Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Konference Praha bezpečně online – podněty pro praxi

11.10.2011
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího Internetu, z.s.p.o.]
Autor: Lenka Eckertová, tel: +420-734 709 025

Hlavní město Praha pořádá ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu konferenci s názvem: Praha bezpečně online – podněty pro praxi. Odborná konference je zaměřena především na preventisty, pedagogy, sociální pracovníky, neziskové organizace a zájemce o prevenci a ochranu dětí před kriminogenními jevy.

Konference "Praha bezpečně online – podněty pro praxi" je rozdělena do hlavních tematických bloků:
• Internetová kriminalita a její současné trendy (v rámci konference budou prezentovány závěry souvisejících výzkumů)
• Praktické zkušenosti dětí a jejich názory na prevenci před škodlivým obsahem a škodlivými projevy chování na internetu (blok bude veden pod heslem „Mluvte s námi!“)
• Osvěta na cestě k bezpečnějšímu internetu (ukázky výukových metodik a vzdělávacích bloků)
• Prevence online kriminality u školní mládeže – praktické zkušenosti

Konference se koná dne 12. října 2011 v prostorách Magistrátu hl. města Prahy na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1. Vstup pouze po předchozí registraci.

Nad konferencí převzal záštitu JUDr. Rudolf Blažek, předseda Výboru pro legislativu a bezpečnost Zastupitelstva hl. města Prahy. Předpokládaný počet účastníků konference je 250.
---
Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu, a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. Centrum se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout.
Národní centrum bezpečnějšího internetu pracuje s podporou Evropské komise v rámci programu Safer Internet, je členem celoevropské sítě informačních center bezpečnějšího internetu INSAFE a mezinárodní sítě horkých linek INHOPE.

SAFERINTERNET.CZ, osvětové centrum, které se snaží aktivně sledovat trendy a přinášet aktuální informace, týkající se vývoje v oblasti online technologií a možných rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří i oblast sociálních sítí a mobilních technologií, které jsou stále více využívány a jejichž popularita v posledních letech neustále roste.
www.saferinternet.cz

BEZPEČNĚ ONLINE, výchovně-vzdělávací stránky, jejichž cílem je poskytovat mladým uživatelům ve věku 12 až 17 let, jejich rodičům a pedagogům, užitečné informace, které jim usnadní používat internet bezpečněji. Učitelé zde nacházejí mnoho praktických rad a metodické pomůcky, které mohou přímo použít při vyučování ve svých hodinách. Součástí aktivit Bezpečně online jsou znalostní soutěže o hodnotné ceny a pravidelný Newsletter.
Jeho obsahem je měsíční přehled aktivit Národního centra bezpečnějšího internetu včetně aktuálních informací, souvisejících s problematikou bezpečného užívání internetu.
www.bezpecne-online.cz

HORKÁ LINKA, kontaktní centrum, které přijímá hlášení týkající se nezákonného obsahu na internetu. Je členem mezinárodní sítě horkých linek INHOPE. Hlavním cílem Horké linky je bránit šíření obrazového materiálu se zneužívanými dětmi. Pokud uživatel narazí na stránky s obrázky zneužívaných dětí (dětskou pornografií, dětskou prostitucí, obchodem s dětmi), pedofilií, rasismem, extremismem, xenofobií, šířením drog, stránky nabádající k sebepoškozování, výzvy k násilí a nenávisti apod., může takové stránky ohlásit prostřednictvím webového formuláře www.ohlaste.horkalinka.cz. Po vyhodnocení závažnosti obsahu odborníky Horké linky jsou hlášení dále postoupena k řešení České policii.
V rámci evropské sítě INSAFE/INHOPE získalo Národní centrum bezpečnějšího internetu přímý kontakt na evropskou pobočku Facebooku. Horká linka tak pomáhá řešit i problémy související s projevy škodlivého chování a obsahu na této nejrozšířenější sociální síti, např. útoky přes falešné identity, náznaky sebepoškozování a sebevražedných sklonů, apod.
www.horkalinka.cz

SAFER INTERNET AKADEMIE organizuje ve spolupráci s partnery semináře, přednášky, školení a konference, zaměřené na oblast sociálních a psychologických rizik internetu a na prevenci internetové kriminality. Ve svých programech se zaměřuje především na školení školitelů, školních metodiků ICT, sociálních pracovníků a preventistů veřejné správy, české i městské policie ze všech regionů České republiky. Při své výuce používá metodiky akreditované MŠMT.

Více informací:

Lenka Eckertová
Marketing a PR Manager

Tel.: +420-734 709 025
e-mail: eckertova@saferinternet.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.saferinternet.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz