Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Český výbor pro UNICEF vyhlásil sbírku na podporu programů proti obchodování s dětmi

18. 4. 2005 - PRAHA [Econnect / UNICEF]

Děti jsou předmětem obchodu v mnoha oblastech světa. Po prodeji se stávají otroky svých zaměstnavatelů, ať již pracují na plantážích, nebo na ulicích velkoměst, a nejsou schopny samy najít cestu ven z pasti, do které se nikoli vlastní vinou dostaly. Takové jsou údaje Dětského fondu OSN – UNICEF. Ten prostřednictvím svých programů takovým dětem konkrétně pomáhá a snaží se zabránit dalším obětem.

Každý rok se podle údajů UNICEF stává obětí obchodu přibližně 1 - 1,2 milionu dětí. Děvčata (zejména z Asie a východní Evropy), z nichž mnohým není více než 13 let, se stávají oběťmi obchodu jako "nevěsty na objednávku". Pro adopci v Severní Americe a Evropě je z Guatemaly odvlečeno 1 000 – 1 500 dětí. V západní a střední Africe je každým rokem prodáno několik set tisíc dětí, většinou jako služky, pro práci na plantážích nebo jako prostitutky - 90 % z nich jsou dívky. Programy UNICEF jsou zaměřené na vyhledávání ohrožených dětí, na zdravotní a psychosociální pomoc, spojování rodin a osvětu. A na podporu těchto programů vyhlásil Český výbor pro UNICEF dobročinnou sbírku.

"Obchodování s dětmi je jedním z nejtěžších zločinů, jaké si dokážeme představit. Děti mohou být uneseny nebo odvlečeny násilím, častěji však na počátku stojí důvěřivost a naivní naděje. Obchodníci slibují svým obětem, většinou mladým dívkám z nejchudších rodin, lepší život v cizí zemi. Rodiče, kteří stejně jako my všichni chtějí pro své dítě to nejlepší, často uvěří slibům dobře vychovaných a oblečených obchodníků a zprostředkovatelů, že zajistí jejich dceři dobrou práci a možnost chodit do školy. Pro rodiny, které žijí v extrémní chudobě, bývá slib bezcitného obchodníka jedinou nadějí, kterou mají. Ve většině případů však tyto děti čeká sexuální zneužití, násilí a život v otrocké závislosti ," uvádí Český výbor pro UNICEF.

Co znamená obchodování s dětmi?

Obchodování s dětmi je definováno jako přesun osob mladších 18 let za účelem jejich vykořisťování prostřednictvím násilí, výhrůžek nebo falešných slibů.

Obchodování s dětmi je globálním problémem. Je to finančně výnosná činnost a je spojena s jinými vážnými zločiny a korupcí. Do obchodu s dětmi jsou zapojeni lidé různých profesí a funkcí. Mohou to být lidé (muži i ženy), kteří vyhledávají potenciální oběti ve své vlastní vesnici nebo v jejím bezprostředním okolí. Existují dokonce agentury, specializované na nábor dětských pracovníků nebo "nevěst" pro bohaté muže ve vyspělých zemích.V obchodu s dětmi najdeme také celníky a úředníky, kapitány mezinárodních lodí, řidiče autobusů a nákladních automobilů a různé zprostředkovatele. Mezinárodní obchod s dětmi je dobře organizovaný zločin, jehož pravidla diktuje poptávka. Je to zejména momentální vkus, co určuje, která země a národnost obětí je v dané době nejvíce populární.

Obchodování s dětmi porušuje základní právo dítěte vyrůstat ve zdravém rodinném prostředí, které podporuje jeho zdravý vývoj. Dětem, které se staly obětí obchodu, hrozí mnoho vážných nebezpečí, včetně fyzického týrání, vedoucího v mnoha případech až ke smrti, a sexuálního zneužívání, spojeného navíc s rizikem přenosu smrtelného viru HIV. Některým dětem jsou podávány drogy, aby se na nich staly závislými a nebránily se proti zneužívání. Tyto děti jsou zcela izolovány v neznámém prostředí a často ani nemluví jazykem země, do které byly zavlečeny. Obchodníci jim zabaví identifikační dokumenty, a děti tak žijí ve strachu před místními úřady. Mnohé z nich jsou navíc často zatčeny jako ilegální přistěhovalci a nemají možnost kontaktovat rodiče nebo získat přístup k lékařské a sociální pomoci.

Cesty k ochránění dětí existují

Změna postojů a tradic je jednou z možností, jak děti před jmenovanými nebezpečími ochránit. Tradiční představy o úloze dívek, zejména o jejich vzdělávání, vedou k rizikovému chování jejich rodičů. Někdy se považuje za lepší, aby dívka pracovala jako služka, a to i v cizí zemi, než aby chodila do školy a získala kvalifikaci.

Prosazování zákonů a právní ochrana je dalším krokem k zajištění bezpečí. Mezinárodní dohody brání obchodu s dětmi a zajišťují bezpečný návrat obětí. "Zákony jednotlivých zemí by neměly postihovat děti, které se staly obětí obchodu. Je nutné bojovat s organizovaným zločinem a korupcí. Každý, kdo se takové činnosti dopouští, musí být přísně potrestán," uvádí UNICEF.

Podle Dětského fondu OSN je také nezbytná výchova dětí, aby byly schopné rozpoznat rizika a účinně se bránit. To proto, že děti jsou často obchodníky lákány příslibem peněz a lepšího života. Tyto děti potřebují praktické znalosti, které jim umožní rozpoznat nebezpečí. Stejně tak je nutné, aby měly jinou alternativu pro svůj další život, například prostřednictvím vzdělání a získání kvalifikace.

Pomoci může také osvěta a soustředěná pozornost médií. Všichni, kdo pracují nebo se setkávají s dětmi, které patří do rizikových skupin - učitelé, policisté, celníci a další - musejí být schopni rozpoznat varovné signály a vědět, jak v takové situaci reagovat, uvádí UNICEF. Je proto zapotřebí informovat veřejnost o případech obchodu s dětmi a trestech, které hrozí každému, kdo se zneužívání dětí dopouští.

Pomoc obětem

Děti, které se staly obětí obchodu, potřebují pomoc, která jim pomůže se z této situace dostat a zajistí jejich bezpečný návrat domů, k normálnímu životu. UNICEF v zemích, kde je tento problém rozšířen, zřizuje bezplatné telefonní linky, zajišťuje pro děti bezpečné ubytování a pomoc lékaře, psychologa a právníka. Některé děti a jejich původní komunity také potřebují pomoc a podporu poté, co se dítě vrátí domů.

Sbírka, kterou Český výbor pro UNICEF vyhlásil, má napomoci financování programů pomoci dětským obětem obchodování. Na účet číslo 2200022/0300, var. symbol 707 je možné přispět libovolnou částkou - a získaných 1500 korun například stačí UNICEF k tomu, aby zakoupil šicí stroj a zajistil tak dívkám možnost obživy.Trojnásobná částka pak zajistí pro jednu dívku měsíční pobyt v resocializačním a vzdělávacím centru UNICEF po jejím návratu z nevěstince.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz