Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pojďte s námi za řekou! Arnika připravila soutěž pro pražské děti

24. 2. 2010 - PRAHA [Econnect]

Poznat zblízka život v řece Rokytce a jejím bezprostředním okolí mohou žáci a studenti, kteří se zúčastní soutěže Společně za řekou. Na následující měsíce ji připravilo sdružení Arnika v rámci svého programu Ochrana přírody, a to pro družstva dětí a mládeže od 11 do 18 let. Od prvního seznámení se s řekou a jejím ekosystémem projdou prozkoumáním života přímo ve vodě i na březích až k návrhům na zlepšení říčního prostředí.

Odměnou za nejlépe vypracované úkoly jim budou nejen nově nabyté vědomosti, ale i zajímavá publikace a ti nejlepší se pak vypraví na jednodenní výlet na zajímavé místo v Čechách spjaté s vodou, které bude vybráno po dohodě s vítězným týmem.

„Řeka Rokytka je zajímavá mimo jiné tím, že protéká přímo městem a skládá se jak z přírodních úseků, tak z částí, které byly člověkem zcela přetvořeny. Soutěžící zde proto mohou pozorovat souvislosti mezi přirozeným vývojem řeky a lidskou činností,“ vysvětluje koordinátorka soutěže Kateřina Hryzáková z Arniky. Řeka Rokytka byla vybrána i proto, že se zde v posledních letech podařilo obnovit přírodě blízké úseky. Součástí soutěže proto bude i společná exkurze k Rokytce, kterou povede Ing. Jiří Karnecki, specialista vodních toků z Magistrátu hlavního města Prahy, jenž se na revitalizaci řeky podílel.

Ve čtyřech etapách děti nejprve prozkoumají vybraný úsek řeky a vytvoří jeho mapku, pokusí se shromáždit co nejvíce zajímavých informací o historii a vývoji dané části řeky, provedou průzkum živočichů zde žijících a nakonec samy navrhnou opatření, která by zlepšila podmínky pro život organismů ve vodě a jejím okolí.

Soutěž je určena pro 5členné týmy žáků, studentů, členů zájmových kroužků či kamarádů. Zúčastnit se mohou jak děti pod odborným dozorem svých učitelů nebo oddílových vedoucích, tak i třeba skupina kamarádů, kteří se takto rozhodnou strávit volný čas. Každé družstvo by mělo mít svého dospělého garanta – učitele, vedoucího či rodiče, Arnika v tomto také může poskytnout základní odbornou pomoc.

Vzhledem k tomu, že každý z úkolů je pevně spjat přímo s okolím řeky, je soutěž určena především pro studenty z Prahy a jejího nejbližšího okolí. Bude probíhat od poloviny března do konce června tohoto roku. Přihlášku je možné stáhnout si z webových stránek Arniky a do 10. března ji vyplněnou zaslat e-mailem na adresu katerina.hryzakova@arnika.org nebo poštou na adresu Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3.

Podrobnosti včetně základních informací o zadáních pro jednotlivé etapy soutěže najdete na stránce http://www.voda.arnika.org/soutez-spolecne-za-rekou.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz