Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

IuRe bilancuje: první rok úspěšné pracovněprávní pomoci

31. 5. 2010 - PRAHA [Econnect]

Počet bezplatně obsloužených klientů projektu Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvávání na trhu práce, který realizuje za podpory prostředků z ESF
nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium, dosáhl po roce jeho realizace počtu téměř dvou set. Při řešení nejčastějších problémů v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se masivně projevují důsledky dlouhodobé hospodářské recese.

Počet bezplatně obsloužených klientů projektu Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvávání na trhu práce, který realizuje za podpory prostředků z ESF
nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium, dosáhl po roce jeho realizace počtu téměř dvou set. Při řešení nejčastějších problémů v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se masivně projevují důsledky dlouhodobé hospodářské recese.

Projekt Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvávání na trhu práce, který Iuridicum Remedium, o.s. (dále jen "IuRe") realizuje od 1. června loňského
roku, a který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je zaměřen na pomoc klientům-zaměstnancům, kteří čelí zneužívání, obcházení či porušování zákona ze strany svých zaměstnavatelů. IuRe jim poskytuje bezplatnou právní pomoc
spočívající v jednorázovém právním poradenství, dlouhodobých právních konzultacích a poskytuje bezplatné právní služby advokáta.

Své zkušenosti s opakujícími se problémy v praxi pracovního práva zobecňuje v obecných výstupech a doporučeních, která jsou k dispozici klientům v rámci
takzvaných Praktických nástrojů pro zaměstnance zveřejněných na www.iure.org.

"Poradenství, které v rámci projektu poskytujeme, je přístupné klientům z celé České republiky (vyjma Prahy, která není projektem pokryta) díky tomu, že jsme vyvinuli léty osvědčený systém distančního poradenství. Ten sice předpokládá vzornou spolupráci ze strany klientů, ale na druhé straně jim šetří čas i
peníze při dojíždění do právní poradny," říká koordinátor projektu David Kyncl.

"Klienti se tak na nás mohou obracet telefonicky, písemně i e-mailem a řádově do tří týdnů obdrží kvalifikovanou právní radu, jak svůj problém řešit. Naše
odborná práce začíná u jednorázových právních rad, pokračuje komplexními právními rozbory a ty nejpalčivější problémy končí u soudů. V řadě případů lze
ale problém efektivně vyřešit tím, že zaměstnanec svého zaměstnavatele zaskočí svým vysokým právním povědomím nebo tím, že za něj začne komunikovat právník IuRe, a zaměstnavatel tak jeho požadavkům rád vyhoví," doplňuje Kyncl.

Mezi nejčastější problémy patří násilné ukončování pracovního poměru dohodou nebo výpovědí z fiktivního důvodu: řada zaměstnavatelů ve snaze zbavit se svých zaměstnanců využívá nekalých praktik, snaží se zaměstnance neprávem obvinit z porušování pracovních povinností nebo jim nevyplácí zákonné odstupné. Situace se ještě zhoršila po nástupu důsledků hospodářské recese v ČR -- propouštění je častější a méně vybíravé. Této praxi se IuRe snaží zabránit mj. i tím, že zaměstnavatele informuje prostřednictvím svých klientů o postizích, které jim hrozí za porušování obecně závazných právních předpisů.

Dalšími typickými problémy je opožďování plateb mezd, zadržování zápočtových listů a evidenčních listů důchodového pojištění po skončení pracovního poměru, neposkytování příplatků za práci přesčas, chyby při poskytování cestovních náhrad, nedodržování povinných přestávek mezi směnami, překračování nejvyššího povoleného rozsahu pracovní doby. Samostatnou skupinu problémů tvoří platby mzdy a odstupného, kvůli které vede řada klientů se svými bývalými zaměstnavateli dlouhodobé soudní spory.

"V rámci projektu řešíme nejen typické kauzy, ale i zajímavé právní problémy, které dosud nejsou pokryté judikaturou českých soudů," říká advokát projektu Mgr. David Černý. "Momentálně například zastupuji klienta v případu, kdy soud řeší otázku, zda podle nového zákoníku práce dochází k fikci skončení pracovního poměru dohodou tam, kde se zaměstnanec u soudu dovolal neplatnosti skončení pracovního poměru, oznámil zaměstnavateli, aby ho dále zaměstnával, ale v průběhu sporu o neplatnost si našel jiné zaměstnání, aby získal prostředky na obživu. Rádi rozlouskneme každý právnický oříšek," uzavírá David Černý.

Iuridicum Remedium je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu "watchdog". Zaměřuje se na pokusy o plošné omezování práv občanů
legislativní cestou i na konkrétní případy porušování lidských práv. Aktuální oblasti ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe na programy
Sociální vyloučení, Lidská práva a technologie a Lidská práva a veřejná správa. Vyvíjí proto legislativní aktivity, poskytuje právní pomoc a šíří informace
mezi odbornou právnickou, novinářskou i nejširší veřejností.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz