Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Začíná veřejná konzultace k Českému standardu FSC

9. 3. 2010 - BRNO [Econnect]

V roce 2006 byl akreditován Český standard FSC (Forest Stewardship Council), dokument podle kterého nadále probíhají všechny certifikační audity lesního hospodaření FSC na území České republiky. Byl to také první národní standard šetrného lesnictví v regionu střední a východní Evropy.

V následujících letech začal sběr podnětů pro jeho možné změny, tak aby Standard co nejvíce reagoval na aktuální nároky a požadavky šetrného lesního hospodaření. Dnešním dnem oficiálně začíná veřejná konzultace k revidované verzi Českého standardu FSC.

Dokument, který je možné připomínkovat, lze nalézt zde: http://www.czechfsc.cz/data/Koment_C_STD_FSC_k_ver_konzultaci.pdf
Transparentní proces připomínkování Českého standardu FSC, jehož cílem je soustředit k procesu revize co nejširší části veřejnosti a odborné sféry, začíná 9. března 2010. Veřejnou konzultaci k revidované verzi Českého standardu FSC vyhlašuje FSC ČR o. s., národní pobočka mezinárodní ne-vládní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Český standard FSC je normou pro certifikaci lesů prestižním systémem FSC, kterým byla dosud certifikována 2 % českých lesů.

Standard vypraco-vaný v letech 2001 – 2005 byl akreditován v roce 2006 a od roku 2008 probíhá jeho revize tak, aby re-agoval na podněty z jeho zavádění, připomínky vlastníků lesů, certifikačních firem a dalších uživatelů. Komise pro revizi Českého standardu FSC připravila verzi, která bude do května vyvěšena na internetových stránkách sdružení www.czechfsc.cz. FSC ČR zve lesnickou veřejnost k zaslání komentářů na info@czechfsc.cz. Připomínkovat lze dokument do 7. května 2010. Revizní komise následně připomínky zváží a písemně vypořádá na květnovém jednání.

Prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků FSC (Forest Stewardship Council) byl vytvořen mezinárodní nevládní neziskovou organizací se stejným jménem, kterou na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Značka FSC se stala populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a výrobcích s tímto logem rapidně roste. Na trhu je již více než 30 000 druhů výrobků s touto značkou, ze kterých si mohou vybírat i čeští spotřebitelé.

Základní ideou této organizace je podporovat ekologic-ky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. FSC ČR, o. s. (www.czechfsc.cz) je českým zástupcem mezinárodní organizace FSC. Od roku 2002 pracuje na prosazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském průmyslu a mezi laickou i odbornou veřejností.

FSC ČR na podzim roku 2009 zahájilo dosud největší kampaň na podporu znalosti značky a certifikátu FSC s názvem „Miluje dřevo, chrání les“. Ta má za cíl zvýšit a propagovat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou FSC a informovat tak spotřebitele o výrobcích, které byly vyrobeny z legálně těženého dřeva šetrným způsobem k lesu a zároveň s ohledem na lidská a sociální práva obyvatel.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz