Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČSO varuje, že pokračuje úbytek ptáků

5. 11. 2009 - PRAHA [Econnect]

Na webu Jednotného programu sčítání ptáků jsou publikovány trendy vývoje početnosti běžných druhů ptáků spočítané na základě aktuálních dat z roku 2009. Nejvíce u nás ubývají polní ptáci. ČSO zveřejnila trendy vývoje populací 126 běžných druhů ptáků získané prostřednictvím Jednotného programu sčítání ptáků. V jeho rámci sbírá stovka ornitologů-dobrovolníků údaje o početnosti ptáků ve všech částech naší země. Program běží nepřetržitě od roku 1982 a díky němu máme k dispozici jednu z nejdelších časových řad o početnosti nějaké skupiny živočichů v Evropě. Nové výsledky ukazují, že počet ubývajících a přibývajících druhů je stejný – 38. Dlouhodobě stabilní početnost má 28 druhů a u zbývajících 22 druhů nebylo možné trend stanovit, takže je klasifikován jako nejistý. Takovéto zjištění ale rozhodně není důvodem k optimismu, protože mezi ubývajícími druhy je větší množství těch doposud nejpočetnějších, zatímco přibývají převážně druhy méně početné. Výsledkem je stále se snižující celková početnost ptáků u nás. Oproti roku 1982 tak z České republiky zmizelo zhruba 10 milionů ptačích jedinců. Poměr přibývajících a ubývajících druhů není vyrovnaný ani mezi různými prostředími. Zdaleka nejrychleji mizejí ptáci vázaní na zemědělskou krajinu, což prokazatelně souvisí se současným způsobem zemědělského hospodaření (http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1714). ČSO proto prosazuje takové změny Společné zemědělské politiky Evropské unie, které by při vyplácení dotací zohledňovaly kromě produkce i další funkce zemědělství v krajině. Další nedávná studie prokázala, že i u nás již na ptáky začala působit změna klimatu. Zatímco severské druhy početnost snižují, teplomilných druhů s jižním typem rozšíření mírně přibývá (http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1724). V souvislosti s tím se očekává další ubývání ptactva a změny v jeho složení.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz