Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Calla: „Zátěžové zkoušky“ jaderných elektráren Dukovany a Temelín – opravdu vše v nejlepším pořádku?

24. 1. 2012 - ČESKÉ BUDĚJOVICE [Econnect/Calla]

Zprávy o zátěžových testech jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předal do Bruselu, ukazují na snahu vydávat výsledky velmi nepravděpodobných ideálních průběhů havárií za průkaz bezpečnosti obou elektráren. Souběh více nepříznivých okolností například po zemětřesení není zpracován. ČEZ i Státní úřad pro jadernou bezpečnost také nedodrželi požadavky na zkoušky vydané ENSREG – Evropským sdružením jaderných regulátorů, kdy měl být vyhodnocen i pád letadla na elektrárnu.

Co zveřejněné zprávy ukázaly:
- ČEZ i SÚJB ve zprávách mystifikují, když tvrdí, že reaktory v JE Dukovany jsou opatřeny kontejnmentem, tedy ochrannou obálkou. Nic takového v naší nejstarší jaderné elektrárně není.
- Základová deska kontejnmentu JE Temelín (nachází se ve výšce 13 metrů) se při nehodě s tavením paliva může zcela protavit již po 24 hodinách od začátku nehody.
- Integrita systému hermetických boxů v JE Dukovany je ohrožena požárem, explozí vodíku a selháním dveří do reaktorové šachty. V pozdější fázi havárie se reaktorová šachta protaví.
- Objekty hasičského sboru v obou elektrárnách nejsou odolné proti zemětřesení, při prvních náznacích zemětřesení má být požární technika z těchto objektů vyvezena, což nemusí být realistické očekávání. S technikou je ale počítáno při řešení scénářů havárie.
- Pracoviště havarijního štábu a technického podpůrného centra JE Dukovany se nachází v objektu, který není odolný proti zemětřesení ani proti záplavám. Instrukce pro případ, že tento objekt nebude funkční, neexistují.
- Střecha strojovny JE Dukovany není odolná proti zatížení stoletým sněhem. Zřícení střechy by způsobilo závažné bezpečnostní problémy, protože ve strojovně se nacházejí bezpečnostně významná zařízení.

Dalibor Stráský, jaderný expert, který analyzoval zveřejněné zprávy, řekl: „Elektrárny nejsou připravené na nadprojektové poruchy. Mnohé požadované analýzy stále nebyly vypracovány, navrhovaná protiopatření nejsou realistická. Při nejzávažnějších nehodách s tavením paliva je zjištěno, že jsou nezvladatelné a je třeba počítat s uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí.“

Monika Wittingerová-Machová z Jihočeských matek doplnila: „Zprávy o zátěžových testech poukazují na některá závažná rizika – nejsou například zpracovány postupy pro uzavření kontejnmentu v případě totálního výpadku zdrojů v situaci, kdy je kontejnment otevřený nebo chybí záložní prostředky pro odvod tepla z bazénu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně. Přes tato zjištění nebyl podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nalezen stav, který by bylo třeba bez prodlení řešit a obě naše jaderné elektrárny jsou podle tohoto úřadu schopny zvládnout i extrémní havárie. Vypadá to tedy, že celý proces zátěžových testů je pouze formální ve stylu: „Aby se Brusel nažral a na Dukovanech a Temelíně zůstalo vše při starém.“

“V jaderné energetice musí mít bezpečnost nejvyšší prioritu a nelze ji podřizovat ekonomickým zájmům jaderného průmyslu. Žádáme proto české i evropské dozorné orgány o prosazení nejpřísnějšího reálného posouzení bez kompromisů a kosmetického či "papírového" vylepšování obrazu evropských jaderných elektráren," dodává Marta Heveryová ze sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

27. 1. 2012

Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz