Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nové brněnské nádraží v centru může stát jen 10 miliard

9. 2. 2012 - BRNO [Econnect]

Brněnská občanská koalice dnes v Praze představila projekt modernizace železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v centru. Cena přestavby nejdůležitějších částí uzlu nepřekročí částku 10 miliard korun. To je bezkonkurenční cena oproti odsunutému nádraží, jež by vyšlo minimálně na 20,4 miliard. Podrobná dokumentace k projektu byla předána minulý týden na Ministerstvo dopravy. Pro modernizaci brněnského železničního uzlu je nezbytné, aby sešlo z chystaného prodeje pozemků Českých drah na brněnském nádraží firmě Brno New Station Development.

Budoucnost brněnského železniční uzlu bude mít významný dopad na rozvoj železnice nejen v České republice, ale dokonce i v Evropě. Brněnský uzel leží na trase významného 1. tranzitního železničního koridoru, který byl téměř celý modernizován, s výjimkou několika úseků, mezi něž patří i průjezd od jižního na severní okraj Brna. Proto jsou mnohá technická zařízení ve špatném stavu a navíc je současná kapacita brněnského nádraží nedostačující. Je nezbytné celý uzel modernizovat, aby se železniční síť a provoz na ní mohly dále rozvíjet. Pro tuto variantu modernizace je nutné zastavit prodej pozemků na brněnském nádraží firmě Brno New Station Development, a. s.

Občanská koalice Nádraží v centru od svého vzniku v roce 2004 usiluje o přestavbu železničního uzlu Brno se zásadní modernizací hlavního nádraží v centru, neboť jeho současná poloha je pro dopravní obslužnost Brna nenahraditelná. Od roku 2004 také upozorňuje na negativa odsunutého nádraží:

- neexistovalo by dostatečně kapacitní napojení na městskou hromadnou dopravu;
- samotný fakt, že pěší by měli o kilometr delší cestu;
- odsunuté nádraží je navrženo jako dopravně nevyhovující, s nedostatečnou kapacitou pro jízdu vlaků;
- a zejména, že je odsun nádraží zatížen extrémní finanční náročnosti a nutností realizovat celou stavbu najednou, bez etapizace s možností rozdělení po samostatně funkčních dílčích krocích. Z tohoto důvodu se nikdy záměr odsunout nádraží od historického jádra nepodařil a v následujících desetiletích ani nepodaří.

Od roku 2006 má občanská koalice podrobný projekt modernizace Železničního uzlu Brno s nádražím v centru, který zpracoval kolektiv dopravních odborníků. Tato varianta nádraží v centru zvítězila v roce 2007 před variantou odsunutou v oficiálním multikriteriálním hodnocení, které si zadalo město Brno.

V loňském roce si nechala občanská koalice vypracovat architektonický návrh modernizovaného nádraží, který byl představen 24. ledna v brněnském Domě umění veřejnosti.

Nyní občanská koalice Nádraží v centru představuje studii dopravního projektanta Ing. Jiřího Kalčíka, dle které lze I. etapu modernizace ŽUB provést za 10 miliard. Tato první etapa zahrnuje modernizaci 1. tranzitního železničního koridoru v úseku (Hády) Maloměřice – Horní Heršpice a modernizaci celého osobního nádraží, včetně stavby dvou podzemních nástupišť určených pro budoucí napojení vysokorychlostních tratí. Taková modernizace bude stačit k tomu, aby byl brněnský uzel schopný sloužit po mnoho desetiletí.

Ing. Jiří Kalčík, spoluautor kolejového řešení a autor aktuální finanční studie, vysvětluje: „Uvědomili jsme si, že i naše varianta z roku 2006, která počítala s modernizací všech tratí v Železničním uzlu Brno, byla příliš finančně náročná a tudíž v současné finanční situaci nerealizovatelná. Upravil jsme proto etapizaci projektu tak, aby se za 10 mld udělalo to nejdůležitější – osobní nádraží a modernizace koridoru. Tím se okamžitě zvedne kapacita nádraží i traťová rychlost. Další etapy, jako je přeložka tratě na Ponětovice, mohou počkat.“

Ing. Arch Jan Vrbka, z kanceláře The Büro/Architekti Brno, spoluautor nedávno představeného architektonického návrhu modernizovaného nádraží v centru, říká: „Na Fakultě architektury se už brněnským nádražím a prostorem kolem něj zabýváme několik let. Vypracovali jsme nyní návrh, jak by mohlo centrální nádraží po přestavě vypadat a jak by zapadlo do okolního prostoru. Důraz klademe na identifikaci s Brnem, prostřednictvím symbolu městu, katedrály Petrov. Tu uvidí cestující průzory ve střeše z každého nástupiště, dokonce i z vlaku. Jsme přesvědčeni, že zvolené urbanistické řešení prokazuje, že nádraží v centru není bariérou, ale naopak motorem rozvoje města, jak historického centra, tak tzv. Jižního centra, dnešního brownfieldu za nádražím.“

Tomáš Alter, člen odborné skupiny občanské koalice Nádraží v centru: „Celý náš projekt jsme předali minulý týden na Ministerstvo dopravy. Hodláme s Ministerstvem financí vést dialog a přispět tak k tomu, aby se brněnský železniční uzel v blízké budoucnosti modernizoval. Jinak hrozí, že Brno bude dále upadat na významu, protože nebude schopné vyhovět nárokům na železniční dopravu následujícího století. To ale současně znamená, že Brno by nadále tvořilo kapacitní špunt na evropském železničním koridoru a bylo by tak brzdou rozvoje železniční dopravy. To nechceme připustit, proto náš podrobně zpracovaný projekt nabízíme státu zdarma k využití. Pro ty, které nezajímá do detailu železniční problematika, má náš projekt jednu obrovskou výhodu: je realizovatelný. Na rozdíl od odsunutého nádraží.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz