Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Fairtradová města startují v České republice

24. 1. 2011 - PRAHA [Econnect]

Právě dnes v České republice oficiálně odstartovala národní verze úspěšné mezinárodní kampaně Fairtrade Towns (Fairtradová města). Kampaň Fairtradových měst zaštítilo Ministerstvo životního prostředí ČR, koncept má také podporu Národní sítě Zdravých měst ČR. Kampaň se neobrací jen na města a malé obce; status mohou získat i univerzity, školy či církve. Některá česká města (Brno, Litoměřice, Vsetín, Třebíč) fair trade podporují již nyní.

Fairtradové město je status určený městům podporujícím fair trade. Cílem kampaně je osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Pro města status představuje zajímavý marketingový nástroj, jehož prostřednictvím svým občanům a partnerům prezentují svou společenskou odpovědnost.

„Fairtradová města se během deseti let od svého založení stala mezinárodním hnutím, které v současné době zahrnuje více než 910 měst v 19 zemích světa. Očekává se, že v roce 2011 získá status jubilejní tisící město. Může se jím stát i některé z českých či moravských měst,“ říká Jiří Hejkrlík, předseda Asociace pro fair trade, která je garantem kampaně Fairtradových měst v ČR.

Koncept Fairtradových měst vznikl ve Velké Británii v roce 2001 a je populární především v západní Evropě. Mezi Fairtradová města patří např. Londýn, Liverpool, Manchester, Dortmund, Hannover, Brusel, Antverpy, Kodaň, Malmö, Dublin, Belfast, Florencie nebo Řím, ale i malá městečka a vesničky na venkově. Kampaň se postupně rozšířila i do Austrálie, Afriky, Kanady a USA, kde status získala města jako Vancouver nebo San Francisco.

Co status Fairtradových měst jeho držitelům přináší? Posílení dobrého jména u veřejnosti i partnerů a nástroj naplňování celosvětově uznávaných veřejných cílů podpory udržitelného rozvoje a odpovědné spotřeby, např. místní Agendy 21. Poskytuje možnost pozitivního využití kupní síly veřejných institucí, pomáhá stimulovat trh s eticky obchodovanými produkty a nabízí potenciál navázání mezinárodní spolupráce s dalšími Fairtradovými městy. „Status přináší městům příležitost podpořit spravedlivý obchod, zasadit se o udržitelnou spotřebu, získat obraz společensky odpovědného města a pozornost médií. Jedná se o aktivitu, do které se v zahraničí rádi zapojují místní občané i organizace,“ shrnuje Stanislav Komínek, koordinátor kampaně ze Společnosti pro Fair Trade.

Města a jiné veřejné instituce mohou status získat při splnění pěti kritérií:

- vytvoření řídicí skupiny za účelem podpory fair trade ve městě
- město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí strategických dokumentů města) a úřady využívají fairtradové produkty pro vlastní spotřebu
- v místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty
- místní organizace podporují fair trade (školy, nevládní organizace, církve, knihovny apod.)
- místní média informují o fair trade

V České republice je koncept blízký např. městům, jako je Brno, Litoměřice, Třebíč nebo Vsetín, ve kterých je fair trade systematicky podporován již několik let. Česká města k podpoře fair trade často motivuje spolupráce s partnerskými městy.

„V roce 2007 zorganizovalo město Brno mezinárodní seminář, jehož hlavním cílem bylo získat zkušenosti s podporou fair trade od partnerských měst Vídeň, Leeds a Stuttgart. Tento přínosný seminář odstartoval úsilí města Brna o podporu fair trade. Zvyšujeme informovanost veřejnosti o tomto tématu, vydali jsme leták, obyvatelé Brna se mohou s fairtradovými produkty seznámit na pravidelných ochutnávkách, fairtradové produkty se rovněž staly součástí nabídky občerstvení na brněnské radnici či v Klubu zastupitelů,“ vysvětluje Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město.

Je to rovněž případ partnerských měst Hannover (Hannover je Fairtradovým městem od května 2010) a Litoměřice. „Město Litoměřice začalo fair trade podporovat minulý rok. Nakupujeme fairtradové produkty pro občerstvení poskytované v kanceláři starosty, informujeme na webových stránkách města i na akcích pro veřejnost. Paralelně ve městě působí neziskové organizace, které se více či méně fair tradem zabývají. Vyústěním je zatím přistoupení Litoměřic k projektu Aware & Fair, od kterého si jednak slibujeme systematičtější a hlubší podporu uvedené problematiky a jednak aktivní spolupráci s partnerskými městy projektu – Hannoverem, Poznaní, Miškolcem a Blantyrem. Cílem je co nejdříve splnit pět kritérií a získat status Fairtradového města,“. říká Mgr. Marcela Trejbalová, koordinátorka projektu Aware & Fair za město Litoměřice.

Důležitým faktorem je také to, že kampaň pomáhá městům s naplňováním veřejných cílů podpory udržitelného rozvoje a odpovědné spotřeby, např. místní Agendy 21. Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, v této souvislosti zdůvodňuje, proč NSZM ČR podporuje Fairtradová města: „Národní síť Zdravých měst ČR se v roce 2011 aktivně připojila k tématu „udržitelné spotřeby“, které vyhlásila Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Správnou spotřebitelskou volbou je nákup zejména regionálních výrobků, mnohdy spojených též s ekologickým zemědělstvím. Významnou značku „fair trade" doporučujeme cíleně vyhledávat především u těch produktů, které nepochází z našeho klimatického pásma. Projekt Fairtradových měst je pro nás výbornou cestou, jak naplňovat cíle Zdravých měst a místní Agendy 21."

Dobrým příkladem této praxe ze zahraničí může být německé Fairtradové město Hannover, které při nákupech upřednostňuje potraviny z ekologického a regionálního zemědělství. „To platí například pro ovocné džusy, med nebo cukr. Pokud jsou produkty ze zámoří, musí odpovídat kritériím fair trade. Týká se to například nákupu textilních a kožených výrobků, například pracovních oděvů, hraček, sportovních míčů, či produktů ze dřeva a z kamene, jako jsou dlažební kostky či náhrobky, " říká Ing. Silvia Hesse, ředitelka Kanceláře Agendy 21 města Hannover.

Garantem kampaně v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou Společnost pro Fair Trade a Ekumenická akademie Praha.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz