více než čtyřech desítkách nemocnic a zdravotnických zařízení. V sousedním Rakousku je to dosud 6 nemocnic. Vídeňská nemocnice Floridsdorf získala certifikát EMAS v roce 2008. "V rámci systému EMAS jsme například provedli úplnou náhradu plastových odpadních pytlů za bioplastové a dosáhli jsme také výrazné úspory papíru. Na dalším zefektivnění provozu nemocnice a snižování dopadů na životní prostředí neustále pracujeme," říká Markus Hlousek z nemocnice Floridsdorf. EMAS zavedla už také jedna nemocnice v Polsku, další najdeme ve Španělsku, Itálii či Francii.

V nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení je samozřejmě prioritou zachraňovat životy a zlepšovat zdraví lidí. I proto by tyto provozy měly eliminovat rizika spojená s nebezpečnými látkami tam, kde je to možné a kde existují bezpečné náhrady. Zdravotnictví v České republice patří dlouhodobě mezi oblasti, u nichž je dosud nedostatečně věnována pozornost důsledkům provozu organizace na životní prostředí, ať už je to dáno současnou ekonomickou situací či nedostatečnou informovaností managementu nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Ve zdravotnických zařízeních můžeme narazit na dva hlavní environmentální problémy týkající se toxických látek. V prvé řadě je to používání pomůcek a přístrojů obsahujících toxické látky. Tyto látky se mohou dostávat do přímého kontaktu s pacienty. Za druhé je to nakládání se zdravotnickým odpadem.

"Rádi bychom zvýšili zájem nemocnic o šetrnější zdravotnictví k životnímu prostředí, zejména pokud jde o používání rizikových zdravotnických pomůcek a přístrojů či omezení zdravotnických odpadů. Eliminace toxických látek a odpadů je nejen cílem tohoto projektu, ale i jedním z dlouhodobých cílů sdružení Arnika," říká Jiří Kristian.

Projekt se uskutečňuje zejména díky podpoře Státního fondu pro životní prostředí, který na jeho uskutečnění přispěl částkou 1 987 000 Kč.

Seznam nemocnic s ISO 14001:

Nemocnice Břeclav
Nemocnice Frýdlant
Oblastní nemocnice Jičín
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem
Oblastní nemocnice Trutnov
Fakultní nemocnice Brno


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz