Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

(Ne)Bezpečné cesty do školy v roce 2011

29. 6. 2011 - PRAHA [Econnect]

Školáci se při svých pravidelných cestách do školy často cítí ohrožováni vysokou intenzitou automobilové dopravy. Rádi by do školy jezdili na kole, nemají však pro to bezpečné podmínky. Rodiče samostatné cesty svých dětí také považují za nebezpečné, proto je stále častěji vozí do školy autem, což nebezpečnou dopravní situaci, ale i kvalitu životního prostředí v okolí škol ještě více zhoršuje.

Tato zjištění vyplynula z dotazníkových šetření mezi dětmi i rodiči v rámci programu hl. města Prahy a občanských sdružení Pražské matky a Oživení Bezpečné cesty do školy. Cílem tohoto programu je zajistit školákům bezpečnost při jejich každodenním cestování a podpořit jejich zdravé a ekologicky šetrné dopravování do školy.

Program, který je již třetím rokem spolufinancován pražským magistrátem z položky dopravního rozpočtu BESIP a od konce 90. let koordinován občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení, již přinesl zlepšení infrastruktury pro chodce v okolí zhruba tří desítek škol. Magistrát v těchto lokalitách uskutečnil desítky stavebních úprav komunikací usnadňujících dětem, ale i dalším účasníkům silnčního provozu – zejména ovšem pěším – přístup do školy. Tato opatření si můžete prohlédnout v databázi školních projektů na webu Pražských matek: http://www.prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/index.html.

S letošním školním rokem skončily první fázi svých dopravních projektů další 4 pražské základní školy, kde žáci spolu s rodiči i pedagogy:

• zmapovali své cesty a identifikovali místa, kde se necítí bezpečně, případně navrhovali možné zlepšení ,
• absolvovali dotazníkové šetření o skutečném a preferovaném způsobu dopravy,
• monitorovali dopravní situaci v okolí školy (frekvence aut, respektování dopravních předpisů, doba trvání zelené pro chodce atp.)
• diskutovali o širších dopravních souvislostech a vztazích s projektanty,
• zúčastnili se cyklojízd, cyklistických soutěží i dalších aktivit na podporu zdravé a šetrné dopravy,
• prezentovali výsledky svého šetření na setkání pracovních skupin projektu složených
ze zástupců města, policie, městské části, koordinujících sdružení aj. a předali je projektantům ke zpracování profesionálních dopravních studií s návrhy opatření, která usnadní přístup ke škole pěšákům, příp. cyklistům.

Z mapování cest do školy například vyplynulo, že v prvostupňové ZŠ L. Coňka v Praze–Písnici je (podobně jako ve většině škol v okrajových částech hlavního města) značná část dětí do školy dovážena rodiči autem, protože rodiče jsou buď navyklí „hodit“ děti do školy cestou do práce nebo – v případě vzdálenějšího bydliště – je pro ně pohodlnější a rychlejší použít auto místo MHD. Výsledkem je pak ale zvýšená intenzita automobilového provozu v okolí školy, a tím pádem i větší riziko nehody. Dětem však působí problém překonat i místní komunikace, především na průtahu Písnicí v Libušské ulici, kde auta v rovném a relativně širokém úseku jezdí příliš rychle.

Do ZŠ Chvaly v Horních Počernicích sice chodí většina dětí z nedalekého sídliště pěšky, ale mají, podobně jako v Písnici, velký problém s auty parkujícími před školou a také s přecházením Náchodské ulice – hlavní průtahové komunikace. Děti zde monitorovaly, stejně jako školáci v Písnici, hustotu autodopravy i pěšího provozu a pomohly tak projektantovi upřesnit podklady pro navrhování úprav komunikací. Vznikly zde také dvě originální mapy okolí školy s vyznačenými nebezpečnými místy za I. a II. Stupeň, které žáci vlastnoručně namalovali na veliké plachty.

Také ve Waldorfské ZŠ v Praze–Jinonicích šetření dětí potvrdilo, že nejproblematičtější je přecházení hlavní průtahové komunikace, tj. Radlické, protože zdejší přechod řidiči často přejíždějí ve veliké rychlosti a občas i na červenou. Na alternativní trase je pro změnu třeba využít temný a špinavý podchod, kde se děti bojí. Shodně s Písnicí se také zde projevil problém s dovážením dětí autem ze vzdálenějších částí města. Rodiče této škole nabídli v rámci projektu i odbornou spolupráci, jeden z nich již navrhl úpravy prostoru před školou s využitím zeleně.

I v ZŠ Veronské náměstí v Praze 10, kam dochází z nedalekého sídliště většina školáků pěšky, děti spatřovaly hlavní problém v průtahové komunikaci. Na nejčastěji označovaném přechodu jim v rozhledu brání zeleň, navíc je umístěn za mírnou zatáčkou, což situaci ještě zhoršuje.

Všechny uvedené školy se snaží vycházet vstříc oblibě dětí v jízdě na kole. Letos například v rámci projektu uspořádaly ZŠ Písnice a Waldorfská ZŠ červnové cyklojízdy, na ZŠ Veronské náměstí zase žáci vyšších ročníků připravili dopravní dopoledne plné soutěží pro menší děti, které za účast mimo jiné získaly ručně vyrobené „ochranné“ maskoty projektu. Pro bezpečný přístup do školy na kole však ani v jedné z lokalit zatím nejsou dobré podmínky, proto se v další etapě projektanti pokusí řešit bezpečnější přístup ke škole nejen pro chodce, ale i pro cyklisty.

Odevzdáním školní mapy rizikových míst a výsledků dopravního průzkumu projektantovi skončila první fáze školních projektů. Cílem druhé fáze bude na základě získaných informací zpracovat kromě dopravní studie i strategii školy na podporu zdravého a k životnímu prostředí šetrného způsobu dopravování žáků (tzv. školní plán mobility). I této aktivity se zúčastní děti, které se s pomocí pedagogů mohou pokusit působit na své rodiče, aby jízdu automobilem redukovali na nezbytné minimum. „Děti tak aktivně přispějí ke zklidňování dopravy ve své obci a naučí se přemýšlet o dopravě nejen z technického hlediska, ale i z hlediska vlastní odpovědnosti za její bezpečnost a udržitelnost,“ vysvětluje Jarmila Johnová z o. s. Pražské matky a dodává: „Navíc si mohou vyzkoušet komunikaci s úřady, což se jim do budoucna určitě bude hodit, a takto nastartovaná spolupráce pak může být prospěšná pro školu i místní komunitu nadále.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz