Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropské politiky poškozují chudé země

15. 10. 2009 - PRAHA [Econnect]

Konfederace evropských rozvojových nevládních organizací CONCORD vydává zprávu s výzvou pro Evropskou unii, aby zastavila politiku, která poškozuje rozvojové země. Zpráva reaguje na sdělení Evropské komise k soudržnosti (koherenci) politik pro rozvoj.
Součástí zprávy je i stručné zhodnocení politik České republiky. Na vypracování této zprávy se podílel i Pražský institut pro globální politiku - Glopolis a FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci.

Čtyřicetistránková zpráva CONCORDu s názvem " Zaostřeno na politickou koherenci" poukazuje na přetrvávající negativní
dopady na rozvojové země u řady tradičních evropských politik, jako jsou např. obchodní a zemědělská politika, a nově i negativní dopady daňových či finančních politik. Podle této zprávy tolerance daňových úniků, zemědělské dotace či tlak na rychlé a plošné otvírání trhů v zemích, které na to nejsou připraveny, často podkopávají mnohé úspěchy rozvojové pomoci, která proudí z Evropské unie do chudých zemí.

"Není možné, aby EU jednou rukou dávala a druhou brala. Je to nesmyslné jednání, jehož výsledkem je plýtvání evropskými penězi a ohrožování životů obyvatel chudých zemí", říká prezident evropské Konfederace rozvojových a humanitárních neziskových organizací CONCORD.

Zpráva CONCORDu věnuje zvláštní pozornost novému přístupu, který Komise představila ve svém sdělení "Politická koherence pro rozvoj - ustavení politického rámce pro celounijní postup" z 15. září 2009. Z dokumentu je patrné, že Komise ustoupila od dřívějšího záměru podrobně zkoumat dopad evropských politik na nejchudší obyvatele planety. Důkazem toho je plánované snížení počtu oblastí, u kterých bude Komise posuzovat dopady na rozvojové země (tzv. koherenci), z původních dvanácti na pět. To by například znamenalo, že Komise již nebude posuzovat účinky evropské obchodní politiky, která zásadním způsobem ovlivňuje život milionů obyvatel v rozvojových zemích.

"Nový návrh Evropské komise už lze jen těžko označit za snahu řídit své politiky v souladu s principy soudržnosti a férovosti. Naopak tváří tvář ekonomické, klimatické a potravinové krizi, která dopadá mnohem dramatičtěji na chudé země, se Komise čím dál více snaží odvrátit pozornost od škod, které EU napáchala za svými hranicemi svou obchodní, energetickou, zemědělskou či daňovou politikou. Rozvojová pomoc EU je velmi důležitá pro chudé země. Ale nesmíme dopustit, aby se tato pomoc či ekonomická krize
staly zástěrkou pro krátkozraké hájení úzkoprsých národních zájmů," řekl Petr Lebeda, ředitel Glopolis, člen Správní rady FoRS a jeden ze spoluautorů zprávy.

Zpráva také stručně charakterizuje, jak čtyři vybrané členské země EU (Belgie, Švédsko, Nizozemí a ČR) přistupují ke koherenci politik pro rozvoj. Česká republika vychází ve srovnání s evropským průměrem spíše podprůměrně, ale česká státní správa, zejména Ministerstvo zahraničních věcí, zdaleka nevyužívá existující možnosti pro lepší koordinaci české rozvojové politiky mezi různými resorty. Kapitola o ČR proto závěrem doporučuje posílit kapacity MZV a věnovat konfliktům mezi rozvojovými a jinými politickými cíli
ČR více pozornosti jak na úrovni vládní Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci, tak při přípravě pozic ČR pro jednání na úrovni EU.

"Nad nezbytností větší koherence (soudržnosti) politik bychom se měli zamyslet obzvláště zítra, v pátek 16. října, kdy je vyhlášen
Světový den potravin (World Food Day). Tento den připomíná mezinárodnímu společenství, nakolik selhává v osvobození více než jedné miliardy lidí (převážně zemědělců) od chudoby a hladu," dodal Petr Lebeda.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz