Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česko proti chudobě: Solidarita v krizi je nezbytná

28. 2. 2011 - PRAHA [Econnect]

Němečtí poslanci všech frakcí se minulý týden postavili za nárůst výdajů na rozvojovou spolupráci. Ukazuje se, že i v době krize, kdy se většiny obyvatel dotýká ekonomický propad, poukazují lidé na potřebu solidarity s ještě chudšími.

"Ano rozvojovému konceptu, splňme slib 0,7 % hrubého národního důchodu na rozvojovou spolupráci do roku 2015." Toto si vzala minulý týden za cíl skupina německých poslanců ze všech pěti frakcí zastoupených v Bundestagu. Chtějí dosáhnout celoparlamentního konsensu, který by vedl k naplnění rozvojového závazku Spolkové republiky Německo až na roční příspěvek 1,2 miliardy EUR. Dosavadní postup vlád vnímají jako naprosto nedostatečný a odmítají zdůvodňovat krizí další stagnaci. Uvádí příklad Velké Británie, která se i přes krizi rozhodla dosáhnout 0,7 % HND již do roku 2015.

Poslanci čerpají inspiraci z celosvětové kampaně Globální výzva k akcím proti chudobě, jejíž součástí je i její česká podoba Česko proti chudobě. Kampaň je zaměřena na podporu programů k potírání chudoby a prosazování mezinárodních závazků na pomoc nejchudším. Kampaň má širokou světovou podporu, přidali se k ní mimo mnoha jiných i A. Banderas, S. Hayek, v Čechách například Václav Bělohradský nebo Táňa Fischerová.

Závazek 0,7 % byl přijat všemi rozvinutými zeměmi mimo USA již v roce 1970 na Valném shromáždění OSN a splněn měl být do roku 1980. Tento závazek platí i pro Českou republiku – následníka ČSSR. Dosud jej však plní jen čtyři země. Obnovování závazku se pak stalo pravidlem na dalších konferencích OSN a bylo doporučeno i v Deklaraci tisíciletí OSN, jejíž součástí jsou tzv. Rozvojové cíle tisíciletí. Ty tvoří osmibodový program pro odstranění příčin a následků extrémní chudoby.

Evropská rada se dne 24.5.2005 dohodla na zvyšování finančních prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) alespoň na úroveň 0,56 % HND v roce 2010 a na 0,7 % HND v roce 2015. Za významného přispění zástupců České republiky se podařilo tento závazek výrazně snížit u zemí, které vstoupily do EU po roce 2002. Česka republika tak má v rámci vlastních rozpočtových procedur usilovat o zvýšení objemu ZRS na úroveň 0,17 % HND do roku 2010 a 0,33 % ZRS/HND do roku 2015. Rozvojová spolupráce naší země však stagnuje na 0,12 % a dosavadní vlády zatím splnění závazku ani nepředpokládaly.

Tomáš Tožička z Česka proti chudobě říká: "Němečtí poslanci mají situaci proti českým ovšem mnohem jednodušší. Povědomí o problémech rozvojových zemí je tam mnohem vyšší a lidé vnímají odpovědnost a podíl bohatého Severu na mnoha problémech, s nimiž se Jih potýká. V České republice je toto povědomí menší a jen málo lidí ví, jak se naše země podílela a podílí třeba na podpoře diktatur v rozvojových zemích."

Podle červnového průzkumu si 72,4 % lidí ve Spolkové republice Německo myslí, že je důležité či velmi důležité naplnit mezinárodní slib a navýšit do roku 2015 finanční částku ZRS na 0,7 % HND. Průzkum v roce 2008 ukázal, že jako důležitou vnímalo v Česku ZRS 42 % respondentů.

Česko proti chudobě - koalice českých nevládních a neziskových organizací, zaměřená na to, aby mezinárodní závazky přijaté Českou republikou byly naplňovány. Jedná se především o plnění Rozvojových cílů tisíciletí OSN, které jsou zaměřeny na odstranění extrémní chudoby ve světě. Kampaň sdružuje na padesát českých organizací z různých sfér a je součástí mezinárodní kampaně Globální výzva k akcím proti chudobě.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz