Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Týden bez pesticidů upozorní na jejich působení na lidské zdraví

23. 3. 2010 - PLZEŇ [Econnect]

Poprvé se Česká republika zapojuje do významné mezinárodní akce "Semaine pour les alternatives aux pesticides" (Týden bez pesticidů), jejíž 5. ročník má za cíl upozornit na téma pesticidů a jejich působení na lidské zdraví a životní
prostředí.

Pesticidy se totiž staly na nejrůznějších místech součástí našeho života. Zvyšují mnohde naše pohodlí, ale přinášejí i mnoho rizik, např. vzniku nádorových onemocnění, vrozených vývojových vad, poruch nervového systému, imunity nebo reprodukce. Občanské sdružení Ametyst ve spolupráci s občanským sdružení ENVIC připravilo v rámci Týdne bez pesticidů v Plzeňském kraji několik akcí pro veřejnost.

Především se jedná o dva poradenské dny s odborníkem - MUDr. Miroslavem Šutou (odborný poradce pro ekologická a zdravotní rizika a člen Rady pro chemickou bezpečnost). První z nich už proběhl v Plzni 22.3.2010. Druhý proběhne v Environmentálním informačním centru v Plasích ve středu 31.3.2010. Dále jsou připraveny dvě přednášky pro veřejnost s názvem Pesticidy-pomocníci i zabijáci. V Plzni se uskuteční ve čtvrtek 25.3.2010 od 18 hodin (Měšťanská beseda, divadélko JoNáš) a v Plasích 31.3.2010 od 17:30 hodin (Státní oblastní archiv v
Plasích). Přednášet bude opět MUDr. Miroslav Šuta.

Pesticidy znečišťují životní prostředí

Jako pesticidy jsou označovány účinné látky a přípravky, které ovlivňují základní procesy v živých organismech, a proto jsou schopné ničit nebo regulovat "škodlivé" organismy. Nejčastěji se používají v zemědělství nebo k
regulaci růstu rostlin mimo zemědělskou půdu. Mohou mít však závažné dopady na lidské zdraví i na životní prostředí. Unikají do vody, do vzduchu a do půdy, kde představují riziko pro necílové rostliny, volně žijící živočichy, půdní ekosystémy, kvalitu povrchových a podzemních vod i pro biologickou rozmanitost obecně.

Ohrožení lidského zdraví

Pesticidy ohrožují i lidské zdraví. Jednak přímo při jejich výrobě a užívání, jednak nepřímo -- například spotřebitelé je konzumují v potravinách a ve vodě, do kontaktu s nimi přicházejí obyvatelé v okolí míst aplikace atd. "V roce 2007 bylo v Evropské unii nalezeno 349 různých pesticidů ve více než 45 % potravin prodávaných. V 5 % množství pesticidů překračovalo zákonné limity. Mezi 10 nejčastěji prokázanými pesticidy byly i látky toxické pro reprodukci,
karcinogenní a mutagenní látky nebo látky narušující hormonální systémy," upozorňuje MUDr. Miroslav Šuta.

Zdravotní a ekologická rizika pesticidů jsou vyhodnocována během jejich povolování, Evropská komise ovšem přiznala, že dosud není k dispozici vědecká metoda, kterou by bylo možné uspokojivě posoudit účinky směsi chemikálií (tzv. koktejlový efekt), a proto zatím není možné vyhodnotit celkový vliv všech používaných látek na lidské zdraví a na životní prostředí.

"Působení pesticidů na lidské zdraví přitom může mít značné účinky. U lidí, kteří jsou pesticidům vystaveni při jejich výrobě a aplikaci, může dojít k široké škále otrav, ale i kožních, nervových a dýchacích onemocnění," dodává
MUDr. Šuta. Při dlouhodobém vystavení nízkým dávkám pesticidů zase hrozí např. rozmanité typy rakoviny, vrozené vývojové vady, narušení mužské i ženské plodnosti, alergie, narušení imunity atd.

Rizika vyplývající z nepřímého vystavení pesticidům v důsledku jejich rozprašování nebo neodbouraných zbytků v potravinách či vodě, pak můžou být zvlášť vysoká například mezi obyvateli zemědělských oblastí, u nemocných lidí nebo u dětí.

"Abychom mohli mít z chemických látek kolem nás co největší přinos a co nejmenší škody, musíme co nejlépe znát jejich vlastnosti a měli bychom se snažit jejich využití regulovat svým rozumem a vhodnými zákony," navrhuje MUDr. Šuta.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz