Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Německý ústavní soud pozastavil šmírování v komunikaci občanů

3. 3. 2010 - PRAHA [Econnect]

Německý ústavní soud nařídil okamžité vymazání všech dat shromážděných podle právních předpisů vycházejících z tzv. Data Retention směrnice, na jejímž základě dochází ke shromažďování údajů o telefonních hovorech a o pohybu a činnosti uživatelů na Internetu. Tažení evropských ochránců soukromí proti špehování soukromé komunikace občanů, kterého se účastní také IuRe, tak zaznamenalo velký úspěch. Také Češi se v této věci obrátí na Ústavní soud.

Na svém včerejším jednání německý ústavní soud zrušil stávající německou úpravu Data Retention a nařídil likvidaci osobních údajů, které byly uchovávány na základě této úpravy. Pro příští zavedení Data Retention směrnice (2006/24/ES) stanovil základní podmínky, které musí být splněny, aby byla právní úprava v souladu s německou ústavou. Data mohou být uchovávána maximálně po dobu šesti měsíců a musí být jasně vymezeno, při vyšetřování jakých trestných činů mohou být uchovávané údaje využity. Musí být zavedena velmi přísná pravidla ochrany shromažďovaných dat a lidé musí být informováni, pokud si úřady jejich data vyžádají. V určitých případech (např. komunikace s advokátem nebo duchovním) bude využívání takto získaných dat v rozporu se zákonem i za splnění výše zmíněných podmínek.

Také v České republice je už od roku 2005 preventivně "pro všechny případy" po dobu šesti měsíců uchováván záznam o každém e-mailu, přístupu na web, telefonním hovoru i SMS. Do databází má přístup policie, zpravodajské služby a další. Slídění zavedl zákon o elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal výše zmíněnou evropskou směrnici. Přítrž šmírování soukromé komunikace lidí by mohl učinit ústavněprávní přezkum ustanovení zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, který chce IuRe vyvolat. "Oslovili jsme zástupce politických klubů v poslanecké sněmovně, získali pro tuto iniciativu potřebný počet poslanců a očekáváme, že v nejbližší době bude příslušný návrh k Ústavnímu soudu podán," říká právník IuRe Jan Vobořil.

Návrh reaguje i na nejnovější vývoj v ústavněprávním přezkumu národních zákonů provádějících spornou směrnici EU. Na konci roku 2008 a na počátku října 2009 zrušily dané části zákonů ústavní soudy v Bulharsku a Rumunsku. V souvislosti s praktickým dopadem Data Retention zahájilo IuRe v říjnu 2009 výzkum, který má ukázat reálnou praxi poskytovatelů internetových služeb (ISP) při práci s osobními údaji zákazníků. IuRe oslovilo poskytovatele zajišťující služby připojení k internetu a poskytovatele různých webových služeb. Výzkum je soustředěn na nejvýznamnější firmy v daném oboru, pro porovnání bylo zařazeno i několik malých subjektů.

"Zajímaly nás hlavně otázky správy, zabezpečení a předávání údajů o zákaznících na základě vyžádání ze strany orgánů veřejné moci i pro komerční využití. Pozornost jsme věnovali i praxi informování zákazníků o nakládání s daty o jejich komunikaci a otevřenosti firem k otázkám a připomínkám zákazníků v oblasti soukromí," upřesňuje rámec výzkumu IT expert IuRe Petr Kučera. Výsledky budou prezentovány na přelomu března a dubna 2010.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz