Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Junák: Agenti FBI pátrali na Šumavě po stopách mimozemšťanů

27. 5. 2010 - PLZEŇ [Econnect]

Čtyřicet kluků, holek a dospělých v rolích agentů FBI pátralo ve dnech 21. - 23. května po stopách mimozemšťanů. Skautský oddíl Zálesák z plzeňského střediska Limba totiž uspořádal v pořadí již třetí výpravu s rodiči, tentokrát na téma seriálu Akta X. Cílem akce bylo lepší seznámení členů oddílu a rodinných příznivců, společné netradiční zážitky a poznání okolí Javorné na Šumavě.

„Námětem této výpravy byla Akta X. Čtyřicet účastníků v rolích agentů FBI bylo informováno hlavním agentem K., že v okolí přistálo UFO. Nebylo však známo kde přesně. Po celý víkend tak všichni společně sbírali zprávy a pátrali po okolních lesích po stopách mimozemšťanů,“ představuje akci její organizátor Petr Kuda. „Bohužel, agenti nakonec nalezli jen trosky létajícího talíře a videodisk s přátelským poselstvím zeleného ufouna. A tak otázky přetrvávají a tajemství zůstává nadále skryto. Byli tady, to víme. Ale zda se vrátí, to ne,“ doplňuje k průběhu akce Petr Kuda.

„Výprava s rodiči je oblíbenou akcí pro utužení vazeb mezi členy skautského oddílu a jejich rodinnými příznivci. Je to také dobrý způsob, jak seznámit rodiče s oddílovým životem a prožít dva dny v krásné přírodě a přátelské atmosféře, což se povedlo i tentokrát,“ uzavírá Petr Kuda. Více informací o činnosti skautského oddílu Zálesák, který sídlí v Plzni na Borech, je možné najít na internetových stránkách www.zalesak.skauting.cz.

V Plzni se skautingu věnuje více než 1300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo nebo organizují sbírku Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí.

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Poslání Junáka

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Více informací na www.skaut.cz.

Skautky a skauti v okrese Plzeň-město

Okresní rada Junáka Plzeň-město ve svých 49 oddílech sdružuje více než 1 300 členů. Ve vedení jednotlivých oddílů stojí zkušení vedoucí s odpovídajícím státem certifikovaným vzděláním v oblasti výchovných aktivit dětí a mládeže. Plzeňští skauti se často zapojují do organizace kulturních, sportovních a charitativních projektů a pravidelně se zúčastňují mezinárodních skautských setkání. Mnohé aktivity jsou otevřené pro širokou veřejnost. Více informací na www.skauting.cz/plzen.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz