Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Karviná už vyčerpala roční příděl dní pro zamoření prachem

10. 3. 2011 - KARVINÁ [Econnect]

Karviná už počátkem března vyčerpala počet 35 dní, po které smí být legálně překročen limit pro znečištění ovzduší prachem. I letos tak potvrzuje pověst města, jehož občané jsou nuceni dýchat jedno z nejšpinavějších ovzduší v České republice. Kromě znečištění ovzduší prachem ohrožuje zdraví obyvatel Karviné také rakovinotvorný benzo-a-pyren. Situaci v Karviné by mohlo zhoršit svážení desetitisíců tun odpadků do plánované spalovny.

„Denní limit pro znečištění prachem je povoleno překročit po 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ ale monitorovací stanice v Karviné překročila limit 36-krát už 4. března. Hrozí tak, že se bude opakovat situace z minulých let, kdy byl limit v Karviné překračován v průměru každý třetí den,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: „Obyvatelé Karviné dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené evropskou směrnicí. Politici proto požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem. Platnost výjimky vyprší v červnu 2011 a město i kraj mají za povinnost podniknout kroky ke zlepšení kvality ovzduší“.

„Ovzduší v Karviné patří mezi nejhorší v České republice a nejspíš i mezi nejhorší v Evropě. Je proto krajně nezodpovědné zhoršovat současnou katastrofální situací budováním dalších zdrojů znečistění. Plánovaná obří spalovna odpadů by znamenala nejen exhalace z komína spalovny, ale taky spoustu výfukových plynů z tisíců náklaďáků svážejících odpadky a vyvážejících tisíce tun popela a toxického popílku, které budou ve spalovně vznikat. Další znečištění ovzduší bude způsobovat manipulace s ukládáním toxických popelovin na sousedící skládce Depos, a. s. Podle dokumentace EIA ke spalovně byla produkce těžkých kovů vznikajících spalováním komunálního odpadu stanovena odborným odhadem a v souhrnu může chyba výpočtu dosáhnout až několika desítek procent! Přesto vydalo MŽP v procesu EIA souhlasné stanovisko!,“ konstatoval Václav Gavlovský z karvinského občanského sdružení.

FRYGATO - EKO a dodal: „Nechceme být obětními beránky, kteří budou na nezodpovědnost a bezohlednost protagonistů spalovny doplácet svým zdravím i v příštích generacích! Donekonečna je nám opakováno, že spalovna odpadů stojí i uprostřed Vídně. Ale Karviná rozhodně není Vídeň. Znečištění ovzduší má Karviná mnohonásobně vyšší a míra recyklace a kompostování odpadů je v kraji naopak několikrát nižší než ve Vídní. Dokud tedy nebude ovzduší v Karviné alespoň splňovat zákonné limity, nesmí zde být povolen žádný nový zdroj znečištění!“

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

V Karviné je dlouhodobě překračován i limit pro znečištění benzo-a-pyrenem. „Jde o rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje při nedokonalém spalování. Roční limitní hodnota činí 1 ng/m3, ale v Karviné byly naměřeny hodnoty 6 až 7-krát vyšší. Horší situace panuje v pouze v některých částech Ostravy,“ konstatoval Šuta.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz