Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vánoční strom v Brně nese certifikát šetrného lesního hospodaření- FSC

19. 11. 2009 - BRNO [Econnect]

Velký vánoční strom, který si letos poprvé Brňané vybrali sami, pochází z lesního majet-ku s FSC certifikátem, který zaručuje odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření a pomáhá tak chránit mizející a devastované lesy u nás i ve světě.

Strom, který bude jako symbol Vánoc umístěn na Náměstí Svobody v Brně, již tradičně dodá Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále ŠLP Křtiny), který FSC certifikát získal v roce 1997. Tato certifikace v sobě vhodným způsobem spojuje obchodní a ekologickou politiku- slouží k prosazení myšlenky trvale udržitelného hospodaření do lesnického prostředí a zároveň poskytuje majiteli certifikátu konkurenční výhodu, jelikož požadavek na environmentálně ohleduplnou výrobu a produkci je mezi zákazníky stále častější. To byly také jedny z důvodů, proč se ŠLP Křtiny jako první lesní podnik v České republice rozhodl ekologickou certifikaci získat.

Slavnostní předání Strom proběhlo dnes ve čtvrtek 19. 11. v Bílovicích nad Svitavou před Mys-livnou za účasti primátora města Brna Romana Onderky a ředitele ŠLP Křtiny Jaroslava Martínka. Příští týden v pátek pak bude strom slavnostně rozsvícen na náměstí Svobody. Tuto tradici rozsvěcení vá-nočních stromů na brněnském nám. Svobody zahájil v prosinci 1924 spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Inspirací mu byl osud odloženého novorozence, které nalezl v prosinci 1919, jež dostalo jméno Liduška a podobný zvyk z Kodaně. Letos tedy proběhne již 85. ročník rozsvěcení Těsnohlídkova vánočního stromu.

„Jsme velmi rádi, že Magistrát města Brna vybírá vánoční strom z lesního majetku s FSC certi-fikátem. Brněnský strom je tak symbolem Vánoc a naší ohleduplnosti nejen k sobě navzájem, ale i k přírodě ve které žijeme a která je kolem nás,“ dodal zástupce ředitele Ing. Tomáš Duda z nevládní organizace FSC ČR.

Prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků FSC (Forest Stewardship Council) byl vytvořen mezinárodní nevládní neziskovou organizací se stejným jménem, kterou na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Značka FSC se stala populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a vý-robcích s tímto logem rapidně roste. Na trhu je již více než 30 000 druhů výrobků s touto značkou, ze kterých si mohou vybírat i čeští spotřebitelé. Základní ideou této organizace je podporovat ekologic-ky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým náku-pem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

FSC ČR, o. s. (www.czechfsc.cz) je českým zástupcem mezinárodní organizace FSC. Od roku 2002 pracuje na pro-sazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském prů-myslu a mezi laickou i odbornou veřejností. V současnosti FSC ČR zahájilo dosud největší kampaň na podporu znalosti značky a certifikátu FSC s názvem „Miluje dřevo, chrání les“. Ta má za cíl zvýšit a propagovat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou FSC a informovat tak spotřebitele o výrob-cích, které byly vyrobeny z legálně těženého dřeva šetrným způsobem k lesu a zároveň s ohledem na lidská a sociální práva obyvatel.
Další informace na: www.czechfsc.cz.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz