Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Petice podporuje přijetí antidiskriminačního zákona

27. 1. 2005
-red- [Econnect] -


Podporu vládnímu návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známého též pod názvem antidiskriminační zákon, vyjadřuje petice, ke které je stále ještě možné se připojit. "Potřeba ochrany práva na rovné zacházení je v současné evropské společnosti stále naléhavější. Všichni se můžeme stát obětí diskriminace," uvádí se v textu petice určené poslancům. K podpoře petice vyzývá Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a další nevládní organizace.

Návrh zákona, který petice podporuje, upravuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací v přístupu k zaměstnání a povolání, samostatné výdělečné činnosti, v pracovních podmínkách a funkčním postupu včetně odměňování, také v případě členství v profesních organizacích či organizacích zaměstnanců a zaměstnavatelů. Bránit má také diskriminaci v přístupu ke vzdělání, zdravotní péči, sociálnímu zabezpečení a sociálním výhodám a přístupu ke zboží a službám včetně bydlení. Definuje pojmy související s rovným zacházením, výjimky, právní rámec pro uplatňování pozitivních opatření a také nároky obětí diskriminace. Navrhuje se doplnit právní prostředky ochrany před diskriminací nárokem oběti na pomoc – například prostřednictvím mediace - a na soudní ochranu v občanskoprávním řízení.

Proč je nutné, aby ochrana před diskriminací byla stanovena zvláštním zákonem? Iniciátoři petice upozorňují, že antidiskriminační zákon poskytne prostředky k zajištění práva na rovné zacházení pro značný počet lidí. Každému by tak zajistil posuzování na základě osobních kvalit a schopností, nikoliv automaticky přisuzovaných rolí – například že člověk po padesátce je nepružný, muži lépe plní pracovní úkoly než ženy, protože se nestarají o rodinu, nebo že postižený člověk je méně výkonný než zdravý. Zákon také poskytne legislativní základ získávání informací o zajišťování rovných příležitostí.

Iniciátoři petice jsou přesvědčeni také o tom, že bez jednotného antidiskriminačního zákona by bylo nutné novelizovat desítky oborových právních předpisů, protože podle požadavků evropských antidiskriminačních směrnic je třeba zahrnout velký rozsah právních vztahů. Kromě toho je také nutné očekávat další rozšiřování evropské úpravy rovného zacházení (již nyní se připravuje směrnice o zajištění rovného přístupu žen a mužů ke zboží a službám), takže by bylo nutno opakovaně všechny oborové předpisy novelizovat. Posledním důležitým bodem je fakt, že jeden zákon je optimální z hlediska zajištění stejných standardů ochrany, pro jednotnou výkladovou i aplikační praxi.

Petiční archy, na nichž je možné vládnímu návrhu antidiskriminačního zákona vyjádřit podporu, jsou k dispozici volně ke stažení ve formátu RTF, tématu je věnován také webový portál www.diskriminace.cz. K petici je možné připojit se až do 10. února.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz