Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česká podložka pod koberce obsahuje toxický zpomalovač hoření

22. 12. 2011 - PRAHA [Econnect]

U jednoho ze vzorků podložek pod koberce zakoupených v České republice byla zjištěna přítomnost toxického bromovaného zpomalovače hoření. Výsledek doplňuje studii Mezinárodní sítě pro eliminaci perzistentních organických polutantů (IPEN) o informaci, že se i do výrobků vyskytujících se na českém trhu dostávají polybromované difenylétery (PBDE). Recyklace materiálů obsahujících tyto zdraví nebezpečné látky zůstává nezanedbatelnou cestou, jak se mohou dostat do našich obývacích pokojů.

Při recyklaci polyuretanové pěny, která se používá na výrobu podložek pod koberce, dochází ke kontaminaci zboží toxickými bromovanými zpomalovači hoření, potvrdily závěry studie IPENu. Laboratorní analýzou 29 vzorků podložek pod koberce z Evropy, Ameriky i Asie se zjistilo, že 24 vzorků obsahuje alespoň jeden z polybromovaných difenyléterů (PBDE) uvedených na seznamu látek zakázaných podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (POPs).

Koncentrace PBDE v testovaných podložkách pod koberce se pohybovaly od 1 do 1130 ppm. Český vzorek zůstal po měření na dolní hranici rozmezí koncentrací – obsahoval 2 ppm pentaBDE. Vzorek z jiné evropské země - z Maďarska, dopadl hůře - obsahoval 18 ppm penta, okta a dekaBDE. „Koncentrace toxických PBDE v některých vzorcích z Kanady a Aljašky převyšovaly prahový limit Evropské unie, kterým se odpad stává nebezpečným. České vzorky dopadly naštěstí lépe,“ komentuje výsledky analýz RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

„Doufejme, že se na dalším zasedání Stockholmské úmluvy za IPEN, Arniku a část signatářských zemí postaví i Evropská unie a přispěje tak k zastavení udělování výjimek umožňujících recyklaci materiálů obsahujících perzistentní organické látky,“ dodává spoluautorka studie IPENu Mgr. Jitka Straková z Arniky.

Na sběru vzorků z Kanady, USA, Kyrgyzstánu, Nepálu, Thajska, Maďarska a České republiky se podílelo ekologické sdružení Arnika. „Spolu s našimi zahraničními kolegy z IPENu jsme mimo jiné zajistili sběr vzorků a provedení chemických analýz v akreditované laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Výsledky analýzy prokázaly, že výjimka udělená pro recyklaci PBDE vede k nepřípustné kontaminaci životního prostředí přímo v našich domovech. Doufáme, že pomohou tuto výjimku také zrušit,“ vysvětluje Jitka Straková z Arniky.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz