Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Stanovisko STUŽ ke snaze ministra Martina Kocourka o prolomení územních limitů těžby v SHP

30. 3. 2011 - Jiří Dlouhý, STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život

Dle českých sdělovacích prostředků (např. iDnes pro Ústí n. L a Ústecko z 23. 3. 2011) ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek vymyslel další způsob, jak svým kolegům ministrům současné koaliční vlády podstrčit materiál a návrh usnesení, kterým by popřeli své vlastní programové prohlášení. To programové prohlášení, pro které získali důvěru poslanců a voličů a v němž slíbili, že se zasadí o zachování územních ekologických limitů povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi.

Když ministr Kocourek neuspěl s argumentací o povinnosti dotěžit zásoby v souladu s horním zákonem, s hrozbou nezaměstnaností v regionech těžby, s potřebou přednostního využití levných domácích zdrojů energetických surovin a s podporou konkurenceschopnosti našeho hospodářství při přímém čelním střetu s odpůrci prolomení limitů těžby mezi občany, nevládními ekologickými organizacemi, samosprávami měst a obcí i kraje, zkouší to nyní nenápadnou oklikou. Ta spočívá v předložení a urychleném meziresortním projednávání materiálu nazvaného „Zpráva o aktualizaci státní energetické koncepce“. V ní se sice přímo o prolomení limitů nehovoří, ale je v ní skryt odkaz na jiný materiál o energetických zdrojích, kde se s prolomením územních ekologických limitů těžby naopak počítá jako s jedinou reálnou alternativou vývoje našeho energetického mixu. I kdyby vláda jen vzala tuto zprávu na vědomí, dalo by se to vykládat jako změna jejího stanoviska z programového prohlášení a faktické zrušení usnesení vlády ČR č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby v SHP, o což dlouhodobě usiluje těžařská lobby.

Ministr Kocourek straší veřejnost i vládu tím, že při neprolomení územních limitů těžby a při nutnosti ukončení těžby ve Velkolomu ČSA, který se jim blíží, nastane již v blízké budoucnosti nedostatek uhlí pro zdroje tepla, zásobující bytovou a občanskou zástavbu v celé ČR. K tomu podává Společnost pro udržitelný život následující stanovisko:

S pokusy o prolomení územních ekologických limitů povrchové těžby hnědého uhlí v SHP a zejména s ohrožením Horního Jiřetína s Černicemi, zámku Jezeří s arboretem a dalšími svahy Krušných hor, včetně vegetace a vodního režimu a v dalším případném postupu těžby k Litvínovu, zásadně nesouhlasíme.

Nejen, že nepominul žádný z důvodů jejich vyhlášení. MPO zcela pomíjí a sabotuje disponibilní potenciál úspor energie, který lze získat snížením spotřeby na straně uživatelů zlepšením tepelně-izolačních a tepelně-akumulačních vlastností stávajících budov a přísnějšími standardy pro novou výstavbu, stále nevyužitého potenciálu modernizace nevyhovujících tepelných zdrojů a někde až havarijního stavu rozvodů tepla, potenciálu obnovitelných zdrojů energie, zejména ohřevu teplé užitkové vody slunečními konvektory. Děje se tak přesto, že by tím byl dán impulz k novým podnikatelským možnostem a vznikly by nové pracovní i obchodní příležitosti.

Ministr Kocourek však namísto obhajoby dlouhodobých veřejných zájmů, mezi které patří i závazek snížení emisí CO2 do atmosféry, navíc otevřeně podléhá tlaku části těžařské a energetické lobby a používá její argumenty k ovlivnění veřejného mínění a kolegů ve vládě. Usvědčuje ho z toho např. článek Daniela Křetínského, generálního ředitele Energetického a průmyslového holdingu z Hospodářských novin z 22. 3. 2011 „Kdo tvrdí, že hnědého uhlí bude málo, tak blafuje“. Podle něho je tento domnělý nedostatek vytvářen uměle firmou Czech Coal tím, že úmyslně zdržuje uzavření nových smluv s tepelnými zdroji na období po roce 2012 na celých 8,5 - 12 mil tun uhlí a vydírá je - jednak požadovanou cenou, srovnatelnou s černým uhlím s daleko větší výhřevností a s vyššími náklady na těžbu, jednak zmíněným fiktivním nedostatkem, pokud toto nekontrahované uhlí např. vyveze do zahraničí. Ministr Kocourek namísto uplatnění faktu, že uhlí jako vyhrazený nerost je majetkem státu, nikoliv těžaře, a stát může stanovit v podmínkách těžební licence, jak bude tento přírodní zdroj využit, přebírá a šíří nekriticky poplašné zprávy o hrozícím nedostatku a vydírá tak vládu i veřejnost s cílem některým bezskrupulózním podnikatelům a těžařům vyhovět.

Žádáme proto premiéra Petra Nečase, členy vlády, poslance a senátory, aby učinili tomuto působení ministra Kocourka přítrž a buď ho donutili plnit vládní závazky z minula, vč. programového prohlášení vlády, jíž je členem, nebo jej nahradili jiným člověkem, méně svázaným s těžařskou lobby a loajálnějším k veřejným zájmům.

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

Ing. Jiří Dlouhý v.r.
předseda

V Praze dne 23. března 2011

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz