Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země podaly stížnost na kraj ohledně spalovny Chotíkov

14. 1. 2011 - PRAHA [Econnect/Děti Země]

Plzeňská pobočka Dětí Země podala stížnost na postup Krajského úřadu Plzeňského kraje, který se rozhodl záměr na výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů v Chotíkově nepodrobit posuzování vlivů na životní prostředí a neprojednat tento záměr s veřejností. Děti Země ve stížnosti namítají nesprávnost, nepřezkoumatelnost a nezákonnost tohoto rozhodnutí a také podjatost krajského úřadu.

„Dětí Země podaly k oznámení záměru zásadní připomínky, podobně jako další tři občanská sdružení, krajská hygienická stanice nebo téměř tisíc občanů. Ale krajský úřad přesto rozhodl, že se vliv spalovny na životní prostředí nebude posuzovat. Toto rozhodnutí nepodrobit řádnému posuzování vlivů záměr na zpracování skoro 100 tisíc tun odpadů ročně je dle všeho podjaté, věcně nesprávné, nepřezkoumatelné a nezákonné. Proto proti němu podáváme stížnost, na základě které celý proces posoudí ministerstvo životního prostředí,“ konstatoval Martin Hyťha z Dětí Země – Plzeň.

„Krajský úřad porušil základní principy procesu EIA, když ignoroval požadavky na variantní posouzení záměru, zamítl většinu došlých námitek bez řádného odůvodnění a zneužil procedury zjišťovacího řízení ke znemožnění účasti veřejnosti na rozhodování. Mohlo by jít do budoucna o velmi nebezpečný precedens při obcházení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zvláště u tak velkých a tak problematických záměrů, jako je velkokapacitní spalovna odpadů, by šlo o návrat o 20 let zpět, “ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Krajský úřad mimo jiné rozhodl o tom, že záměr nebude posouzen ve variantách z hlediska lokality, kapacity a technologie. „To vyvolává pochybnosti o účelnosti vynaložení miliard korun z prostředků společnosti vlastněné městem Plzní. V souvislosti s nedávným skandálním chováním bývalého ministra Drobila a jeho blízkých spolupracovníků vyvolává rozhodnutí krajského úřadu pochybnost, jestli by požadovaná evropská subvence nemohla být zneužita, zvlášť za situace, kdy předsedou představenstva Plzeňské teplárenské a.s. je významný představitel regionální ODS Roman Jurečko,“ uzavřel Hyťha.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz