Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dřív než ze slibů zbydou jen chyby - nevládní organizace chtějí znát konkrétní názory budoucích zastupitelů na rozvoj Prahy

16. 9. 2010 - PRAHA [Econnect]

Životní prostředí a územní plánování se staly možná trochu překvapivě jedním z ústředních témat pražské předvolební kampaně. Hesla hned několika stran hlásají více zeleně a méně betonu, což je zřejmě reakcí na necitlivou výstavbu v uplynulých letech, protesty veřejnosti a její zájem o nový územní plán. Oproti minulým volbám jde o značný posun. Jak ale chtějí budoucí zastupitelé konkrétně postupovat, zatím není jasné. Nevládní organizace proto pořádají v době před říjnovými komunálními volbami veřejné debaty a výstavy, spouštějí nové interaktivní webové stránky a rozesílají politikům dotazníky. Jeden z nich dnes představilo sdružení Arnika a Ústav pro ekopolitiku. Žádá po kandidátech všech stran, aby se konkrétně vyjádřili k aktuálním pražským kauzám a představili svou vizi rozvoje Prahy.

„Základní bolestí našeho města je, že chybí jakákoliv vize jeho rozvoje. V uplynulých dvaceti letech jsme byli pouze svědky chaotické výstavby všude, kde byl nějaký volný pozemek, a neustálých změn územního plánu. Nikdo neřekl, k čemu to všechno má vést a jakým městem by Praha měla být,“ říká Martin Skalský ze sdružení Arnika. To ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku vypracovalo seznam čítající tři desítky doporučení z oblasti územního rozvoje a účasti veřejnosti v rozhodování. Rozeslalo jej čelným kandidátům všech stran. „Tento manuál upozorňuje na oblasti, v nichž současné vedení radnice nejednalo s ohledem na zájmy občanů. Nejen důraz na udržitelný rozvoj, ale také transparentnost a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů musí být nadále nedílnou součástí koncepčního vedení města,“ doplnila Alena Dodoková, právnička zabývající se územním plánováním v Ústavu pro ekopolitiku.

Manuál „Jaká bude Praha“ se zaměřuje na 7 hlavních zásad: koncepční přístup k rozvoji města, přiměřenost nové výstavby, ochranu a rozšiřování zeleně, zajištění dostatečného veřejného vybavení pro občany, ochranu historického centra metropole, prosazení zelené architektury a větší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města. Na tento materiál navazuje dotazník, v němž by se měli zájemci o politické funkce vyjádřit k aktuálním kauzám i systémovým otázkám. Ptá se kandidátů například na to, zda chtějí ochránit zelenou lokalitu Trojmezí, zda budou pro výstavbu nové letové dráhy na letišti v Ruzyni nebo pro rozšíření skládky v Ďáblicích, zda povolí další výstavbu na orné půdě nebo přeměnu zeleně ve stavební parcely.

Zeleň, která má ve znečištěném městském prostředí stále důležitější význam, vyžaduje systematičtější a zodpovědnější přístup, než tomu bylo dosud. „Zcela zásadní pro budoucnost Prahy je vypracování podrobné evidence zeleně a dlouhodobé koncepce její ochrany a rozvoje. Dostupné informace totiž dokládají úbytek stromů a doposud většinou laxní přístup vedení místních radnic k ochraně zeleně,“ zdůraznil Jakub Esterka, který na základě údajů z jednotlivých městských částí zpracoval studii Stav a vývoj zeleně v Praze.

Praha se bude muset v následujících letech vypořádat také s celou řadou sociálních a sociálně-prostorových problémů. Patří sem například stárnutí pražské populace a s tím spojené zvýšené nároky na sociální služby a infrastrukturu. Prohlubování příjmového rozpětí mezi krajními póly společnosti zase přinese specifické požadavky na bydlení: „Bude třeba pomýšlet na nabídku dosud neexistujícího sociálního bydlení pro málo majetné rodiny a jednotlivce. Současně bude nutné minimalizovat vytváření sociálně segregovaných lokalit na území města, ve kterých by se buď uzavíralo zámožné obyvatelstvo nebo do nichž by byli vytlačeni nemajetní a etnicky specifičtí obyvatelé,“ upozorňuje sociolog Michal Illner. „Kandidáti pro blížící se obecní volby v hlavním městě Praze předkládají zatím voličům většinou jen obecná hesla, se kterými bude pravděpodobně téměř každý souhlasit, která ale nic nebo jen málo říkají. Měli bychom od kandidátů žádat, aby šli s kůží na trh – byli konkrétní a vysvětlili, co, jak, v jakém pořadí a jakými prostředky hodlají prosazovat, co je podle jejich názoru naléhavé a co může počkat,“ říká JUDr. Michal Illner.

Poté, co Arnika získá od kandidátů na pražské zastupitele odpovědi, zveřejní vyhodnocení. „Zatímco u nových stran mohou voliči vycházet jen z volebních programů a ze slibů kandidátů, u stran existujících je možné srovnat sliby se skutečností. Zveřejníme proto také přehled toho, jak strany, které už měly své poslance v městském zastupitelstvu, přistupovaly ke změnám územního plánu a rozvoji města,“ slibuje právník sdružení Arnika Lukáš Matějka. Arnika plánuje také spuštění názorové kalkulačky, podle níž si budou moci lidé na internetu snadno spočítat, která politická strana by v oblasti rozvoje Praha nejlépe reprezentovala jejich zájmy.

Svůj dotazník pro kandidáty zveřejnila nedávno také iniciativa Auto*Mat. Obsahuje 40 otázek týkajících se dopravy a veřejného prostoru. Auto*Mat také pořádá sérii čtyř předvolebních debat s kandidáty na tato témata. Koalice Trojmezí, která chrání stejnojmennou zelenou a rekreační lokalitu, pořádá tři debaty v městských částech Praha 10, 11 a 15 a také informační výstavu, jež bude zahájena vernisáží právě dnes. Nově vzniklá iniciativa Praguewatch také dnes zveřejnila mapu pražských kauz, které by mělo nové zastupitelstvo zodpovědně řešit. „Chtěli jsme vybudovat rozcestník po vybraných pražských kauzách pro voliče a další obyvatele Prahy. Tlak na veřejné prostory bude samozřejmě pokračovat i po komunálních volbách. V tomto smyslu tuto mapu chápeme jako nástroj, který mohou používat občanští aktivisté a odborníci, pokud chtějí upozornit na kauzu v jejich okolí,“ vysvětluje Marek Čaněk z Praguewatch.

„Velkým problémem pražského magistrátu je také jeho velmi časté spojování s korupcí a nehospodárným vynakládáním veřejných zdrojů,“ říká Magdalena Francová z Respekt Institutu. Problémy v transparentnosti a efektivním hospodaření ilustruje známá „kauza Opencard“, jíž se právě Respekt Institut zevrubně věnoval. Jeho snahou je nenechat kauzu usnout a zároveň zapojit veřejnost. Konal se například protikorupční masopust a happening „Obálka pro pražský magistrát“ a momentálně probíhá soutěž o nejlepší návrh protikorupčního trika."

Na internetových stránkách Arniky je k dispozici průběžně aktualizovaný podrobný kalendář akcí, jež se v Praze uskuteční. Společným cílem všech aktivit, které nevládní organizace v Praze plánují, je zpřehlednění a větší vhled do skutečného povědomí politiků o tom, co hlavní město a především lidé v něm potřebují. „Od politických stran a od jednotlivých kandidátů do zastupitelstva bychom kromě obecných a málo říkajících předvolebních prohlášení rádi slyšeli více o tom, jak si těmito problémy hodlají poradit nebo alespoň to, jestli si je vůbec uvědomují. Lépe by se pak voličům rozhodovalo, jestli a komu z nich dát v blížících se volbách hlas,“ dodáva sociolog Michal Illner. Strategický plán hlavní města Prahy, který byl nedávno aktualizován, může být dobrým základem pro přípravu konkrétních kroků. Poukazuje na řadu problémů a úkolů, které bude muset město řešit v období do r. 2015, tedy víceméně během volebního období zastupitelských orgánů, jaké si Pražané za měsíc zvolí.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz